Drents burgerpanel waardeert leefbaarheid positief

Terug

Drents burgerpanel waardeert leefbaarheid positief

Geschreven op 27 september 2019

“Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving.”

Drenten waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk positief. Ze geven de leefbaarheid gemiddeld een 7,9. Ook zien steeds meer panelleden de toekomst van hun dorp of wijk zonnig in. Toch zijn er de nodige aandachtspunten, zo blijkt uit het laatste onderzoek Ervaren Leefbaarheid Drenthe 2019.
Hoe ervaren de inwoners het leven in Drenthe? Hoe prettig vinden mensen het om ergens te wonen? Hoe ervaren ze de leefbaarheid van hun woonomgeving? Bijna 1.000 panelleden van het Drents Panel deelden hun mening over de ervaren leefbaarheid in eigen dorp of wijk. Deze publicatie is de tweede uitgave en schetst de ontwikkelingen in ervaringen van de afgelopen 2 jaar (2016-2018).

Tevredenheid leefbaarheid onverminderd hoog

Het Drents Panel is positief over de leefbaarheid in hun woonomgeving. In termen van een rapportcijfer geven Drentse Panelleden de leefbaarheid in hun woonbuurt gemiddeld een 7,9. Dit is gelijk aan 2016.
De meeste inwoners van Drenthe vinden dat ze in een aantrekkelijke woonomgeving wonen, met voldoende groen. Het merendeel van hen ziet de toekomst zonnig in. Ook in de anticipeer regio Oost-Drenthe zijn inwoners tevreden met de leefbaarheid. Op lokaal niveau worden de dagelijkse voorzieningen, woningen en sociale cohesie in buurten en wijken gezien als belangrijkste voorwaarden voor een goede leefbaarheid. Gemiddeld en in algemene zin gaat het dus prima in Drenthe.

Zekerheden als vast werk en goede zorg staan voor veel mensen onder druk

Ondanks deze hoge tevredenheid zien we dat Drenthe het op een aantal sociaal-economische aspecten minder goed doet dan landelijk. Zo kent Drenthe relatief veel kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden, gezinnen met armoede, ouderen met complexe zorgvragen, jongeren zonder startkwalificatie en relatief veel mensen met een uitkering. Ook staan voor veel mensen zekerheden als vast werk en goede zorg onder druk. Deze mensen betwijfelen dan ook steeds vaker of de overheid er ook voor hen is. Vooralsnog lijkt dit geen direct effect te hebben op de tevredenheid met de woon- en leefomgeving.

Bereikbaarheid voorzieningen en werkgelegenheid essentieel

Leefbaarheid kan betrekking hebben op lokaal niveau, maar ook op provinciaal schaalniveau. In deze publicatie is vooral ingegaan op de aspecten die inwoners van Drenthe op lokaal niveau belangrijk vinden, dus in de omgeving van hun dorp of wijk. Maar het leven speelt zich niet alleen af in de directe woonomgeving. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld regionale voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur en onderwijs in een groter gebied en is de werkgelegenheid niet beperkt tot de woonplaats. Dit vraagt in Drenthe om een regionale aanpak.
Met een ouder wordende bevolking is de bereikbaarheid van de dagelijkse voorzieningen een aandachtspunt voor de nabije toekomst, vooral op het platteland. Op provinciaal niveau liggen de grootste zorgen op het gebied van werk. Om als provincie aantrekkelijk te zijn om in te wonen, is (bereikbaarheid van) werkgelegenheid belangrijk, voor alle opleidingsniveaus.

Leefbaarheid in Noord-Nederland

Ook in Groningen en Friesland worden de burgerpanels periodiek bevraagd over de leefbaarheid in eigen dorp of wijk. In totaal hebben in 2018 5.000 Noordelijke panelleden hun mening gegeven. De meest opvallend uitkomsten voor heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) zijn beschreven in een overzichtelijk feitenblad:

Leefbaarheidsmonitor Drenthe

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. In de provincie Drenthe spelen verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Zo heeft de provincie te maken met veranderingen in de bevolkingssamenstelling; het aantal ouderen neemt toe, het aantal jongeren daalt en daarnaast zijn er gebieden waar de bevolking krimp.
In opdracht van de provincie volgen wij deze ontwikkelingen en maken we inzichtelijk welke gevolgen ze hebben op de ervaren leefbaarheid in de dorpen en wijken in Drenthe. Dit doen wij met de leefbaarheidsmonitor Drenthe

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers