Brede welvaart hoog op de agenda bij Drentse gemeenten?

Terug

Brede welvaart hoog op de agenda bij Drentse gemeenten?

Geschreven op 1 april 2022

“De gemeente kan namelijk de komende jaren echt het verschil helpen maken in de kwaliteit van leven én de leefomgeving van mensen. Hoe mooi zou het zijn als Drentse colleges en gemeenteraden Brede Welvaart daarbij als uitgangspunt nemen.”

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart j.l. worden er in gemeenten in Drenthe weer nieuwe coalities en colleges gevormd. Een mooie kans om Brede Welvaart op de agenda te zetten en concrete stappen te zetten naar de uitvoering. De gemeente kan namelijk de komende jaren echt het verschil helpen maken in de kwaliteit van leven én de leefomgeving van mensen. Hoe mooi zou het zijn als Drentse colleges en gemeenteraden Brede Welvaart daarbij als uitgangspunt nemen.

Gestage opmars

Brede welvaart is als begrip bezig aan een gestage opmars in de wereld van bestuur en beleid. Het is geïntroduceerd in reactie op ons klassieke welvaarts-denken: als het Bruto Binnenlands Product (BBP) stijgt, hebben we het ook goed. Maar het wordt steeds duidelijker dat BBP-groei ook schaduwzijden kent, in sociale en ecologische zin. We moeten anders groeien, met meer aandacht voor het welzijn van iedereen. In het hier en nu, maar vooral ook met het oog op een goede toekomst van onze (klein)kinderen. Wonen, economie en klimaat zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met elkaar. Gezondheid, welzijn, een veilige, groene en schone leefomgeving: het zijn allemaal zaken die mede de brede welvaart bepalen. Het is dus continu zoeken om de economische, sociale en ecologische dimensies te integreren en in balans te brengen.

Hoe aan de slag?

Maar hoe maak je als gemeente nu de slag naar Brede Welvaart als uitgangspunt voor je beleid? Wat is daarvoor nodig? Hoe maak je de slag van ambitie naar actie? En hoe kom je tot goede keuzes? Om de komende bestuursperiode echt werk te maken van brede welvaart, hebben VNG, Platform31, PON – Telos en Tilburg University 10 praktische stappen op een rij gezet om lokaal aan de slag te gaan met brede welvaart. Lees daarvoor deze handreiking.

Meer weten

Wil je meer weten over Brede Welvaart in Drenthe? Kijk dan op de website van Trendbureau Drenthe. Hier vind je alle feiten en cijfers in Monitor Brede Welvaart Drenthe. De basis hiervoor is de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS. In deze monitor wordt ook het perspectief van de Drenten zelf meegenomen: wat vinden zij belangrijk? En er zijn voor onze provincie specifieke indicatoren toegevoegd. Ga voor de Monitor Brede Welvaart Drenthe naar trendbureaudrenthe.nl/brede-welvaart. Binnenkort volgt ook een uitgebreide publicatie over Brede Welvaart in Drenthe. Bestuurders kunnen deze ‘bredewelvaartsscan’ goed gebruiken om de mogelijkheden en uitdagingen van de eigen regio in beeld te brengen.

Wil je als nieuw college of nieuwe gemeenteraad meer weten over Brede Welvaart en wat je daarmee kunt, dan kun je ons bellen voor ondersteuning op maat, bijvoorbeeld in de vorm van een lunchlezing, adviesgesprek, presentatie of praktische werksessie over brede welvaart.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers