Werk en inkomen

Eén op de veertien Drenten is werk of opdrachten al kwijt

In april is 7% van de Drenten zijn baan of opdrachten volledig of grotendeels kwijtgeraakt vanwege de coronacrisis. Zelfstandigen, met of zonder personeel, vormen de groep waarin dit financieel het hardst aankomt. Meer dan de helft van de Drenten verwacht dat ‘corona’ nog heel lang negatief effect heeft op het gebied van werk en inkomen. Dit alles blijkt uit onderzoek onder de leden van het Drents Panel, dat in april 2020 is uitgevoerd.

66% van de Drenten met betaald werk als belangrijkste inkomstenbron deed volgens het onderzoek in april nog vrijwel dezelfde werkzaamheden als voorheen. Er is dus een grote groep, die als het om werk en inkomen gaat, nog geen negatieve effecten van de coronacrisis ondervindt. Daar staat tegenover dat 7% van de werkende Drentse bevolking zijn werk of opdrachten in april al geheel of grotendeels is kwijtgeraakt. Bij de Drenten die geen vitaal of cruciaal beroep hebben ligt dat percentage nog wat hoger, namelijk op 9%.

Financiële gevolgen al duidelijk merkbaar

Lang niet iedereen die zijn werk of opdrachten is kwijtgeraakt, heeft meteen financiële problemen. Toch had 2% tot 3% van de Drentse bevolking in april al moeite om de zorgkosten, de vaste lasten of de dagelijkse boodschappen te betalen, en moest 6% in die maand flink bezuinigen. Bij de zelfstandigen gold dit zelfs voor 20%. Bovendien kon 7% van hen in april de vaste lasten niet betalen en verwachtte 9% (grotere) schulden te krijgen. Een derde (33%) van de zelfstandigen maakte zich in april zorgen over zijn financiële situatie. Bij werknemers en mensen met een uitkering lagen deze percentages op 12% en 14%.

 

Vooruitzichten zijn somber

Meer dan de helft van het Drents Panel verwacht dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog lang merkbaar zijn. Over meer dan een half jaar zullen (nog steeds) meer mensen zonder werk zitten en meer mensen een minimuminkomen hebben. Vooral onder uitkeringsgerechtigden leeft deze toekomstverwachting. Mensen in loondienst zijn juist positiever dan het gemiddelde panellid.

Respect voor vitale en cruciale beroepen

Mensen in vitale en cruciale beroepen lopen naar eigen zeggen vaak risico op besmetting met het coronavirus: 60% van de mensen met een cruciaal of vitaal beroep in de zorg geeft aan tijdens het werk besmettingsrisico te hebben, tegen 38% van de mensen met een cruciaal of vitaal beroep buiten de zorg. In overige beroepen ervaart 21% dit risico. Het respect voor mensen in cruciale en vitale beroepen is toegenomen. Bijna de helft van de panelleden (44%) verwacht dat dit blijvend zal zijn.

Meer inzichten

Is onderstaande dashboard niet geheel zichtbaar? Bekijk deze dan hier.