Cijfers op orde, meer kansen voor kinderen!

Terug

Cijfers op orde, meer kansen voor kinderen!

Geschreven op 15 maart 2018

“De klankbordgroep geeft een meerwaarde aan de monitor, omdat hiermee de verbinding gelegd kan worden tussen de cijfers en de praktijk.”

Op 5 maart 2018 organiseerde de Gelijke Kansen Alliantie een bijeenkomst waarin kansen(on)gelijkheid in het Nederlandse onderwijs centraal stond. Trendbureau Drenthe was erbij en gaf een workshop over het monitoren van kansen in het Drentse onderwijs. In Drenthe worden onderwijsontwikkelingen al jaren in kaart gebracht, maar wat kunnen we ermee? Helpt het om kansenongelijkheid aan te pakken?

Onderwijs monitoren in Drenthe

In 2018 werd voor het 12e jaar op rij de Drentse Onderwijsmonitor gepresenteerd, uitgevoerd door Trendbureau Drenthe in de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit (bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en het onderwijsveld). Binnen de monitor worden gegevens geanalyseerd en (soms door middel van aanvullend onderzoek) geduid, waarna de bevindingen worden voorgelegd aan de mensen die het verschil kunnen maken: vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, verzameld in de klankbordgroep. Dit geeft een meerwaarde aan de monitor, omdat hiermee de verbinding gelegd kan worden tussen de cijfers en de praktijk.

Monitoren als middel, niet als doel

En die verbinding met de praktijk, daar gaat het ons om. Trendbureau Drenthe ziet de monitor als middel om samen met het onderwijsveld te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan. Deze strategie oogst succes. Zo verbeterde in de afgelopen jaren de kwaliteit van het onderwijs op Drentse basisscholen en verminderde de kansenongelijkheid bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Drentse Onderwijsmonitor in de toekomst

Toch is er ook voor de toekomst nog werk aan de winkel. Daarom blijft Trendbureau Drenthe monitoren, al worden de resultaten op een andere manier gepresenteerd. Vanaf nu zullen steeds meer onderwijsgegevens digitaal verschijnen op www.trendbureaudrenthe.nl. Dit biedt de mogelijkheid om steeds de meest recente gegevens te presenteren. Zo kunnen bestuurders, beleidsmakers en de professionals uit het onderwijsveld sneller met de bevindingen aan de slag!

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers