De Atlas biedt binnen uitstroomprofielen verschillende leerroutes aan

Terug

De Atlas biedt binnen uitstroomprofielen verschillende leerroutes aan

Geschreven op 15 april 2019

“Een leerling op zijn of haar niveau laten uitstromen naar de meest passende plek, dat is het mooiste resultaat.”

De Atlas, een cluster-4-school in Emmen, geeft haar leerlingen waar nodig individuele ondersteuning en begeleiding binnen een gestructureerde opbouw door de leerjaren heen. De school kent twee uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs en Arbeid. Een enkele keer komt het voor dat een leerling uitstroomt naar een vorm van dagbesteding.
Het is de ambitie van de school om ervoor te zorgen dat 100% van de leerlingen uitstroomt op het niveau en de bestemming die bij toelating en aanmelding zijn vastgesteld. Tijdens het gesprek met Gerjan Rass, de stagecoördinator van De Atlas, wordt duidelijk dat dit vooral lukt door samen te werken met externe partners, zoals Menso, EMCO, bedrijven waar de leerlingen stage lopen en samenwerking met hulpverlening en regulier onderwijs.

Het uitstroomprofiel Arbeid

De opbouw door de jaren heen voor de leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid bestaat uit drie fasen:

  1. Al in het eerste leerjaar staan in de praktijklessen werknemersgerelateerde vaardigheden centraal. Kan een leerling naar fase 1, dan volgt de leerling een begeleide interne stage. Binnen de sectoren Groen, Techniek, Zorg en welzijn en Facilitair moet de leerling al iets produceren of een activiteit doen. Binnen Zorg en welzijn bijvoorbeeld de was doen of soep maken. Ook vaardigheden als op tijd komen of een opdracht accepteren horen hierbij. Door bedrijven te bezoeken, kunnen de leerlingen zich oriënteren op verschillende beroepen.
  2. Bij een voldoende op een begeleide interne stage komen de leerlingen in fase 2 en daarmee ook in een andere klas. De doorstroom naar deze fase hangt niet samen met de leeftijd van de leerling, maar met zijn of haar vaardigheden. Fase 2 betekent een begeleide externe stage, bijvoorbeeld bij het arbeidstrainingscentrum (ATC). Vanuit deze stage komen sommige leerlingen ook aan werk bij het bedrijf waar het ATC is gevestigd. Naast het ATC vinden onder andere externe stages plaats bij een kleinschalig boerenbedrijf en plegen ze onderhoud bij het zwembad in Erica en bij een camping. Docenten van De Atlas zijn aanwezig op deze stageplekken.
  3. Na toetsing van de arbeidsvaardigheden kan een leerling doorstromen naar de derde fase. Dit is een zelfstandige externe stage. Deze leerlingen zitten in een klas die bij EMCO, het leerwerkbedrijf in de regio Zuidoost-Drenthe, is gehuisvest. De leerlingen kiezen voor een bepaald beroep en worden ook gestimuleerd aanvullende diploma’s te halen, zoals VCA (veiligheidscertificaat) of een heftruckdiploma. Alle leerlingen volgen een basispakket aan theoretische vakken. Een wisseling van uitstroomprofiel blijft daarmee mogelijk.

Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs

  • De leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs volgen vmbo-onderwijs. De vmbo-tl-leerlingen halen een volledig diploma en kunnen daarna naar het mbo-niveau 3 of 4.
  • De leerlingen vmbo-bb of -kb kunnen voor de theoretische vakken deelcertificaten halen. Zij gaan na hun vmbo-opleiding naar het entreeonderwijs. Voor hen is instroom in mbo-niveau 2 niet mogelijk. De praktische kennis van deze leerlingen is onvoldoende getoetst naar mbo-normen om toelating tot niveau 2 mogelijk te maken.
  • Als de leerlingen in een symbioseklas met het Esdal zitten, dan kunnen ze wel een volledig diploma halen. Deze mogelijkheid hebben we sinds vorig schooljaar. De eerste leerlingen uit deze klas doen dit jaar examen.

Individuele ondersteuning

De leerlingen van uitstroomprofiel Arbeid volgen ten minste een kernpakket aan theoretische vakken en ook volgen de  leerlingen stages. De leerlingen van uitstroomprofiel Vervolgonderwijs hebben een uitgebreider theoriepakket en hebben ook de mogelijkheid tot het lopen van stages. De duur en intensiteit van deze onderdelen verschilt. Niet alleen vanwege het uitstroomprofiel, maar ook wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van een leerling. Elk leerling heeft een OPP, waarin het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven. Bij de meeste leerlingen richt het zich op het halen van de groepsdoelen. Voor een aantal leerlingen is het een individueel traject. Een voorbeeld van een individueel traject bij een te grote examendruk is de mogelijkheid het examen doen te spreiden over twee jaar. Daarnaast heeft De Atlas ook een maatwerkklas. Hierin volgen alle leerlingen een individueel traject.

Samenwerken

De Atlas maakt gebruik van verschillende organisaties die aanvullend op de school de leerlingen iets extra’s hebben te bieden. Een voorbeeld hiervan is Menso, die zich inzet om autistische jongeren op een werkplek te krijgen. Bij EMCO krijgt een bovenbouw arbeidsgroep les. Zo kan men gebruik maken van elkaars faciliteiten. De Atlas koopt bij 9lal Terra College hovenierscursussen in voor de leerlingen die de richting Groen kiezen.
In de komende jaren ziet de school een toename van leerlingen met een uitstroomprofiel Arbeid en een toename van het bieden van maatwerk. Dit betekent een meer intensieve begeleiding. Ook de intensivering van het samenwerken met partners hoort daarbij. De school ziet dat veel bedrijven hun deuren openen en de leerlingen kansen bieden.

Resultaten

De school volgt de leerlingen nog twee jaar na het verlaten van de school. De stagecoördinator geeft aan dat het met de meeste leerlingen goed gaat. Soms gaat het met pieken en dalen. Vooral een verandering in de levenssituatie van de jongere blijft moeilijk. Er is dan nog ondersteuning vanuit de school mogelijk. Soms is het geven van een advies voldoende, ook na de twee jaar.
De school ziet bij beide uitstroomprofielen goede resultaten. Een duurzame arbeidsplek zijn en als school in staat zijn de leerlingen te laten uitstromen naar een plek waarin zij of hij op z’n plek en gelukkig is, is het mooiste resultaat.

Meer informatie

06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com