Drentse Onderwijsmonitor

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Onderwijs in Drenthe, hoe staat jouw gemeente ervoor?

Onderwijs

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Onderwijs

Kansengelijkheid geen vanzelfsprekendheid

Uit de Drentse Onderwijsmonitor, waarin Trendbureau Drenthe cijfers van het schooljaar 2020-2021 onderzocht, blijkt dat de kansenongelijkheid toegenomen is. Corona raakte kwetsbare kinderen extra hard. Leerlingen kregen bijvoorbeeld lagere schooladviezen. Ook waren de schooluitslagen voor de groepen 4 en 6 met kwetsbare leerlingen lager dan het ja

Onderwijs

Uitnodiging Drentse Onderwijsdag op 23 maart 2022

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag met het thema Gelijke kansen, hoge verwachtingen op woensdag 23 maart 2022, 15.00 - 17.30 uur. Locatie: PRO Emmen, Ullevi 22, 7825 SE Emmen (ingang via het schoolplein)   Na twee bijzond

Onderwijs

Wat een kans! Cito-podcast over gelijke kansen

Gelijke kansen. Het is een belangrijk thema voor het onderwijs én voor Cito. Maar welke factoren spelen bij kansengelijkheid een rol? Welke zijn te beïnvloeden? En hoe dan? Welke rol speelt toetsing? En wat kunnen we morgen, in de klas, al anders gaan doen? In een speciale podcastserie neemt Cito verschillende perspectieven van kansengelijkheid o

Publicaties

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor Westerveld 2016-2022

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor Noordenveld 2016-2022

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor Midden-Drenthe 2016-2022

Nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs.

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Onderwijs in Drenthe, hoe staat jouw gemeente ervoor?

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

“Ja, dat kan jij!” Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Eind vorig jaar verscheen de leidraad “Onderwijs vanuit hoge verwachtingen” van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Een van de samenstellers ervan is Dr. Anneke Timmermans. Tijdens de Drentse Onderwijsdag gaf ze een presentatie met een verdieping op het onderwerp ‘hoge verwachtingen’ vanuit verschillende onderzoeken die over dit o

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

4 tips die werken bij het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs

“Als we niets doen, zal het verschil tussen groepen leerlingen alleen maar groter worden”. Deze uitspraak is van Prof. Dr. Inge de Wolf, hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en mede-oprichter van Education Lab. Tijdens de Drentse Onderwijsdag ging zij in op de verschillen in onderwijskansen tussen groepen leerlingen en hoe je kunt inve

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Helft Drentse basisscholen barst binnen 10 jaar uit de voegen

Grofweg de helft van de Drentse basisscholen die sinds 2012 zijn gebouwd of verbouwd, is nu alweer uit zijn jasje gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe en Trendbureau Drenthe. Van de 45 nieuwbouwscholen die RTV Drenthe sprak, kampen er 22 met ruimtegebrek, doordat er op dit moment meer kinderen op school zitten dan voorzien. Bij de

Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn