Cultuurparticipatie groeit in Emmen

Terug

Cultuurparticipatie groeit in Emmen

Geschreven op 19 oktober 2017

“De gemeente Emmen wil de inwoners zoveel mogelijk de kans bieden om zelf cultuur te maken én cultuur mee te maken”

Dat cultuur leeft in de gemeente Emmen, blijkt uit de uitkomsten van de Cultuurmonitor, die dit voorjaar is gehouden”, zo kopten de kranten in Emmen. De cultuurparticipatie in Emmen is gegroeid en de inwoners zijn het cultuuraanbod meer gaan waarderen. Dit zijn de uitkomsten van de cultuurmonitor Emmen 2017, de culturele inwonersenquête 2017 die de gemeente Emmen voor de tweede keer heeft laten uitvoeren. Naast waardering waren er ook veel verbetersuggesties. Al deze resultaten zijn gepresenteerd op 7 oktober op het ‘Grote Voor Elkaar Festival’ in Emmen.

Inzicht

Hoe groot is nu de cultuurparticipatie in Emmen? De gemeente Emmen en de culturele instellingen in de regio wilden graag weten hoeveel inwoners actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en wat zij vinden van het aanbod in de gemeente. In 2014 heeft CMO STAMM dit voor de eerste keer gemeten voor de gemeente. In 2017 is de tweede meting uitgevoerd door het Trendbureau Drenthe, een onderdeel van CMO STAMM.

Van en voor inwoners

Hoe kunnen inwoners actief/actiever betrokken worden (gehouden) bij de totstandkoming van het cultuurbeleid van de gemeente? Ook deze vraag is voorgelegd aan de Emmenaren in de cultuurmonitor. De gemeente Emmen wil de inwoners zoveel mogelijk de kans bieden om zelf cultuur te maken én cultuur mee te maken. “Alle inwoners moeten kunnen genieten van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijk, omdat het bijdraagt aan Emmen als complete en dynamische gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is”.

Van inzicht naar impact

De cultuurmonitor geeft inzicht in cultuurparticipatie en cultuurbeleving in Emmen vanuit het perspectief van de mensen zelf. Inwoners van Emmen – in al hun verscheidenheid – konden ook op 7 oktober op het ‘Grote Voor Elkaar Festival’ weer actief meepraten en –denken over de cultuurmonitor. Op de vraag “Wat moet er veranderen aan het culturele aanbod om het aanbod nog beter afstemmen op de vraag van de inwoners” kwamen tal van tips en suggesties voor veranderingen aan het culturele aanbod (zie figuur). Deze kwamen sterk overeen met de top 3 verbetersuggesties van de bijna 3000 Emmenaren die de vragenlijst hebben ingevuld, namelijk: betere/eerdere communicatie/informatie, betaalbaarheid/prijs, meer aanbod voor jeugd/jongeren (15-25 jaar).
Woordenwolk
Bekijk het rapport Cultuurmonitor Emmen 2017

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers