Aanbevelingen om overbelasting van Drentse mantelzorgers te voorkomen en verhelpen

Terug

Aanbevelingen om overbelasting van Drentse mantelzorgers te voorkomen en verhelpen

Geschreven op 22 mei 2023

“Tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten zijn in de afgelopen periode de belangrijkste verbeterpunten voor de regio verzameld. Deze verbeterpunten zijn uitgewerkt in een handreiking.”

Hoe kunnen we overbelasting van Drentse mantelzorgers voorkomen en verhelpen? Nog steeds raken er teveel mantelzorgers overbelast. Zo ook in Drenthe. Met de vergrijzing, de toenemende druk op de zorg en een beleidskoers gericht op langer thuis wonen is het van groot belang om in te zetten op de preventie hiervan. Dit vraagt om een meervoudige aanpak en goede samenwerking tussen overheden, werkgevers en welzijnsorganisaties. In de handreiking van Drents Platform Mantelzorg en Trendbureau Drenthe staan aanbevelingen voor de aanpak van mantelzorg en respijtzorg.

Bekijk of download de handreiking Aanpak mantelzorg en respijtzorg

Het Drents Platform Mantelzorg (DPM) maakt zich hard voor de belangen van mantelzorgers en hun naasten in de provincie Drenthe. Dit doen ze onder anderen door de lokale Contactpunten Mantelzorg te ondersteunen en middels intensieve samenwerking met MantelzorgNL. Door de toenemende vraag naar informele zorg is het van groot belang dat bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers (blijven) inzetten op de signalering en preventie van overbelasting en de ondersteuning van mantelzorgers die daarmee worstelen. Met de start van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) dient zich een kansrijke gelegenheid aan om hier sterker op in te zetten.

Tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten, die het DPM samen met Trendbureau Drenthe organiseerde, zijn in de afgelopen periode de belangrijkste verbeterpunten voor de regio verzameld. Deze verbeterpunten zijn uitgewerkt in een handreiking. In deze handreiking ligt de focus op het voorkomen en verhelpen van overbelasting, waarbij we ingaan op drie centrale thema’s:

  • Respijtzorg;
  • Logeerzorg;
  • Werk.

Bij elk thema geven we een aanbeveling. De aanbevelingen vloeien voort uit de dialoog die we al langere tijd voeren met betrokken partijen in de regio.

Logo's Drents Platform Mantelzorg & Trendbureau Drenthe

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Herbert Rolden

Herbert Rolden

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers