Bijeenkomsten overgang po-vo en ervaringen uit het basis- en voortgezet onderwijs

Terug

Bijeenkomsten overgang po-vo en ervaringen uit het basis- en voortgezet onderwijs

Geschreven op 11 september 2017

“Door het uitwisselen van ervaringen wordt gekeken of en welke adviezen er te geven zijn als het gaat om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.”

In oktober/november organiseert CMO STAMM voor 3 regio’s in Drenthe een bijeenkomst voor leerkrachten uit het basisonderwijs en docenten uit het voortgezet onderwijs.
Centraal staat de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Door het uitwisselen van ervaringen wordt gekeken of en welke adviezen er te geven zijn als het gaat om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
De volgende uitkomsten van eerder onderzoek staan in de gesprekken centraal:

  1. Voorzichtige advisering vanuit het basisonderwijs;
  2. Voorzichtige insteek van ouders bij het schooladvies van hun kind;
  3. Veel leerlingen zitten in het derde leerjaar onder het niveau van het schooladvies;
  4. Van basisschool naar voortgezet onderwijs: een grote overgang.

Afsluitend wordt de professionals gevraagd om te reageren op het ‘ideale traject van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs’. Tijdens eerdere bijeenkomsten, gehouden voor de zomervakantie, zijn de drie hierboven beschreven uitkomsten aan ouders van 1e jaars vo-leerlingen gepresenteerd. Zijn de uitkomsten überhaupt een probleem en wat zou hier in het  basis- en voortgezet onderwijs aan gedaan kunnen worden? Ouders hebben op basis van hun ervaringen suggesties en tips geformuleerd en zo een ‘ideaal traject van basisschool naar voortgezet onderwijs’ geschetst.

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers