Kinderen in armoede

Kinderen in armoede

Kinderen en jongeren in armoede groeien op onder moeilijke omstandigheden. Dingen die voor andere kinderen normaal zijn, hebben of kunnen zij vaak niet. Daarnaast hebben ze vaker te maken met spanningen binnen het gezin, sociale uitsluiting en vooroordelen. Opgroeien in armoede kan gevolgen hebben voor de rest van je leven. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen minder kansen in onderwijs en werk op latere leeftijd.

In Drenthe groeien minder kinderen op in armoede dan gemiddeld in Nederland

Naar verhouding groeien in de provincie Drenthe minder kinderen op in armoede dan in Nederland. In heel Nederland leefde in 2021 6,6% van de minderjarige kinderen in een gezin dat moest rondkomen van een laag inkomen; 2,9% deed dat langdurig. In Drenthe was dat 5,8% van alle minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) en 2,5% langdurig. Het gaat dan in totaal om ongeveer 5.100 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen en 2.200 kinderen in een huishouden met een langdurig laag inkomen.

De gemeenten Emmen (7,7%) en Coevorden (7,4%) telden naar verhouding het grootste aandeel kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Dit zijn ook de gemeenten waarin naar verhouding de meeste kinderen woonden in huishoudens met een langdurig laag inkomen (respectievelijk 3,4% en 3,5%). In deze gemeenten wonen naar verhouding meer kinderen in een huishouden met een laag inkomen dan gemiddeld in Nederland. Tynaarlo en de Wolden waren in 2021 de gemeenten met relatief de minste kinderen in een huishouden met een laag inkomen (beide 3,6%). Het aandeel kinderen in een huishouden met een langdurig laag inkomen is het laagst in de gemeente Westerveld (1,2%).

Risicogroepen

Kinderen in eenoudergezinnen lopen meer risico om in armoede terecht te komen dan kinderen in een huishouden met twee ouders. In de provincie Drenthe leeft in 2021 3,8% van de kinderen in een tweeoudergezin in een huishouden met een laag inkomen, bij de kinderen in een eenoudergezin is dit 17,6%. In Nederland zijn dit respectievelijk 4,4% en 18,4%. Eenoudergezinnen lopen ook meer risico om langdurig van een laag inkomen te moeten leven.

Medewerker

Jessy Snip

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Erik Meij

Erik Meij

onderzoeker

  • Mail
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Armoedemonitor Drenthe vernieuwd

Armoede

Investeren in gelijke kansen in en rond het onderwijs gaan we terugzien op allerlei terreinen van Brede Welvaart

Armoede

S.O.S. voor scholen bij het omgaan met armoede

Annelies Kassenberg, gebruikt dit S.O.S. om aan te geven welke stappen scholen kunnen nemen om armoede in een gezin te signaleren en leerlingen en gezinnen te ondersteunen en te stimuleren. Als lector Jeugd en Leefomgeving aan de Hanze Hogeschool werkte Annelies mee aan de brochure “Omgaan met armoede op scholen: handreiking voor po en vo”. Fin

Armoede

Onderzoek naar overerfbare armoede afgerond: maatwerk en langetermijnplanning belangrijk

In de Drents-Groningse Veenkoloniën leven 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Onderzoekers van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen deden vijf jaar lang onderzoek naar het ontstaan en voortduren van armoede door generaties heen. Uit het onderzoek blijkt dat maatwerk en langetermijnplanning

Armoede

Stijgende impact energiearmoede onder Drenten en Groningers

Ongeveer een kwart van de Drenten en Groningers heeft moeite met het betalen van de energierekening. Dat blijkt uit de meest recente paneluitvraag van Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen. In november deden zij opnieuw een uitvraag naar de ervaring van energieprijzen onder de leden van het Drents en Groninger burgerpanel. In dit onde

Publicaties

Armoede

Feitenblad Armoede en schulden, gemeente Westerveld 2023

Armoede

Feitenblad Armoede en schulden, gemeente Tynaarlo 2023

Armoede

Feitenblad Armoede en schulden, gemeente Noordenveld 2023