Werk en inkomen

De coronacrisis heeft voor veel Drenten een grote invloed op de werksituatie. Vanaf maart 2020 is de boodschap ‘werk zoveel mogelijk thuis’. Daarnaast is er bij velen sprake van een grotere baanonzekerheid door de (wisselende) afgekondigde maatregelen. Naast mensen die al langere tijd met armoede of schulden kampten, komen nu nieuwe groepen in financiële moeilijkheden.

Minder contact en meer stress op het werk

Bijna de helft (48%) van de inwoners met een inkomen uit werk geeft aan dat ‘corona’ (ook) negatieve veranderingen in het werk teweeg heeft gebracht. Met name sociale en mentale aspecten van werk worden veel genoemd: minder contacten met collega’s, meer werkdruk of stress, en een minder goede balans tussen werk en privé. (Gedeeltelijk) verlies van werk, opdrachten of inkomsten speelt bij 7% van de respondenten met werk als belangrijkste bron van inkomsten. Opmerkelijk is dat hier geen sprake is van een stijging ten opzichte van het panelonderzoek uit april 2020. Onder degenen die werk, opdrachten of inkomsten zijn verloren, zijn zelfstandigen sterk oververtegenwoordigd. Ander onderzoek (Trendbureau Drenthe, 2021) laat zien dat binnen deze groep de zzp’ers verreweg het zwaarst zijn getroffen.

Door corona werk ik vrijwel volledig thuis. Dat maakt dat er minder verandering van omgeving is – zowel werk als privé vinden aan dezelfde tafel plaats – en minder dynamiek door contacten met collega’s. Man, 53 jaar
Het percentage ‘totaal’ in de figuur is berekend op basis van gewogen data. Voor de overige percentages geldt dat niet.

Onzekerheid over de toekomst bij zelfstandigen

Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid zijn er in 2020 minder bedrijfsfaillissementen dan in 2019 (CBS). De arbeidsparticipatie in de provincie Drenthe ligt in het derde kwartaal van 2020 1,2 procentpunt lager dan in het derde kwartaal van 2019 (CBS). De vrees is dat dit slechts de stilte voor de storm is. De werkloosheid zal in 2021 toenemen (volgens CBP-prognose) en gemeenten vrezen in 2021 extra uitgaven, doordat meer mensen een beroep doen op de bijstand. Ook ondernemers maken zich zorgen: bijna 1 op de 3 geeft aan dat de omzet van de eigen onderneming sterk (>25%) is gedaald door de coronacrisis; bij 16% is de toekomst van de onderneming onzeker geworden. Bij 1 op de 5 is het plezier in het ondernemerschap afgenomen door de coronacrisis.

Ik heb voor 3 maanden de TOZO kunnen aanvragen en gekregen. Dat heeft me geholpen in de maanden dat ik helemaal geen inkomen had. Nu weet ik een deel van mijn werk toch weer op te pakken en heb ik daarmee weer een basisinkomen. Vrouw, 61 jaar

Mensen met slechte of matige gezondheid hebben vaak financiële zorgen

Naast zzp’ers maken ook mensen met een slechte of matige gezondheid zich vaak zorgen over hun inkomen. Dit kan beide kanten op werken, de toename van de uitgaven en de afname van het inkomen kunnen veroorzaakt worden door gezondheidsproblemen. Echter kunnen beide ook zorgen voor een verslechtering in de (mentale) gezondheid. Het verband tussen een slechte gezondheid en financiële zorgen zien we bij alle leeftijdsgroepen terugkomen.

Leeftijdsgroep 50 tot 64 jaar heeft het vaakst zorgen om financiën; jongeren zien het vaakst afname van het inkomen

De leeftijdsgroep 50- tot 64-jarigen maakt zich het vaakst zorgen om de financiën (14%). Toch is dit niet de groep die het vaakst te maken krijgt met een afname van het inkomen. Dat zijn namelijk de 18- tot 34-jarigen. 12% van deze leeftijdsgroep heeft te maken met een afname in het inkomen door de coronacrisis, onder 50- tot 64-jarigen is dit 10%. 65-plussers hebben het minst vaak te maken met verlies van inkomen (4%). Het is niet verwonderlijk dat jongeren het vaakst geraakt worden. Zij hebben vaker een flexibel contract en daarmee minder baanzekerheid (UWV, 2020).

Publicatiedatum: 8 februari 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 11-11-2020 t/m 7-12-2020.

Medewerker

Betrokken medewerkers

Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Drenten uitgebracht

Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Drenthe

Steeds meer Drenten zijn gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Pakken Drenten het ‘gewone’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders doen? We vroegen het aan onze panelleden. Vorig jaar deed het Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincie Drenthe. Afgelopen juni zijn wi

Corona

‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Drent zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat dat duidelijk zien. Ruim 950 Drenten d

Corona

Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

De coronacrisis brengt naar verwachting veel ondernemers in de problemen. Meerdere gemeenten in Drenthe willen graag weten hoe ze de ondernemers met schulden beter kunnen bereiken. Dat was voor Trendbureau Drenthe aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, bevestigt die verwachting: vo

Publicaties

Corona

Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Drenten

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN