Drentse onderwijsdag op 7 april 2021 met thema Effectief leesonderwijs

Terug

Drentse onderwijsdag op 7 april 2021 met thema Effectief leesonderwijs

Geschreven op 9 maart 2021

“Welke aspecten van het leesonderwijs gaan goed en waar kan de lat hoger liggen?”

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor een webinar met het thema Effectief leesonderwijs op woensdag 7 april 2021, 15.00 uur.

Het onderwijs zit in een bijzondere situatie door de coronamaatregelen. Met het hybride onderwijs zet iedereen alle zeilen bij om de leerlingen zoveel mogelijk te bieden. Voor sommige leerlingen is thuisonderwijs lastig, voor anderen blijkt het juist een voordeel. Imke Oosting, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe, inventariseerde wat het hybride onderwijs heeft opgeleverd, door gesprekken te voeren met alle betrokkenen. Wat moet er na corona behouden blijven? Wat vonden de leerlingen van deze vorm van onderwijs? Konden ze gemotiveerd blijven? Ze legt daarbij ook de verbinding met gegevens in de
Drentse Onderwijsmonitor.

Het leesonderwijs in zowel het basis- als in het voortgezet onderwijs ligt regelmatig onder vuur. Is dit terecht of moeten de uitkomsten van het laatste PISA-onderzoek juist een “wake-up call” zijn? Welke aspecten van het leesonderwijs gaan goed en waar kan de lat hoger liggen?

Joyce Gubbels, werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands en betrokken bij internationale peilingen naar begrijpend lezen in Nederland, gaat in op het begrijpend leesniveau in het basis- en voortgezet onderwijs en de ontwikkelingen daarin. Hoe goed zijn onze leerlingen in het opzoeken van informatie of het evalueren en reflecteren op teksten? Hoe zit het met de afnemende leesmotivatie en het leesgedrag van leerlingen? Speelt de wijze waarop we het vak begrijpend lezen invullen hierin een rol?

Na deze inleiding kunt u één workshop volgen. De workshops gaan over technisch lezen, close reading, laaggeletterdheid en het contact met ouders en leesbevordering in het voortgezet onderwijs.

Programma en workshops
Bekijk de omschrijving van de inhoud van de workshops en het programma.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 31 maart aanmelden. We vragen u daarbij aan te geven aan welke workshop u wilt deelnemen:

We zien u graag (digitaal) op 7 april.

Met vriendelijke groet,

Mieke Damsma, burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe en voorzitter van de
Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

 

Meer informatie:

Mariet Thalens
coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit
06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com

logo's