Drentse Onderwijsmonitor

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Wat een kans! Cito-podcast over gelijke kansen

Onderwijs

Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

Onderwijs

Vrijheid in planning bij thuisonderwijs was fijn, maar leerlingen krijgen betere uitleg in de klas

Sinds maart 2020 hebben scholen te maken met schoolsluitingen en aangepaste onderwijsvormen. Kwaliteit van onderwijs en de motivatie van leerlingen/studenten voor het onderwijs staat sindsdien onder druk. Trendbureau Drenthe onderzocht wat scholen kunnen doen om de leeropbrengst en de motivatie van leerlingen bij online onderwijs te vergroten. Onde

Onderwijs

Op weg naar leren, werken of dagbesteding, voor àlle jongeren

In het vso, mbo niveau 1 en vmbo-bb en -kb lopen relatief veel jongeren rond in een kwetsbare positie. Voor hen is de route naar verder leren, werken of dagbesteding niet altijd duidelijk. In de regio rond Assen sloegen verschillende partijen de handen ineen om het sluitende aanpak te bedenken voor deze jongeren. Alle scholen, de gemeenten, UWV, We

Onderwijs

Welke impact heeft corona op de Drentse Onderwijsmonitor?

De coronamaatregelen hebben een grote impact. Ook op het onderwijs, en als gevolg daarvan ook op de Drentse Onderwijsmonitor. Hierdoor zijn over het schooljaar 2019-2020 op diverse thema's van de Drentse Onderwijsmonitor geen gegevens beschikbaar. Het valt te verwachten dat leerlingen onderwijsachterstanden oplopen. De effecten hiervan zijn nog nie

Publicaties

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2015-2021 gemeente Aa en Hunze

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2015-2021 gemeente Assen

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2015-2021 gemeente Borger-Odoorn

Nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs.

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

De doorgaande lijn geborgd door samenwerking tussen voorscholen en basisscholen

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Toekomstscenario’s Kindvoorzieningen

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Actief voorschools beleid in de gemeente Coevorden

Claudia Doek-Trip, beleidsadviseur onderwijs en voorschoolse educatie in de gemeente Coevorden, heeft al veel ontwikkelingen op haar beleidsterrein voorbij zien komen. Maar ziet tegelijkertijd, dat in de opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Ontwikkelingen De gemeente Coevorden heeft in het ver

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Vrijheid in planning bij thuisonderwijs was fijn, maar leerlingen krijgen betere uitleg in de klas

Sinds maart 2020 hebben scholen te maken met schoolsluitingen en aangepaste onderwijsvormen. Kwaliteit van onderwijs en de motivatie van leerlingen/studenten voor het onderwijs staat sindsdien onder druk. Trendbureau Drenthe onderzocht wat scholen kunnen doen om de leeropbrengst en de motivatie van leerlingen bij online onderwijs te vergroten. Onde

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Oudergroep bij De Wilhelminaschool in Coevorden

Deze morgen zijn in de Wilhelminaschool in Coevorden niet alleen leerlingen aanwezig, maar ook een aantal moeders van leerlingen uit groep 1 en 2. Tieny Boerma, ad-interim directeur van de scholengroep Coevorden van Arcade vertelt over het hoe en waarom van deze oudergroep, samen met Rolien Meijerink, locatiecoördinator van de school en Gretha Ass

Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn