Drents Panel biedt inzicht in de mening en opvattingen van Drenten

Terug

Drents Panel biedt inzicht in de mening en opvattingen van Drenten

Geschreven op 16 december 2022

“Leden van het Drents Panel zijn een dwarsdoorsnede van de Drentse bevolking.”

Hoe kijken inwoners van Drenthe aan tegen het wonen, werken en leven in de provincie? Hoe kijken zij naar klimaat, duurzaamheid en de energietransitie? En welke impact heeft de coronapandemie op de Drentse samenleving? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen leggen wij het Drents Panel veelvuldig vragenlijsten voor. Op deze manier kan de stem van inwoners beter worden meegenomen in het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Uniek onderzoeksinstrument

Het Drents Panel is een uniek onderzoeksinstrument van Provinciale Staten en Trendbureau Drenthe. Dit online burgerpanel is een dwarsdoorsnede van de Drentse bevolking. Daarmee voorziet het  gemeenten en provincie van betrouwbare informatie over hoe inwoners denken over actuele onderwerpen die spelen binnen de provincie Drenthe.

De mening van de burger wordt steeds belangrijker voor beleidsmakers. Daarom krijgt het Drents Panel circa 10 keer per jaar een korte online vragenlijst toegestuurd. Aanvullend voeren wij soms groepsgesprekken of telefonische interviews met panelleden voor meer achtergrondverhalen. De uitkomsten worden gebruikt door beleidsmakers, politici en overheden om het gemeentelijk en provinciaal beleid te verbeteren.

Drents Panel breidt verder uit

Het Drents Panel telt momenteel circa 6.000 leden. Omdat het panel een dwarsdoorsnede is van de Drentse bevolking, kunnen mensen zich niet zelf aanmelden. Wij werken daarom graag samen met de Drentse gemeenten, die voor ons aselecte steekproeven trekken vanuit hun bevolkingsregister. Zo kunnen wij inwoners gericht uitnodigen om deel te nemen aan het Drents Panel. Op deze manier zorgen we ervoor dat het Drents Panel bestaat uit een mix van inwoners, bijvoorbeeld jong en oud, stedelingen en dorpelingen en mensen met verschillende interesses en voorkeuren.

Onderzoeksbron voor impact van de coronacrisis op inwoners in Drenthe

Recent verschafte het Drents Panel veel inzicht in de sociaal maatschappelijke impact van de coronacrisis op inwoners in de provincie. Sinds de uitbraak van de coronapandemie vulde het Drents panel al drie keer een vragenlijst in over de impact van corona op zijn, of haar, leven. Ook is het Drents Panel een belangrijke bron voor de Monitor Brede Welvaart Drenthe. Door vragenlijsten over belangrijke thema’s periodiek te herhalen, kunnen veranderingen in houdingen, opvattingen en gedrag van de inwoners van Drenthe goed worden gevolgd.

Nauwe samenwerking burgerpanels Noord-Nederland

De burgerpanels in Groningen, Friesland en Drenthe zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd en ingericht. We werken nauw samen met Planbureau Fryslân en Sociaal Planbureau Groningen om de mening en ervaringen van burgers te peilen. Door de samenwerking tussen de noordelijke burgerpanels ontstaat een vergelijkingsgebied, waaraan Drenthe zich kan spiegelen. Wordt de leefbaarheid in (delen van) Drenthe bijvoorbeeld anders ervaren dan in (delen van) Friesland of Groningen? De informatie uit de panelonderzoeken vormen een steeds belangrijkere basis voor beleid.

Meer weten over het Drents Panel?

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten van Panelonderzoeken? Of meer weten over de werkwijze van het Drents Panel? Neem dan contact op met coördinator Femke de Haan.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers