Drentse Onderwijsmonitor

Klik op de afbeelding hieronder om naar de inhoudspagina(‘s) te gaan. Of bekijk de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de Drentse Onderwijsmonitor samengevat per onderwerp op één pagina.

 

primair onderwijs scholen leerlingen scholen en leerlingen speciaal onderwijs prognoses leerlingaantallen passend onderwijs leerkrachten prestaties basisonderwijs taal en rekenen jongens en meisjes referentieniveaus inspectie Overgang naar voortgezet onderwijs Schooladvies Eindtoetsen Vergelijking Heroverweging Definitieve Gelijke kansen Verzuim en schooluitval Verzuim en thuis Voortijdig verlaten Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs Leerlingen mbo Leerlingen hbo Uitstroom VMBO Praktijk Speciaal Voorgezet onderwijs Scholen Leerlingen Prognoses aantallen Vergelijking Zitten blijven en afstroom Doorstroom Examens Vergelijking examenniveau     

 

 

 

Onderwijs

Goed onderwijs is van groot belang. De kansen die jonge kinderen krijgen, werken door in hun verdere leven. Het mag niet uitmaken waar je naar school gaat of op welke opleiding je zit. Ieder kind verdient een goede start.

De onderwijsmonitor Drenthe brengt jaarlijks de onderwijspositie en -prestaties van leerlingen in beeld. Van basisonderwijs tot en met universiteit. Het trendbureau Drenthe volgt niet alleen de onderwijsloopbaan van leerlingen, maar biedt ook informatie om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen versterken, zoals het rapport ‘Van schooladvies tot schoolkeuze’.

nieuws

Stem op Testpanel Abracadabra voor landelijke TaalHeldenprijs!

Stem op Testpanel Abracadabra voor landelijke TaalHeldenprijs!

Leden van het Testpanel Abracadabra uit Hoogeveen zijn voorgedragen voor de landelijke TaalHeldenprijs. Help je hen mee te winnen?

Hulp bij armoede en schulden te weinig gericht op toekomstperspectief

Hulp bij armoede en schulden te weinig gericht op toekomstperspectief

Mensen in armoede of schulden krijgen in veel gevallen niet de hulp die ze graag zouden willen.

Drentse Onderwijsmonitor geeft nieuwste cijfers over leerlingen en scholen in de provincie

Drentse Onderwijsmonitor geeft nieuwste cijfers over leerlingen en scholen in de provincie

Gegevens van primair tot voortgezet onderwijs en het mbo, hbo en wo zijn de afgelopen maanden geactualiseerd.

nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Geïnteresseerd in nieuws van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt maximaal drie keer per jaar.

Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs. Met de Drentse Onderwijsmonitor brengt de Regiegroep de kwaliteit van het onderwijs in de provincie Drenthe in beeld en ontplooit initiatieven om die kwaliteit, waar nodig, te verbeteren. De Drentse Onderwijsmonitor bevat gedetailleerde informatie over de leerresultaten en de onderwijsposities van nagenoeg alle jongeren in Drenthe. De Regiegroep zorgt voor een interpretatie van de onderzoeksgegevens en initieert vervolgonderzoeken wanneer de conclusies in de Onderwijsmonitor nieuwe vragen oproepen. Ze behartigt de belangen van het Drentse onderwijs bij onder andere het Ministerie van OCW. Heb je zelf een onderwerp of onderzoeksvraag om verder op in te zoomen? We nodigen je uit deze in te brengen bij Mariet Thalens van de Regiegroep of Imke Oosting of Jan Kruijer van Trendbureau Drenthe.

Achtergrond vrijstelling leerplicht in gemeenten Aa en Hunze en Noordenveld

Achtergrond vrijstelling leerplicht in gemeenten Aa en Hunze en Noordenveld

In Aa en Hunze hebben 4,4 leerlingen en in Noordenveld 0,7 leerlingen per 1.000 jongeren een vrijstelling op basis van lichamelijke of ...

Hoe kunnen we het Drents dialect als thuistaal in het onderwijs gebruiken?

Hoe kunnen we het Drents dialect als thuistaal in het onderwijs gebruiken?

Met het project ‘Bevordering Drents en Duits in het onderwijs’ stimuleert de provincie Drenthe het gebruik van de streektaal en de ...

Junior College bevordert de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Junior College bevordert de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

“Het beste uit de leerlingen halen door leerlingen goed te volgen en aan te sluiten bij hun ...

publicaties

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2018 gemeente Westerveld

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2018 gemeente Westerveld

In dit feitenblad, aanvullend op de Drentse Onderwijsmonitor, staan cijfers voor het schooljaar 2017-2018 en voorgaande jaren voor de ...

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2018 gemeente Noordenveld

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2018 gemeente Noordenveld

In dit feitenblad, aanvullend op de Drentse Onderwijsmonitor, staan cijfers voor het schooljaar 2017-2018 en voorgaande jaren voor de ...

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2018 gemeente Midden-Drenthe

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2018 gemeente Midden-Drenthe

In dit feitenblad, aanvullend op de Drentse Onderwijsmonitor, staan cijfers voor het schooljaar 2017-2018 en voorgaande jaren voor de ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Jan Kruijer

Jan Kruijer

onderzoeker

06 528 886 97
j.kruijer@trendbureaudrenthe.nl

Imke Oosting

Imke Oosting

onderzoeker

06 835 690 63
i.oosting@trendbureaudrenthe.nl