Drentse Onderwijsmonitor

Onderwijs

Goed onderwijs is van groot belang. De kansen die jonge kinderen krijgen, werken door in hun verdere leven. Het mag niet uitmaken waar je naar school gaat of op welke opleiding je zit. Ieder kind verdient een goede start.

De onderwijsmonitor Drenthe brengt jaarlijks de onderwijspositie en -prestaties van leerlingen in beeld. Van basisonderwijs tot en met universiteit. Het trendbureau Drenthe volgt niet alleen de onderwijsloopbaan van leerlingen, maar biedt ook informatie om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen versterken, zoals het rapport ‘Van schooladvies tot schoolkeuze’.

nieuws

Nieuw: folder Drentse Onderwijsmonitor!

Nieuw: folder Drentse Onderwijsmonitor!

Halen leerlingen aan het eind van de basisschool het vereiste niveau voor taal en rekenen? Wat doen leerlingen met hun vmbo-, havo- of ...

Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

Woon of werk je in een Drentse gemeente en wil je weten hoe het gaat met scholen en leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs? De ...

Drentse Onderwijsmonitor geeft nieuwste cijfers over leerlingen en scholen in de provincie

Drentse Onderwijsmonitor geeft nieuwste cijfers over leerlingen en scholen in de provincie

Gegevens van primair tot voortgezet onderwijs en het mbo, hbo en wo zijn de afgelopen maanden geactualiseerd.

nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Geïnteresseerd in nieuws van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt maximaal drie keer per jaar.

Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs. Met de Drentse Onderwijsmonitor brengt de Regiegroep de kwaliteit van het onderwijs in de provincie Drenthe in beeld en ontplooit initiatieven om die kwaliteit, waar nodig, te verbeteren. De Drentse Onderwijsmonitor bevat gedetailleerde informatie over de leerresultaten en de onderwijsposities van nagenoeg alle jongeren in Drenthe. De Regiegroep zorgt voor een interpretatie van de onderzoeksgegevens en initieert vervolgonderzoeken wanneer de conclusies in de Onderwijsmonitor nieuwe vragen oproepen. Ze behartigt de belangen van het Drentse onderwijs bij onder andere het Ministerie van OCW. Heb je zelf een onderwerp of onderzoeksvraag om verder op in te zoomen? We nodigen je uit deze in te brengen bij Mariet Thalens van de Regiegroep of Imke Oosting van Trendbureau Drenthe.

Drentse Onderwijsdag op woensdag 30 september in Emmen

Drentse Onderwijsdag op woensdag 30 september in Emmen

Vereniging van Drentse Gemeenten, provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse ...

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel in de praktijk

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel in de praktijk

De Onderwijsinspectie primair onderwijs bepaalt komend schooljaar hoe de school wordt beoordeeld op haar resultaten aan de hand van het

Oudergroep bij De Wilhelminaschool in Coevorden

Oudergroep bij De Wilhelminaschool in Coevorden

In de Wilhelminaschool in Coevorden zijn niet alleen leerlingen aanwezig, maar ook een aantal moeders van leerlingen uit groep 1 en 2. ...

publicaties

folder Drentse Onderwijsmonitor 2014-2019

folder Drentse Onderwijsmonitor 2014-2019

Klik om toegang te krijgen tot Drentse-Onderwijsmonitor-2020-webversie-A4.pdf

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2014-2020 gemeente Aa en Hunze

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2014-2020 gemeente Aa en Hunze

Klik om toegang te krijgen tot OM-Aa_Hunze-2014-2020-DEF.pdf

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2014-2020 gemeente Assen

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2014-2020 gemeente Assen

Klik om toegang te krijgen tot OM-Assen-2014-2020-DEF.pdf

opdrachten

medewerkers