10 Pijlers voor lesgeven in basisvaardigheden aan volwassenen

Terug

10 Pijlers voor lesgeven in basisvaardigheden aan volwassenen

Geschreven op 2 juni 2019

“De 10 principes zijn te beschouwen als de pijlers onder het formele en non-formele onderwijs en vormen de basis voor ieder programma, traject of aanpak.”

Hoe geef je les in basisvaardigheden voor volwassenen? In de brochure van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl/Ella Bohnenn komen 10 pijlers voor het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen aan bod. De brochure bevat praktische tips voor docenten die lesgeven aan Nederlandssprekende volwassenen (NT1-doelgroep).  
Volwassenen brengen al een leven aan ervaringen en kennis mee en dat betekent dat er geen sprake is van een gezamenlijk startpunt. In de brochure wordt daarom ruim aandacht besteed aan de diversiteit van de doelgroep volwassenen die basisvaardigheden willen leren: ze verschillen in moedertaal, in opleidingsniveau, leerwens, leertempo en levenshouding. Alle pijlers zijn voorzien van toelichting en voorbeelden.

Leren in de educatie

De brochure maakt deel uit van een reeks artikelen op Oefenen.nl over Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren. Deze reeks is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de volwasseneneducatie, bijvoorbeeld docenten/begeleiders, beleidsmakers, onderzoekers en vrijwilligers. De verschillende artikelen geven informatie over de relevante thema’s binnen de volwasseneneducatie, beschrijven de richting waarin de visie hierop zich ontwikkelt en leveren verhelderende voorbeelden.

Meer informatie

mbuisman@kohnstamm.uva.nl