Kinderen in armoede

Kinderen in armoede

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op veel levensgebieden belemmerd. Dingen die voor andere kinderen vaak normaal zijn, kunnen voor kinderen in armoede onmogelijk of moeilijk zijn. Kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen ervaren daarnaast vaker spanningen in het gezin. Opgroeien in armoede kan ten koste gaan van kansen in onderwijs en werk op latere leeftijd.

In Drenthe groeien minder kinderen op in armoede dan gemiddeld in Nederland

Naar verhouding groeien in de provincie Drenthe minder kinderen op in armoede dan in Nederland in het geheel. In 2018 leefde in Nederland 8.1% van de kinderen (jonger dan 18 jaar) in een gezin dat rond moest komen van een laag inkomen; 3.3% deed dat langdurig. In Drenthe was dat 7,3% van alle kinderen en 2,7% langdurig. Het gaat dan in Drenthe totaal om ruim 6.700 kinderen in een huishouden met een laag inkomen en 2.400 kinderen in een huishouden met een langdurig laag inkomen.

De gemeenten Emmen en Coevorden telden in 2018 naar verhouding de meeste kinderen in een huishouden met een laag inkomen. In beide gemeenten was dit meer dan 9%. Ook de gemeenten Assen en Hoogeveen hebben een hoger aandeel kinderen in een huishouden met een laag inkomen dan het provinciale gemiddelde. Dit zijn ook de vier gemeenten waarin naar verhouding de meeste kinderen in huishoudens met een langdurig laag inkomen wonen. Tynaarlo was in 2018 de gemeente met de minste kinderen in huishoudens met een laag inkomen, namelijk 4,7% van alle minderjarigen.

Vergelijking inkomensgrenzen

Als we deze trends op basis van de inkomensgrenzen tot 110% en 120% van het sociale minimum bekijken, zien we dat de ontwikkeling van het aandeel kinderen in deze huishoudens stabieler is over tijd dan wanneer we kijken naar de lage inkomensgrens.

De gemeentes met relatief de meeste en minste kinderen in huishoudens met een laag inkomen zijn voor alle drie de inkomensgrenzen ongeveer dezelfde. Dit beeld zien we ook als we kijken naar kinderen uit huishoudens die gedurende een langere periode van een inkomen onder de lage inkomensgrenzen leven.

Risicogroepen

Kinderen met een migratie-achtergrond uit niet-westerse landen lopen verreweg het grootste risico op opgroeien in een gezin met een laag inkomen. In Drenthe woont in 2018 42,3% van de kinderen uit huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner in een huishouden met een laag inkomen. Onder de niet-westerse huishoudens heeft het lage inkomen bovendien veel vaker een langdurig karakter, dat wil zeggen minimaal vier jaar achtereen. Dat het armoederisico hoger is, komt onder meer doordat niet-westerse huishoudens betrekkelijk vaak (langdurig) moeten rondkomen van een uitkering (CBS 2016).

Daarnaast lopen kinderen in eenoudergezinnen meer risico om in armoede terecht te komen dan kinderen in een huishouden met twee ouders. In de provincie Drenthe leeft in 2018 4,8% van de kinderen in een tweeoudergezin in een huishouden met een laag inkomen, bij de kinderen in een eenoudergezin is dit 22,5%. In Nederland zijn dit respectievelijk 5,5% en 23,2%. Eenoudergezinnen lopen ook meer risico om langdurig van een laag inkomen te moeten leven.

Medewerker

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

Jessy Snip

Onderzoeker

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Dienstverlening voor mensen in armoede en schulden kan effectiever

Armoede

Armoedecijfers in beeld per gemeente

Armoede

Nieuw feitenblad over doorbreken generatie-armoede

Generatie-armoede is een taai vraagstuk. Nieuwe generaties uit arme families hebben een grotere kans om ook arm te worden. De RUG, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe brachten de mechanismen hierachter in beeld. Ook is onderzocht waaraan interventies moeten voldoen. In samenwerking met de RUG bundelden Sociaal Planbureau Groningen

Armoede

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

De uitkomsten van het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden zijn herkenbaar, zowel de positieve als de negatieve punten. Dat blijkt uit gesprekken met zes professionals [1] die werkzaam zijn op het gebied van armoede of schulden. Zij gaven op verzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe hun reactie gegeven op het

Armoede

Hulp bij armoede en schulden te weinig gericht op toekomstperspectief

Mensen in armoede of schulden krijgen in veel gevallen niet de hulp die ze graag zouden willen. De dienstverlening is vaak sterk gericht op de korte termijn en het contact tussen cliënten en instanties als het UWV, sociale diensten en bewindvoerders verloopt nogal eens moeizaam. Vooral mensen die vanuit een uitkering (weer) betaald aan de slag wil

Publicaties

Armoede

Webinar '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' terugkijken

Armoede

Feitenblad Armoede: het beeld van de gemeente Aa en Hunze 2020

Armoede

Feitenblad Armoede: het beeld van de gemeente Assen 2020