Brede-welvaartswiel

Brede-welvaartswiel: de brede welvaart van Drenthe in vogelvlucht

De brede welvaart in een regio of gemeente hangt af van veel factoren die onderling sterk met elkaar verbonden zijn. Naast het monitoren van de brede welvaart in Drenthe op basis van acht thema’s, schetsen we sinds 2024 ook de ontwikkeling van brede welvaart als geheel. Dit doen we aan de hand van een brede-welvaartswiel. Het wiel geeft in één oogopslag inzicht in de ontwikkeling van de brede welvaart binnen acht thema’s. De binnenste ring van het wiel toont de trend (de ontwikkeling over de jaren heen, van 2016 tot nu) waar de provincie naartoe beweegt. De buitenste ring geeft weer hoe de provincie scoort in vergelijking met het landelijk gemiddelde. We volgen hiermee de methodiek en werkwijze van CBS.

Hoe lees ik het wiel?

Het brede-welvaartswiel bevat informatie over de volledige set aan indicatoren die wij gebruiken voor de Monitor Brede Welvaart Drenthe. Buiten de cirkel staan acht thema’s van brede welvaart ‘hier en nu’. De binnenste cirkel toont de ontwikkeling (trend over de jaren heen) van het niveau van brede welvaart in de provincie. In de basis gaat dat om de periode 2016-2022. Als die jaren niet beschikbaar zijn, dan wordt het eerstvolgende beschikbare jaar genomen. De buitenste cirkel toont het relatieve niveau van brede welvaart in de provincie ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Indicatoren met een bovengemiddeld niveau van brede welvaart, of een ontwikkeling daar naartoe, kleuren blauw. Indicatoren met een ondergemiddeld niveau van brede welvaart, of een ontwikkeling daar naartoe, kleuren oranje. Het is niet voor alle indicatoren mogelijk een vergelijking te maken met eerdere jaren of met het landelijk gemiddelde. In die gevallen is het vak wit gekleurd; dit is bijvoorbeeld het geval voor indicatoren op basis van het Drents Panel. Omdat deze vragen niet landelijk worden uitgevraagd is er geen gemiddelde om de provincie mee te vergelijken. Wanneer de ontwikkeling niet significant verschilt ten opzichte van eerdere jaren of ten opzichte van het landelijk gemiddelde kleurt de indicator grijs. De kleuraanduidingen hebben slechts een signaalfunctie. Er is geen sprake van een normatieve duiding.

Het brede welvaartswiel

Ga met de cursor over een indicator voor meer informatie. Daar staat ook een link naar de themapagina met aanvullende duiding en verdieping.

Wordt het wiel niet goed weergegeven op je desktop? Verklein dan je beeldschermweergave door uit te zoomen. Bekijk je het wiel vanaf een mobiele telefoon of tablet? Bekijk de afbeelding dan hier in zijn geheel.

Wat kan ik met het brede-welvaartswiel?

Het brede-welvaartswiel kan gebruikt worden om de verschillende thema’s en indicatoren eenvoudig naast elkaar te vergelijken. De onderdelen van brede welvaart staan niet op zichzelf, het is van belang om de verbanden ertussen te zien. Door thema’s en indicatoren met elkaar te vergelijken kunnen sterke en zwakke punten naar voren komen. Het is niet gezegd dat alle indicatoren per se groei moeten vertonen. De kracht van de brede welvaart is juist dat een evenwichtig oordeel over de staat en de ontwikkeling van de samenleving wordt gegeven.

Het brede-welvaartswiel helpt om vragen te stellen die helpen om de brede welvaart te vergroten. Op welke indicatoren wordt ongunstig gescoord? Hoe is de ontwikkeling over tijd en hoe doet de provincie het in vergelijking met het landelijk gemiddelde? Weten we waarom er op een bepaalde manier gescoord wordt en hebben we – als provincie of regio – invloed op de oorzaak?

Ook kan het wiel helpen om na te denken over de gewenste situatie. Welke thema’s hebben prioriteit voor ons? En waar willen we als provincie of regio staan over 5 jaar, over 10 jaar of over 50 jaar? Lang niet ieder thema is even belangrijk. Een dergelijk overzicht en het gesprek dat erover gevoerd wordt, kan helpen om te prioriteren en keuzes te maken. Brede welvaart gaat tenslotte om breed beschouwen, afwegen, prioriteren en keuzes maken.

Trendbureau Drenthe biedt workshops aan om samen aan de slag te gaan met brede welvaart.

Medewerker

Jonne Thomassen

Data-analist/Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Onderzoek naar de brede-welvaartseffecten van de Lelylijn

Brede Welvaart

Nieuwe ronde Leerlab Brede Welvaart

Brede Welvaart

Online magazine Nationaal Netwerk Brede Welvaart: Van perspectief naar praktijk

Op 5 maart 2024 lanceerde het Nationaal Netwerk Brede Welvaart het online magazine Van perspectief naar praktijk. In de afgelopen periode wisselden ruim 70 enthousiaste deelnemers aan het netwerk met elkaar ervaringen uit over de toepassing van brede welvaart in de beleidspraktijk. In het online magazine nemen de vijf Communities of Practice (CoP's

Brede Welvaart

Brede welvaart in Drenthe niet gelijk verdeeld

Trendbureau Drenthe presenteert de jaarlijkse update van de Monitor Brede Welvaart Drenthe. Recente cijfers laten zien dat de brede welvaart in Drenthe niet gelijk verdeeld is tussen regio’s en doelgroepen. Met name stedelijke gemeenten als Emmen, Hoogeveen en Assen en de regio Zuidoost-Drenthe blijven achter op verschillende aspecten van brede w

Brede Welvaart

Hoe hoog scoort jouw gemeente op brede welvaart?

De brede welvaart in een regio of gemeente hangt af van veel factoren. Trendbureau Drenthe monitort de brede welvaart in de provincie. We doen dit aan de hand van acht thema’s: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid, en milieu. In de Monitor Brede Welvaart Drenthe schetsen we voor elk onderw

Publicaties

Brede Welvaart

Online magazine Nationaal Netwerk Brede Welvaart

Brede Welvaart

Feitenblad Jongvolwassenen ervaren lagere brede welvaart

Brede Welvaart

Feitenblad Drentse toekomstdromen