Gelijke kansen

Gelijke kansen in het Drentse onderwijs

Talenten en vaardigheden van kinderen verschillen. Evenals interesses en wensen ten aanzien van een vervolgopleiding. Een schoolloopbaan en schoolsucces mogen niet afhankelijk zijn van de achtergrond van leerlingen. Dat blijkt nu nog wel zo te zijn. Ieder kind verdient gelijke kansen om zich naar eigen potentie te ontwikkelen!

Met dat uitgangspunt werkt de provincie Drenthe aan de ontwikkeling van een Gelijke Kansen Agenda waarbij de provincie en verschillende Drentse gemeenten naar verwachting een alliantie gaan sluiten met het Ministerie OCW. Inzet: kansen vergroten door school, thuis en leefwereld met elkaar te verbinden.

Brochure Gelijke Kansen

Kansengelijkheid is geen vanzelfsprekendheid. Daar moet je iedere generatie in meenemen. De Drentse Onderwijsdag 2022 stond daarom op 23 maart in het teken van kansengelijkheid. Ter gelegenheid hiervan is een brochure samengesteld.

Bekijk de brochure Gelijke kansen in het onderwijs

Nulmeting Gelijke Kansen

Ter onderbouwing van de Gelijke Kansen Agenda en als onderdeel van de Alliantie zijn cijfers rond de ontwikkeling van Gelijke Kansen in kaart gebracht: de Nulmeting Gelijke Kansen.

Gegevens uit de nulmeting hebben betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat om informatie die ook op andere plaatsen op de website van de Drentse Onderwijsmonitor te vinden is, maar die nu gebundeld en beschreven staat in één rapport:

Leerlingen in het basisonderwijs

Prestaties basisonderwijs:

Schooladviezen:

Voortgezet onderwijs

Medewerker

Imke Oosting

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws

Veerkracht, maar ook toegenomen kansenongelijkheid

Onderwijs

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Overig nieuws

Helft Drentse basisscholen barst binnen 10 jaar uit de voegen

Grofweg de helft van de Drentse basisscholen die sinds 2012 zijn gebouwd of verbouwd, is nu alweer uit zijn jasje gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe en Trendbureau Drenthe. Van de 45 nieuwbouwscholen die RTV Drenthe sprak, kampen er 22 met ruimtegebrek, doordat er op dit moment meer kinderen op school zitten dan voorzien. Bij de

Brede Welvaart

Racisme opnieuw meest gemelde discriminatie in Noord-Nederland

Racisme is opnieuw de meest gemelde vorm van discriminatie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland. Opvallend genoeg nam het aantal meldingen op grond van racisme alleen in de provincie Drenthe af. In deze provincie nam het aantal meldingen op grond van handicap, of chronische ziekte toe. De Monitor Discrimi

Brede Welvaart

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde inwonersinitiatieven in beeld

Ben je benieuwd wat je bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie toevoegt aan onze maatschappij? En denk je hulp nodig te hebben bij het zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde van jouw bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie? Doe mee aan de pilot maatschappelijke waarde van Trendbureau Drenthe! Steeds meer bewonersinitiatieve

Publicaties

Laaggeletterdheid

Donatie van Rotary Club Hoogeveen-De Wolden voor Taalpunt in De Wolden

Laaggeletterdheid

Gezondheidskloof dreigt door groei digitale zorg

Laaggeletterdheid

Leuke Open Dag Taalhuis bibliotheek