Drentse Onderwijsmonitor

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Kansengelijkheid geen vanzelfsprekendheid

Onderwijs

Uitnodiging Drentse Onderwijsdag op 23 maart 2022

Onderwijs

Wat een kans! Cito-podcast over gelijke kansen

Gelijke kansen. Het is een belangrijk thema voor het onderwijs én voor Cito. Maar welke factoren spelen bij kansengelijkheid een rol? Welke zijn te beïnvloeden? En hoe dan? Welke rol speelt toetsing? En wat kunnen we morgen, in de klas, al anders gaan doen? In een speciale podcastserie neemt Cito verschillende perspectieven van kansengelijkheid o

Onderwijs

Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

In de feitenbladen staan cijfers van het schooljaar 2020-2021 en eerder, gebundeld per gemeente. Hoe goed zijn leerlingen in begrijpend lezen of rekenen? Hoe beoordeelt de inspectie de scholen? Wat voor opleiding volgen leerlingen in het voortgezet onderwijs? Zitten zij na drie jaar nog steeds op het adviesniveau van de basisschool? En hoe doen gem

Onderwijs

Vrijheid in planning bij thuisonderwijs was fijn, maar leerlingen krijgen betere uitleg in de klas

Sinds maart 2020 hebben scholen te maken met schoolsluitingen en aangepaste onderwijsvormen. Kwaliteit van onderwijs en de motivatie van leerlingen/studenten voor het onderwijs staat sindsdien onder druk. Trendbureau Drenthe onderzocht wat scholen kunnen doen om de leeropbrengst en de motivatie van leerlingen bij online onderwijs te vergroten. Onde

Publicaties

Onderwijs

Nulmeting Gelijke Kansen

Onderwijs

Publicatie Gelijke kansen in het onderwijs

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2015-2021 gemeente Aa en Hunze

Nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs.

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Uitnodiging Drentse Onderwijsdag op 23 maart 2022

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Natuur, Milieu en Energietransitie belangrijke thema’s Drents Panel

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

De Samenlevingsgerichte school: de school als spil in het dorp

De Willem Alexanderschool in Dalerpeel is onderdeel van het Multifunctioneel Centrum “Het Spectrum”. Veel groeperingen maken gebruik van dit gebouw. Vanuit de centrale hal kun je niet alleen naar de school, maar ook naar het dorpshuis, de dorpswinkel, de gymzaal, de uitleen van de bibliotheek en de centrale keuken. Maar ook de peuterspeelzaal,

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

In de gemeente Meppel slaan we de handen in één!

Beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd van de gemeente Meppel, Karin Zinger, opereert op het snijvlak van deze twee domeinen. Ze vertelt hoe de gemeente Meppel werkt aan een transformatie op dit snijvlak. De gemeente heeft dit vastgelegd in het 'Meppeler akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd'. Het is een document met daarin een visie en missie hoe

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

We lossen de problemen niet op, maar willen de leerlingen weerbaar maken

Henriët Kamies, directeur van De Aanloop in Valthermond, en Corrie Hensema, de kansencoach van de school, vertellen over het werk van de kansencoach. Voor beiden is het een nieuw onderdeel van hun dagelijks werk. Ze zijn ervan overtuigd dat de inzet van een kansencoach leerlingen kan helpen wanneer het leren belemmeringen ondervindt. Dit pionieren

Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn