Corona

Gevolgen Coronacrisis in Drenthe

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Drenthe. Trendbureau Drenthe onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen?

Gerelateerd nieuws

Bereikbaarheid & voorzieningen

Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Corona

Psychische gezondheid verslechterd door coronacrisis

Corona

Zelfstandigen hebben grootste financiële zorgen

Bij 0,1% van de Drentse bevolking is een coronabesmetting vastgesteld (ten opzichte van 0,3% landelijk). Het aantal mensen dat – als gevolg van de coronamaatregelen – nadelige gevolgen ondervindt op het gebied van werk en inkomen is vele malen groter. Onderzoek door Trendbureau Drenthe onder het Drents Panel laat zien dat 14% van de inwoners va

Corona

Stad of platteland? Dat maakt voor de woontevredenheid in Drenthe niet uit

Eind april, na ruim 4 weken leven in coronatijd, was 93% van de Drenten blij met de eigen woning en woonomstandigheden. Evenveel inwoners gaven aan voldoende privacy en ruimte voor zichzelf te hebben. 8% van de ondervraagden geeft aan dat de wens om te verhuizen in de eerste maand van de lockdown is toegenomen. Hierbij zijn geen verschillen tussen

Corona

Minimaal 6% van de Drenten ervaart problemen met digitale communicatie

De maatregelen rondom corona zorgen ervoor dat veel mensen meer gebruik moeten maken van digitale middelen, voor werk, onderwijs of persoonlijke contacten. Helaas brengt dit voor sommige mensen problemen met zich mee. 6% van de leden van het (digitale) Drentse Panel geeft aan problemen te hebben. Tussen 8 en 23 april heeft Trendbureau Drenthe r

Publicaties

Bereikbaarheid & voorzieningen

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Laaggeletterdheid

Monitoronderzoek naar de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe - Vervolgmeting Resultaten 2019

Laaggeletterdheid

Factsheet netwerk rond en werving van NT-1 doelgroepen in Drenthe

Simone Barends

onderzoeker

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Imke Oosting

Onderzoeker