Digitale inspiratiesessie “Maak werk van laaggeletterdheid op de werkvloer” 27 oktober 2022

Terug

Digitale inspiratiesessie “Maak werk van laaggeletterdheid op de werkvloer” 27 oktober 2022

Geschreven op 9 september 2022

“SROI betekent dat ondernemers, die werk gegund krijgen door bijvoorbeeld een gemeente of provincie, iets terug doen in de vorm van werkgelegenheid, scholing (zoals taaltrainingen en leerwerktrajecten) of maatschappelijk relevante zaken zoals het bestrijden van armoede of sociaal isolement.”

Op donderdag 27 oktober organiseren het Landelijk Team Leerwerkloketten en Stichting Lezen en Schrijven een inspiratiesessie over het omgaan met laaggeletterdheid op de werkvloer. Tijdens deze sessie delen werkgevers inspirerende verhalen over hun omgang met laaggeletterdheid, wordt er een presentatie gegeven over de inzet van Social Return On Investment op dit thema en is er aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden op de werkvloer. Deze sessie staat open voor adviseurs van het WerkgeversServicepunt, collega's van de RMT's, adviseurs van het Leerwerkloket en van Stichting Lezen en Schrijven.

Ruim 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Tijdens deze online inspiratiesessie bespreken we verschillende manieren waarop werkgevers gestimuleerd kunnen worden hiermee aan de slag te gaan. Werkgevers komen ook aan het woord en delen inspirerende verhalen. 

Vierde sessie op het thema laaggeletterdheid

Het Landelijk Team Leerwerkloketten en Stichting Lezen en Schrijven organiseren regelmatig sessies op het thema laaggeletterdheid. Voorgaande sessies waren alleen toegankelijk voor adviseurs van het Leerwerkloket en Stichting Lezen en Schrijven. Het thema van deze sessie sluit ook goed aan bij de dienstverlening van andere professionals. Daarom is er voor deze sessie voor gekozen om ook adviseurs van het WSP en collega's van de RMT's uit te nodigen.

Social Return On Investment

Tijdens deze sessie is er onder andere een presentatie over Social Return On Investment (SROI). Deze term behoeft voor sommigen misschien wat uitleg. SROI betekent dat ondernemers, die werk gegund krijgen door bijvoorbeeld een gemeente of provincie, iets terug doen in de vorm van werkgelegenheid, scholing (zoals taaltrainingen en leerwerktrajecten) of maatschappelijk relevante zaken zoals het bestrijden van armoede of sociaal isolement. Meestal ter hoogte van 5% van de aanneemsom.

Inspiratiesessie “Maak werk van laaggeletterdheid op de werkvloer''

Donderdag 27 oktober 2022
15.00 uur tot 17.00 uur
MS Teams

Over de organisatie

Het Leerwerkloket geeft onafhankelijk loopbaan- en scholingsadvies. Adviseurs van het Leerwerkloket hebben vaak te maken met laaggeletterdheid en helpen werkgevers met taal op de werkvloer. Het Leerwerkloket is ook uitvoerder van het Taalakkoord werkgevers.
Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor een samenleving waarin iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone. Zij bouwen netwerken, ondersteunen gemeenten bij de aanpak van laaggeletterdheid, geven advies en voeren projecten uit die helpen bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid als onderdeel van jouw professionaliteit

Tof Thissen is naast directeur van UWV Werkbedrijf ook lid van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen en Schrijven. In een eerder interview zei Tof al eens dat het herkennen van en anticiperen op laaggeletterdheid een vast onderdeel moet worden van de professionaliteit van iedere UWV'er. Meld je aan voor deze sessie en maak laaggeletterdheid ook onderdeel van jouw professionaliteit!

Meld je nu aan!

Adviseurs van het WerkgeversServicepunt, collega's van de RMT's, adviseurs van het Leerwerkloket en van Stichting Lezen en Schrijven kunnen zich nu aanmelden via de deze link.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers