Zorg en gezondheid

Acht op de tien Drenten heeft veel minder sociale contacten

Social distancing, oftewel sociale onthouding. We leven inmiddels bijna twee maanden met maatregelen waarmee we afstand van elkaar moeten houden. Geen handen schudden. Anderhalve meter afstand. Geen bezoek aan (groot)ouders die in woonzorginstellingen wonen. De invloed daarvan is ook in Drenthe merkbaar. Trendbureau Drenthe doet onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op het leven van mensen in Drenthe.

Groeiende eenzaamheid

Sociale onthouding gaat gepaard met meer eenzaamheid. 21% van de Drenten voelt zich vaker eenzaam en 19% voelt zich vaker somber. Driekwart van de Drenten geeft bovendien aan dat het sociale leven in de eigen buurt vrijwel stil ligt. Een deel van de mensen vindt andere manieren om contacten te onderhouden. Zo maakt 68% van de Drenten meer gebruik van digitale middelen. Voor slechts een klein deel van de mensen (5%) levert de coronacrisis contacten op die anders niet waren gelegd.

Zorg sluit minder aan bij behoefte

Eén op de vijf Drenten ontvangt nu niet de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig acht. Aan deze mensen is een aantal vervolgvragen gesteld. Daaruit kwam naar voren dat het bij 9% uit deze groep wel lukte om via telefonisch of online-consult voldoende hulp te krijgen. Het niet ontvangen van de benodigde zorg leidde er bij 9% (van degenen die de vervolgvragen kregen) toe dat hun ervaren gezondheid verslechterde. Er zijn overigens verschillende redenen waarom mensen geen hulp krijgen. Soms wordt er geen zorg geboden door de arts of aanbieder. Soms kiezen mensen er ook zelf voor om (tijdelijk) geen zorg te gebruiken.

Mantelzorgers zien hun taken veranderen

Ruim de helft van de mantelzorgers geeft aan dat mantelzorgtaken door het coronavirus zijn veranderd. Eén derde van de mantelzorgers kan (een deel van) de mantelzorgtaken niet uitvoeren vanwege de social distancing maatregelen. Waarschijnlijk gaat het hier om mensen die in een ander huis wonen dan degene aan wie zij mantelzorg verlenen. Daarentegen geeft 22% van de mantelzorgers aan dat de mantelzorgtaken zwaarder zijn geworden. De verwachting is dat het hier gaat om mensen die in hetzelfde huishouden leven. Een deel van de mantelzorgers verleent bovendien zorg die eerder door professionals (10%) of door andere mantelzorgers of vrijwilligers (9%) werd verleend.

Meer inzichten

Is onderstaande dashboard niet geheel zichtbaar? Bekijk deze dan hier.

Meer informatie

Jessy Snip
Onderzoeker
j.snip@trendbureaudrenthe.nl

Marian Feitsma
onderzoeker-adviseur
06 526 893 57
m.feitsma@trendbureaudrenthe.nl

Toke Slaman
adviseur
06 135 821 26
t.slaman@trendbureaudrenthe.nl