Armoedemonitor Drenthe vernieuwd

Terug

Armoedemonitor Drenthe vernieuwd

Geschreven op 26 september 2023

“Het feitenblad bevat cijfers op wijkniveau over het aandeel lage inkomens in de gemeente, het aandeel inwoners dat moeite heeft om rond te komen en het aandeel inwoners met geregistreerde problematische schulden.”

De cijfers in de armoedemonitor zijn vernieuwd op basis van de meest recente cijfers van het CBS (2021). Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is redelijk stabiel ten opzichte van eerdere jaren. Dat geldt zowel voor de provincie Drenthe als voor de Drentse gemeenten. Ook het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen was in 2021 relatief stabiel.

Cijfers op wijkniveau en absolute aantallen

Naar aanleiding van een ervaringsonderzoek onder een aantal beleidsmakers hebben we een aantal aanpassingen gedaan in de armoedemonitor. Zo is nu op de pagina Ontwikkelingen in (langdurig) laag inkomens het aandeel huishoudens met een laag inkomen op wijkniveau te vinden. Daarnaast zijn op de pagina Absolute aantallen voor alle cijfers in de armoedemonitor de absolute aantallen op gemeenteniveau te vinden.

Gemeentelijke feitenbladen

Voor elke gemeente is een feitenblad beschikbaar. Het feitenblad bevat cijfers op wijkniveau over het aandeel lage inkomens in de gemeente, het aandeel inwoners dat moeite heeft om rond te komen en het aandeel inwoners met geregistreerde problematische schulden.

Bekijk hieronder de feitenbladen per gemeente:

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers