Corona

Gevolgen coronacrisis in Drenthe

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Drenthe. Trendbureau Drenthe onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen?

In april en november 2020 zijn de leden van het Drents Panel hierover bevraagd. De uitkomsten van het onderzoek in november staan in de publicatie Alles gaat anders; de gevolgen van de coronacrisis voor het leven in de provincie Drenthe. Per thema zijn de uitkomsten van beide onderzoeken (april en november) op deze website na te lezen.

Samenvatting onderzoek 2e meting in november 2020 - Lees verder

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Deze doen zich voor op het gebied van werk & inkomen, onderwijs, sociale contacten & meedoen en gezondheid & (mantel)zorg – ze raken kortom het hele leven.

De coronacrisis heeft vooral gevolgen die niet prettig zijn, maar brengt soms ook mooie dingen mee.

Niet iedereen wordt even hard geraakt. In het onderzoek dat Trendbureau Drenthe in november 2020 uitvoerde, springen drie groepen eruit:

 • zelfstandige ondernemers: een kwart is werk of inkomen (deels) kwijtgeraakt, iets meer dan een kwart maakt zich financiële zorgen en bij één op de zes is de toekomst van de onderneming onzeker geworden;
 • jonge mensen (18-34 jaar): bijna een kwart voelt zich vaker eenzaam, bij een derde is de gezondheid verslechterd en bij één op de acht is het inkomen gedaald; in het mbo of hoger onderwijs heeft deze leeftijdsgroep vaak te maken met onvoldoende onderwijskwaliteit, motivatieproblemen en te weinig contact met docenten en medestudenten;
 • mensen met een minder goede gezondheid: voor ongeveer een kwart betekent ‘corona’ dat ze vaker eenzaam zijn, een slechtere gezondheid hebben en zich veel zorgen maken over hun financiën.

Ook onder ouderen (65+) komen door ‘corona’ meer financiële zorgen, meer eenzaamheid en afname van gezondheid voor, maar minder vaak dan bij alle andere leeftijdsgroepen. Ouderen zijn  wel vaker bang om besmet te raken en houden zich bijna allemaal aan de landelijke maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Aandachtspunten voor beleid

Op basis van de uitkomsten ziet Trendbureau Drenthe de volgende belangrijke aandachtspunten voor bestuurders en beleidsmakers:

 • Werk, inkomen, schulden: Er is sprake van ‘stilte voor de storm’. Naar verwachting zullen in 2021 meer mensen hun werk en inkomen (gedeeltelijk) verliezen. Vooral kwetsbare groepen worden geraakt, zoals zzp’ers met lage tarieven en flexwerkers. Landelijk is beleid nodig ter stimulering van economisch herstel, uiteraard met oog voor duurzaamheid. Daarnaast zal debat gevoerd moeten worden over de (doorgeschoten) flexibilisering van de arbeidsmarkt. De regio kan veel betekenen voor de kwetsbaarste groepen, die er niet (meer) in slagen op eigen kracht uit de problemen te komen. Voorbeelden zijn: hulp bij schulden, om- en bijscholingsfaciliteiten en (bedrijfs)advies op maat.
 • Leren en ontwikkelen: Een toenemend deel van de leerlingen en studenten loopt een achterstand op in het onderwijs en heeft motivatieproblemen. Dit speelt op alle onderwijsniveaus, maar vooral op het mbo en in het hoger onderwijs. Veel jongeren (18+) ervaren de coronatijd als een aanslag op hun sociale leven en mentale gezondheid, en op hun (toekomstige) portemonnee. Voor het onderwijs ligt er een aanzienlijke uitdaging om de leerlingen en studenten (weer) te motiveren en bij te spijkeren. Voor de hele samenleving is het zaak dat jongeren toekomstperspectief zien. Daartoe zijn nieuwe creatieve oplossingen nodig, die jongeren zelf het best kunnen bedenken en ontwikkelen. Belangrijk is dat jongeren in staat worden gesteld en waar nodig gestimuleerd om mee te denken over de toekomst en invloed kunnen hebben.
 • Sociale samenhang: Slechts een klein deel van de leden van het Drents panel ervaart dat dorps- en buurtgenoten door ‘corona’ meer naar elkaar omkijken of dat de saamhorigheid toeneemt. Tijdens de coronacrisis is de eenzaamheid toegenomen. Maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties hebben het moeilijk. Het komt dus heel slecht uit dat veel gemeenten nu (moeten) bezuinigen op voorzieningen in het voorliggend veld. Verenigingen, ontmoetingsplekken en inwonersinitiatieven zullen veerkracht en creativiteit nodig hebben om na ‘corona’ hun sociale functies weer optimaal te vervullen. Gemeenten kunnen onder meer bijdragen door in beeld te brengen waar de gaten vallen en daar ondersteuning te bieden. Vooral dorpen en buurten waar de sociale samenhang klein is, behoeven aandacht.
 • Gezondheid: De coronacrisis komt hard aan bij mensen met een matige of slechte gezondheid. Ze zijn kwetsbaarder bij een besmetting met het virus. En in het panelonderzoek scoren ze opvallend hoog op eenzaamheid en (financiële) zorgen. Deze uitkomsten bevestigen dat preventief gezondheidsbeleid zeer relevant is. Het samengaan van gezondheidsproblemen met armoede of schulden is en blijft daarin een belangrijk onderdeel.
Publicatiedatum: 8 februari 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 11-11-2020 t/m 7-12-2020.

Gerelateerd

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona

Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Drenthe

Steeds meer Drenten zijn gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Pakken Drenten het ‘gewone’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders doen? We vroegen het aan onze panelleden. Vorig jaar deed het Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincie Drenthe. Afgelopen juni zijn wi

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN

Kleine ondernemers ontwikkelen door corona in hoog tempo torenhoge schulden, blijkt uit het rapport van Trendbureau Drenthe. Niet alleen de betrokkenen zelf, ook de gemeenten groeit dit boven het hoofd. Lees het artikel Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen van het Dagblad van het Noo

Corona

‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Drent zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat dat duidelijk zien. Ruim 950 Drenten d

Corona

Alles gaat anders; gevolgen coronacrisis voor het leven in provincie Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Deze doen zich voor op het gebied van werk & inkomen, onderwijs, sociale contacten & meedoen en gezondheid & (mantel)zorg – ze raken kortom het hele leven. De coronacrisis houdt het land sinds maart 2020 in haar greep en laat voorlopig nog niet los. Trendbureau Drenthe h

Corona

Rapport Effectievere hulp voor Drentse ondernemers met schulden

De Drentse economie krijgt flinke klappen door de coronacrisis. Een deel van de beroepsbevolking raakt haar werk of opdrachten (gedeeltelijk) kwijt. Vooral mensen die hun inkomen verdien(d)en als zelfstandige of met flexwerk worden getroffen. Verlies van werk of opdrachten betekent inkomensachteruitgang, en daardoor groter risico op betalingsproble

Corona

Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

De coronacrisis brengt naar verwachting veel ondernemers in de problemen. Meerdere gemeenten in Drenthe willen graag weten hoe ze de ondernemers met schulden beter kunnen bereiken. Dat was voor Trendbureau Drenthe aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, bevestigt die verwachting: vo

Corona

Veel Drenten sociaal en mentaal geraakt door corona

De coronacrisis houdt het land al negen maanden in haar greep en laat voorlopig nog niet los. Ook in de provincie Drenthe heeft dit grote gevolgen. Op dit moment zijn die vooral merkbaar in het sociale leven en de mentale gesteldheid van de Drenten. Daarnaast heeft 8% van de inwoners met (gedeeltelijk) verlies van werk of inkomen te maken. Dit blij

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Drenthe en Groningen

Dit voorjaar deden Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincies Drenthe en Groningen. Omdat het coronavirus ook de komende periode nog een grote invloed zal hebben op het dagelijks leven, krijgt dit onderzoek een vervolg. In november 2020 wordt een tweede vragenli

Corona

Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

De inwoners van Drenthe worden sterk getroffen door de financiële tekorten bij de Drentse gemeenten. De oplopende tekorten dwingen Drentse gemeenten tot ingrijpende maatregelen over de volle breedte van hun takenpakket. Inwoners plukken daarvan de wrange vruchten in de vorm van een schraler voorzieningenaanbod, hogere OZB, een slecht onderho

Simone Barends

Simone Barends

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn