Corona

Gevolgen coronacrisis in Drenthe

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Drenthe. Trendbureau Drenthe onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen?

In april 2020, november 2020 en juni 2021 zijn de leden van het Drents Panel hierover bevraagd. De uitkomsten van het onderzoek in juni 2021 staan in de publicatie Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van de Drenten. Per thema zijn de uitkomsten van beide onderzoeken (april 2020, november 2020 en juni 2021) op deze website na te lezen.

Samenvatting onderzoek 3e meting in juni 2021 - Lees verder

Hoe vergaat het de Drenten halverwege 2021 na bijna anderhalf jaar ‘corona’, nu er steeds meer mensen zijn gevaccineerd en steeds meer versoepelingen zijn aangekondigd?

Het heeft duidelijk gemaakt dat zaken die ‘niet kunnen’ zoals de auto laten staan, niet reizen, niet vliegen, thuiswerken en dergelijke wél kunnen als de maatschappij het maar echt wil. Dit is voor de klimaatcrisis een belangrijke les.

Grootste uitdagingen

Volgens Drenten liggen de grootste uitdagingen voor beleidsmakers binnen de zorg en gezondheid en het onderwijs. Maar ook op andere terreinen is werk aan de winkel. Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven.

Gezondheid en (mantel)zorg

Iets minder dan 1 op de 5 Drenten vindt dat hun gezondheid erop achteruit is gegaan. 3% van de Drenten heeft te maken met uitgestelde of niet geleverde zorg. 30% van de panelleden waarvan de zorg is uitgesteld is bang dat de uitgestelde zorg tot meer gezondheidsklachten zal leiden. De wachttijden in de (lichamelijke en geestelijke) gezondheidszorg behoeven dan ook aandacht volgens Drenten. Maar ook in de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg moet worden geïnvesteerd. 17% van de Drentse inwoners geeft aan dat er extra aandacht mag komen voor sporten en bewegen, vooral jongvolwassenen (18-34 jarigen) wijzen hierop. Dit vraagt om een intensivering van bestaande doelgroepgerichte aanpakken die er al zijn op gebied van preventie en een gezonde leefstijl. 26% van de Drenten verleent tijdens de coronacrisis mantelzorg. Om mantelzorgers goed te ondersteunen is gericht beleid en aandacht voor de positie van mantelzorgers en voorlichting en advies aan mantelzorgers hard nodig.

Onderwijs

Bijna 1 op de 5 inwoners van Drenthe vindt dat er extra aandacht uit moet gaan naar het onderwijs. Men geeft als voornaamste
reden aan dat de jeugd ‘onze toekomst is’ en dat het onderwijs hier een belangrijke bijdrage aan levert. Drenten zien dat er veel leerachterstanden en studievertraging zijn opgelopen en dat het noodzaak is om hier weer op in te lopen. Ook noemt men dat sociale contacten beperkt zijn geweest en jongeren zich minder sociaal hebben kunnen ontwikkelen. Panelleden vragen tevens aandacht voor de toegenomen kansenongelijkheid en mentale problemen bij (kwetsbare) jongeren.

Wat gaan we blijvend anders doen?

Wat gaan Drentse inwoners in de toekomst anders doen, welke positieve verandering willen zij behouden? Het Drents Panel noemt vooral ervaren rust en bezinning te willen vasthouden. Door bijvoorbeeld minder sociale verplichtingen en meer thuis met het gezin door te brengen. Dat kan ook door meer thuis te gaan werken. Een grote groep wil dat blijven doen. Daarnaast zijn veranderde omgangsnormen een groep Drenten prima bevallen; meer fysieke afstand, niet altijd een handdruk of de ‘verplichte drie zoenen’. Het Panel noemt verder als grote pluspunten om te koesteren dat de saamhorigheid en de aandacht voor elkaar is toegenomen en er meer aandacht is gekomen voor klimaat en milieu.

Kansen die de coronacrisis met zich heeft meegebracht

De eerder genoemde positieve veranderingen brengen volgens het Drents Panel gelijk ook de grootste kansen met zich mee. Zo kan de opkomst en normalisering van het thuiswerken bijdragen aan minder woon-werkverkeer (minder files, minder CO2-uitstoot, etc.) en meer balans tussen werk en privé. Daarnaast is er meer aandacht voor klimaat en milieu gekomen, wat helpend kan zijn bij de acceptatie en uitvoer van klimaat-, milieu- en duurzaamheidsmaatregelen. Ook noemt het Panel meer bezinning van wat echt belangrijk is en bewustwording dat dingen ook anders kunnen.

Publicatiedatum: 3 december 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni 2021 t/m juli 2021.

Gerelateerd

Corona

Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Drenten

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Drenten uitgebracht

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona

De afgelopen jaren is de wereld getroffen door een crisis van ongekende omvang. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor alle inwoners van Drenthe en vraagt veel van mensen, gezinnen en gemeenschappen. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben tijdens de afgelopen periode vol ingezet op de ondersteuning van inwoners, ondernemers en instel

Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Vereniging Drentse Gemeenten deed samen met Provincie Drenthe een brede verkenning naar een gezamenlijke perspectief- en herstelstrategie na corona. Zij zijn daarin ondersteund door CMO STAMM/Trendbureau Drenthe. Centrale vragen in de verkenning waren onder meer: welke langetermijneffecten zijn te verwachten? Wat is er nodig om deze effecten op te

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Drenthe

Steeds meer Drenten zijn gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Pakken Drenten het ‘gewone’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders doen? We vroegen het aan onze panelleden. Vorig jaar deed het Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincie Drenthe. Afgelopen juni zijn wi

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN

Kleine ondernemers ontwikkelen door corona in hoog tempo torenhoge schulden, blijkt uit het rapport van Trendbureau Drenthe. Niet alleen de betrokkenen zelf, ook de gemeenten groeit dit boven het hoofd. Lees het artikel Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen van het Dagblad van het Noo

Corona

‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Drent zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat dat duidelijk zien. Ruim 950 Drenten d

Corona

Alles gaat anders; gevolgen coronacrisis voor het leven in provincie Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Deze doen zich voor op het gebied van werk & inkomen, onderwijs, sociale contacten & meedoen en gezondheid & (mantel)zorg – ze raken kortom het hele leven. De coronacrisis houdt het land sinds maart 2020 in haar greep en laat voorlopig nog niet los. Trendbureau Drenthe h

Corona

Rapport Effectievere hulp voor Drentse ondernemers met schulden

De Drentse economie krijgt flinke klappen door de coronacrisis. Een deel van de beroepsbevolking raakt haar werk of opdrachten (gedeeltelijk) kwijt. Vooral mensen die hun inkomen verdien(d)en als zelfstandige of met flexwerk worden getroffen. Verlies van werk of opdrachten betekent inkomensachteruitgang, en daardoor groter risico op betalingsproble

Corona

Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

De coronacrisis brengt naar verwachting veel ondernemers in de problemen. Meerdere gemeenten in Drenthe willen graag weten hoe ze de ondernemers met schulden beter kunnen bereiken. Dat was voor Trendbureau Drenthe aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, bevestigt die verwachting: vo

Corona

Veel Drenten sociaal en mentaal geraakt door corona

De coronacrisis houdt het land al negen maanden in haar greep en laat voorlopig nog niet los. Ook in de provincie Drenthe heeft dit grote gevolgen. Op dit moment zijn die vooral merkbaar in het sociale leven en de mentale gesteldheid van de Drenten. Daarnaast heeft 8% van de inwoners met (gedeeltelijk) verlies van werk of inkomen te maken. Dit blij