Dashboard ‘Drenthe, Samen Gezond in Beweging' in september gelanceerd

Terug

Dashboard ‘Drenthe, Samen Gezond in Beweging’ in september gelanceerd

Geschreven op 6 juli 2022

“Binnen de monitoring is de visie gericht op ‘lerend evalueren’. Dit houdt in dat de cijfers niet op zichzelf staan. Het duiden en het gezamenlijke gesprek erover is essentieel om te leren met elkaar.”

Trendbureau Drenthe lanceert in september het dashboard Drenthe Samen Gezond in Beweging. In dit dashboard worden de beschikbare cijfers en trends over gezondheid, welzijn en sport samengebracht op provincie-, gemeente- en wijkniveau. De lancering van het dashboard is een tussenproduct van de opdracht die Trendbureau Drenthe uitvoert voor de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe om het meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging te monitoren. In afstemming met de GGD Drenthe en Proscoop zal Trendbureau Drenthe het dashboard verder verdiepen en verrijken.

Een gezond en vitaal Drenthe

De Drentse gemeenten en provincie zijn in 2021 het meerjarenbeleidsprogramma ‘Drenthe, Samen Gezond in Beweging’ gestart om de gezondheid van Drenten een boost te geven, en een goede samenwerking tussen verschillende organisaties en (beleids)initiatieven te stimuleren. Dat is nodig omdat het gemiddeld genomen wat minder goed gesteld is met de gezondheid van inwoners in Drenthe vergeleken met de rest van Nederland. Het programma loopt tot 2025.

Binnen het programma wordt de focus gelegd op onderwerpen die in Drenthe bijzondere aandacht verdienen, namelijk:

  • Een gezond gewicht;
  • verantwoord middelengebruik;
  • (Een leven lang) bewegen.

Doel van het dashboard

Het dashboard is een beleidshulpmiddel om gezamenlijk beter (in)zicht te krijgen in de cijfers rondom de thema’s en de bijbehorende maatschappelijke context van het meerjarenprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging. Zo kunnen actuele cijfers afgezet worden tegen eerdere jaren en kan per thema ingezoomd worden op lagere geografische niveaus (tot en met wijkniveau) en op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, inkomen of opleidingsniveau. Daarnaast zal het mogelijk zijn om de cijfers van wijken en gemeenten tegen elkaar af te zetten of om provinciale gemiddelden in een landelijke context te plaatsen.

Binnen de monitoring is de visie gericht op ‘lerend evalueren’. Dit houdt in dat de cijfers niet op zichzelf staan. Het duiden en het gezamenlijke gesprek erover is essentieel om te leren met elkaar. De cijfers geven input voor deze dialoog. Op basis van deze eerste cijfers gaan we in het najaar in gesprek met de gemeenten en netwerkpartners om te reflecteren op de stand van zaken rondom Drenthe Samen Gezond in Beweging. Dit proces pakken we samen op met GGD Drenthe en Proscoop.

Geïnteresseerd?

Houd de website van Trendbureau Drenthe in de gaten voor meer nieuws. Of abonneer je onderaan deze pagina op de nieuwsbrief van Trendbureau Drenthe.

Betrokken medewerkers

Herbert Rolden

Herbert Rolden

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers