Dagelijks leven van mensen in armoede onder druk door ingrepen in leefomgeving

Terug

Dagelijks leven van mensen in armoede onder druk door ingrepen in leefomgeving

Geschreven op 8 november 2021

“Waarom lukt het niet om mensen in armoede betekenisvol te betrekken bij de ontwikkeling van (armoede)beleid en interventies?”

Meer, of minder kansen in het leven hebben als je opgroeit in een specifiek gebied, dat is sociaal-ruimtelijke ongelijkheid. Het feit dat deze ongelijkheid toeneemt is een zorgwekkende trend. Oorzaken van deze toename komen vaak voort uit wereldwijde economische ontwikkelingen. Toch worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in steden, buurten en straten.

Het proefschrift ‘Levens op de rand’ van Erik Meij heeft als doel om dagelijkse ervaringen van armoede, die te maken hebben met toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid, beter te begrijpen. Gebaseerd op drie studies in de stad Groningen, de stad Calgary (Canada) en de plattelandsregio de Veenkoloniën portretteert Meij de dagelijkse levens van mensen in armoede. Speciale aandacht gaat uit naar de invloed van het gebied waar iemand leeft op zijn, of haar sociale leven. Uit de studies blijkt dat deelnemers ervaren dat hun dagelijkse levens onder druk worden gezet door ingrepen in hun leefomgeving.

Lees het volledige proefschrift Lives on Edge van Erik Meij hier

Lezing

Op 25 januari van 15.00 tot 17.00 uur geeft Erik Meij, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe binnen het team Armoede, een lezing over zijn onderzoek naar waarom het niet lukt om mensen in armoede betekenisvol te betrekken bij de ontwikkeling van (armoede)beleid en interventies. Hij ontdekte dat over het algemeen onze interventies juist nieuwe vormen van ongelijkheid zichtbaar maakt en bestaande ongelijkheden worden geaccentueerd.

Zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op het beter begrijpen van armoedebeleving in achterstandsgebieden. Een drieluik van studies biedt gedetailleerde inzichten in de leefwereld van armoede in verschillende contexten; Groningen stad, de Veenkoloniën en Calgary, Canada.

Mis dit niet en meld je voor de lezing op 25 januari aan!

Vragen? Neem dan contact op: e.meij@trendbureaudrenthe.nl.

Gro Next biedt deze online lezing aan.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers