Drentse Onderwijsmonitor

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Welke impact heeft corona op de Drentse Onderwijsmonitor?

Onderwijs

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Onderwijs

9 van de 10 scholen in Drenthe brengt voldoende leerlingen op goed niveau taal en rekenen

Drentse leerlingen hebben over het algemeen even goede lees- en rekenvaardigheden als leerlingen in heel Nederland. Op veel onderdelen scoren ze gemiddeld genomen zelfs beter. Toch zien we op veel reken- en taalonderdelen dalende prestaties. Op de ene school moeten meer onderwijsachterstanden weggewerkt worden dan op de andere school. Wanneer doet

Onderwijs

Nieuw: folder Drentse Onderwijsmonitor!

De jaarlijkse folder voor de Drentse Onderwijsmonitor staat online! Met daarin o.a.: Op 10% van de Drentse scholen halen te weinig leerlingen het streefniveau voor taal en rekenen. Een toename van het aandeel zittenblijvers heeft niet geleid tot minder afstroom. Met diploma op zak gaat 12% van de vmbo-gt-leerlingen door naar havo.

Onderwijs

Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

In de feitenbladen staan cijfers van het schooljaar 2019-2020 en eerder, gebundeld per gemeente. Hoe goed zijn leerlingen in begrijpend lezen of rekenen? Hoe beoordeelt de inspectie de scholen? Wat voor opleiding volgen leerlingen in het voortgezet onderwijs? Zitten zij na drie jaar nog steeds op het adviesniveau van de basisschool? En hoe doen gem

Publicaties

Onderwijs

Drentse scholen scoren goed, maar er zijn grote verschillen

Onderwijs

folder Drentse Onderwijsmonitor 2014-2019

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2014-2020 gemeente Aa en Hunze

Nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een plahorm met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs.

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Een nieuwe uitdaging voor scholen

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zijn we in staat om anders naar kinderen te kijken?

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Stap voor stap Passend Onderwijs beter maken voor leerlingen

Passend Onderwijs is, zes jaar na de invoering ervan, nog steeds in ontwikkeling. De discussie in de Tweede Kamer en de 25 maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd om Passend Onderwijs te verbeteren, laten dit ook zien. "Gooi niet alles over de kop, maar laten we stap voor stap verder gaan om Passend Onderwijs beter te maken voor de leerli

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

“Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?”

De titel  “Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?” gaf Bert Wienen, onderzoeker en associate lector bij Windesheim, mee aan zijn inleiding tijdens het webinar georganiseerd door de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit in oktober 2020. Een leerkracht in het basisonderwijs deed deze verzuchting toen zij met hem sprak over haar leerlingen.

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel in de praktijk

De Onderwijsinspectie primair onderwijs bepaalt komend schooljaar hoe de school wordt beoordeeld op haar resultaten aan de hand van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Twee begrippen spelen daarbij een rol. Schoolweging Allereerst de schoolweging, die uitgaat van meer indicatoren dan voorgaande jaren. Ze loopt van 20-21 tot 39-40 en geeft daard

Iris Holman

Iris Holman

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn