Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

4 oktober 2019

Hans Elshof, onderzoeker van Trendbureau Drenthe/CMO STAMM heeft recentelijk onderzoek gedaan naar kinderen in armoede in de Veenkoloniën. Eén van de conclusies die hij trekt, is dat bijna de helft (47.9%) van de jonge eenoudergezinnen met minderjarige kinderen onder de lage inkomensgrens zit. Dat betekent dus simpelweg te weinig geld.

2.500 kinderen in armoede

Was er over de jaren 2014-2016 nog een daling te zien van kinderen die tenminste 1 jaar in gezinnen opgroeiden met een inkomen behorend tot de lage inkomensgrens, in 2017 nam dit aantal weer toe. Bekijk je de groep die vier jaar of langer tot de lage inkomensgrens behoort, dan blijft het aantal vrijwel stabiel. Maar we hebben het wel over zo’n 2.500 kinderen in deze regio. De meeste van hen wonen in de bovenste helft van de Veenkoloniën.