Gezondheid en mantelzorg

De coronacrisis heeft de gezondheid en gezondheidszorg flink op de proef gesteld. De grote golf aan coronapatiënten zorgt ervoor dat zorgpersoneel overuren draait, reguliere zorg wordt uitgesteld of afgezegd, en dat mensen zelf huiverig worden om benodigde zorg op te zoeken. Ook het vele thuiszitten vraagt veel van de lichamelijke en fysieke gezondheid van Drenten.

Gezondheid is bij 18% verslechterd

18% van de inwoners van Drenthe geeft aan dat de gezondheid achteruit is gegaan. Dit kan komen door uitstellen of ontbreken van de benodigde zorg, maar ook door andere maatregelen zoals veel thuiswerken of een beperkt sociaal leven. Slechts 4% van de Drenten geeft aan dat de gezondheid is verbeterd door de coronacrisis.

Ik heb een telefonisch consult met mijn cardioloog gehad. Hoewel ik begrijp dat dit nodig is, vond ik het niet echt prettig. Er ontbreekt een lichamelijk onderzoek.Vrouw, 78 jaar
Het percentage ‘totaal’ in de figuur is berekend op basis van gewogen data. Voor de overige percentages geldt dat niet.

Jongeren geraakt door psychische problemen, ouderen vooral lichamelijk

Vooral jongeren ondervinden een negatieve invloed van de coronacrisis op de lichamelijk en/of mentale gezondheid. Voor een derde van de inwoners van 18 tot 34 jaar is dit het geval. Naar mate de leeftijd toeneemt, neemt de invloed van de coronacrisis op de gezondheid af.

Jongeren ervaren voornamelijk psychische klachten. 43% van hen gaf aan hier in november mee te maken te hebben, 10% van hen in sterke mate. Ouderen ervaren met name lichamelijke klachten die hen beperken in het dagelijks leven. 51% van de Groningers van 65 jaar of ouder geeft aan hier mee te maken te hebben, waarvan 6% is sterke mate.

8% heeft één of meerdere vormen van zorg niet ontvangen

Het hoge aantal coronapatiënten zorgt voor een hoge druk op de zorg. Veel zorg voor niet-Covid patiënten wordt hierdoor uitgesteld of afgezegd (RIVM, september 2020). Van alle Drenten heeft 8% (deels) niet de zorg ontvangen die zij nodig hadden. Hierbij gaat het om zorg die niet geleverd werd of om zorg waar de inwoner zelf van heeft afgezien. (Bij 1% van de inwoners zijn beide het geval). Vooral de zorg door het ziekenhuis of een medisch specialist werd niet geleverd. Als het de eigen keus was van inwoners om af te zien van zorg gaat het met name om zorg van een huisarts of doktersdienst.

Dat ik me, hoewel ik het zelf heb besloten, toch wel zorgen maak over bepaalde vragen met betrekking tot mijn gezondheid.Vrouw, 64 jaar

Het uitstellen of afstellen van medische behandelingen kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid op langere termijn. Zo heeft het RIVM berekend dat door minder geleverde zorg tijdens de eerste coronagolf in Nederland minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren zullen gaan.
Over heel 2020 zijn er naar schatting 1,19 miljoen minder verwijzingen naar medisch-specialistische zorg gedaan dan men zou verwachten zonder crisis. Dit komt doordat mensen minder naar de huisarts gingen of konden (NZA, januari 2021).

De gevolgen van het niet ontvangen van zorg die door Drenten worden genoemd, lopen erg uiteen. Het meest worden het langer door blijven lopen met fysieke klachten en de verergering van klachten genoemd. Ook is sprake van toenemende mentale klachten en onzekerheid.

Door de coronacrisis is de wachtlijst aanzienlijk opgelopen binnen de GGZ. Bepaalde behandelingen die noodzakelijk zijn, duren nu extra lang.Man, 37 jaar

Bijna een derde van de mantelzorgers ziet negatieve veranderingen in mantelzorgtaken

28% van de leden van het Drents Panel verleent mantelzorg, het grootste deel zowel voor als tijdens de coronaperiode. Van deze groep geeft het grootste deel (62%) aan dat de mantelzorgtaken niet zijn veranderd door de coronacrisis.

Mensen die buiten hun eigen huishouden mantelzorg verlenen, ervaren vaker veranderingen dan degenen die binnen hun eigen huishouden mantelzorger zijn (respectievelijk 40% en 27%). De vaakst genoemde verandering betreft de hoeveelheid zorg die wordt verleend. Voor de één blijkt meer zorg verlenen een positieve verandering, voor de ander een negatieve. Hetzelfde geldt voor minder zorg verlenen.

Publicatiedatum: 8 februari 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 11-11-2020 t/m 7-12-2020.

Medewerker

Betrokken medewerkers

Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Drenten uitgebracht

Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Drenthe

Steeds meer Drenten zijn gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Pakken Drenten het ‘gewone’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders doen? We vroegen het aan onze panelleden. Vorig jaar deed het Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincie Drenthe. Afgelopen juni zijn wi

Corona

‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Drent zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat dat duidelijk zien. Ruim 950 Drenten d

Corona

Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

De coronacrisis brengt naar verwachting veel ondernemers in de problemen. Meerdere gemeenten in Drenthe willen graag weten hoe ze de ondernemers met schulden beter kunnen bereiken. Dat was voor Trendbureau Drenthe aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, bevestigt die verwachting: vo

Publicaties

Corona

Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Drenten

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN