Maatregelen en beleid

Het Kabinet staat aan het roer als het gaat om het nemen van besluiten die moeten bijdragen aan het bestrijden van het coronavirus. Sinds het begin van de coronacrisis zijn verschillende pakketten met landelijke maatregelen van kracht geweest. De tevredenheid met deze maatregelen verandert over de tijd en ook de ‘gehoorzaamheid’ van de inwoners verandert over de tijd heen. Hoe goed men zich aan de maatregelen houdt, heeft invloed op de besmettingscijfers en het verloop van de crisis.

92% van de Drenten houdt zich aan de landelijke maatregelen

In november 2020 houdt het grootste deel (92%) van de Drenten zich aan de op dat moment geldende landelijke maatregelen. 28% van de Drenten neemt zelfs extra maatregelen bovenop de geldende landelijke maatregelen. Het valt op dat naarmate de leeftijd toeneemt, ook het percentage Drenten stijgt dat extra maatregelen treft, bovenop de landelijk maatregelen.

Het percentage ‘totaal’ in de figuur is berekend op basis van gewogen data. Voor de overige percentages geldt dat niet.

Angst voor besmetting beïnvloedt gedrag

In november 2020 gaf 40% van de Drenten aan dat zij bang zijn om besmet te raken met het coronavirus, 35% is bang om anderen te besmetten. Ouderen zijn met name bang om zelf besmet te raken, jongeren zijn daarentegen juist banger om anderen te besmetten.

Mensen die bang zijn om besmet te raken, of anderen te besmetten, houden zich over het algemeen vaker aan de landelijke maatregelen dan mensen die hier minder bang voor zijn. Dit zien we voornamelijk terug bij de oudere Drenten. De leeftijdsgroep 65+ is het meest bang om besmet te raken en houdt zich het vaakst (98%!) aan de landelijke maatregelen. De 35- tot 49-jarigen houden zich het vaakst (11%) (bewust) niet aan de landelijke maatregelen.

Uit onderzoek van het RIVM (januari 2021) over het gedrag en de houding van mensen rond ‘corona’ blijkt dat steeds minder mensen denken dat ze het vol kunnen houden om zich aan de maatregelen te houden zo lang als dat nodig is. Het RIVM verwacht dat het percentage van mensen dat zich aan de maatregelen houdt zal dalen als de coronacrisis nog veel langer duurt. Eind oktober gaf driekwart van de respondenten bij het RIVM aan de maatregelen redelijk of zeker vol te kunnen houden zo lang dat nodig is. Begin januari 2021 was dit nog maar 2 op de 3.

Alles draait om corona, je moet overal bij nadenken. Je kunt niet ‘normaal’ meer ‘gewoon’ iets doen.Vrouw, 35 jaar

Kwart Drenten ontevreden met landelijk beleid tegen coronavirus

Van alle Drenten geeft iets meer dan de helft aan tevreden te zijn met het landelijk beleid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 25% is ontevreden met het landelijke beleid en 20% staat neutraal tegenover het beleid om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dit beeld is in lijn met het landelijke beeld. Resultaten van het onderzoek ‘Campagne-effectmonitor Alleen Samen’ van het RIVM (2021) laten zien dat het draagvlak voor de landelijke maatregelen al sinds de zomer stabiel is en rond de 50% ligt. Aan het begin van de coronacrisis in maart lag dit percentage nog rond de 70%.

De maatschappij is verscheurd door alle meningen, terwijl we elkaar erg hard nodig hebben.Vrouw, 55 jaar
Publicatiedatum: 8 februari 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 11-11-2020 t/m 7-12-2020.

Medewerker

Betrokken medewerkers

Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Drenten uitgebracht

Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Drenthe

Steeds meer Drenten zijn gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Pakken Drenten het ‘gewone’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders doen? We vroegen het aan onze panelleden. Vorig jaar deed het Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincie Drenthe. Afgelopen juni zijn wi

Corona

‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Drent zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat dat duidelijk zien. Ruim 950 Drenten d

Corona

Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

De coronacrisis brengt naar verwachting veel ondernemers in de problemen. Meerdere gemeenten in Drenthe willen graag weten hoe ze de ondernemers met schulden beter kunnen bereiken. Dat was voor Trendbureau Drenthe aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, bevestigt die verwachting: vo

Publicaties

Corona

Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Drenten

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN