Corona

‘Corona’ in Drenthe: weinig besmettingen, grote impact

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Drenthe. Trendbureau Drenthe onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen? Deze en nog veel meer vragen zijn in april 2020 via het Drents Panel beantwoord door ruim negenhonderd Drenten. De uitkomsten laten zien dat de impact van ‘corona’ groot is en naar verwachting nog heel lang merkbaar zal zijn.

De hoofdpunten zijn te vinden in een nieuwsartikel elders op deze site en bij de subthema’s hieronder.