Gelijke kansen

Gelijke kansen in het Drentse onderwijs

Talenten en vaardigheden van kinderen verschillen. Evenals interesses en wensen ten aanzien van een vervolgopleiding. Een schoolloopbaan en schoolsucces mogen niet afhankelijk zijn van de achtergrond van leerlingen. Dat blijkt nu nog wel zo te zijn. Ieder kind verdient gelijke kansen om zich naar eigen potentie te ontwikkelen!

Met dat uitgangspunt werkt de provincie Drenthe aan de ontwikkeling van een Gelijke Kansen Agenda waarbij de provincie en verschillende Drentse gemeenten naar verwachting een alliantie gaan sluiten met het Ministerie OCW. Inzet: kansen vergroten door school, thuis en leefwereld met elkaar te verbinden.

Brochure Gelijke Kansen

Kansengelijkheid is geen vanzelfsprekendheid. Daar moet je iedere generatie in meenemen. De Drentse Onderwijsdag 2022 stond daarom op 23 maart in het teken van kansengelijkheid. Ter gelegenheid hiervan is een brochure samengesteld.

Bekijk de brochure Gelijke kansen in het onderwijs

Nulmeting Gelijke Kansen

Ter onderbouwing van de Gelijke Kansen Agenda en als onderdeel van de Alliantie zijn cijfers rond de ontwikkeling van Gelijke Kansen in kaart gebracht: de Nulmeting Gelijke Kansen.

Gegevens uit de nulmeting hebben betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat om informatie die ook op andere plaatsen op de website van de Drentse Onderwijsmonitor te vinden is, maar die nu gebundeld en beschreven staat in één rapport:

Leerlingen in het basisonderwijs

Prestaties basisonderwijs:

Schooladviezen:

Voortgezet onderwijs

Medewerker

Imke Oosting

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zomerprogrammering: voor en door jongeren

Sport en bewegen

De waarde van sport en bewegen in Drenthe

Zorg

Gezondheid, welbevinden en bewegen in Drenthe

Drenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun gezondheid en het leven. Dit positieve beeld is niet voor iedereen in Drenthe gelijk. Met name jongeren ervaren (veel) stress en zijn minder tevreden met het leven in het algemeen. Een groot deel van de Drenten wil werken aan een betere gezondheid voor zichzelf, vaak rondom, gewicht, stress, vo

Brede Welvaart

Rijk en regio bundelen krachten voor brede welvaart

Op woensdag 9 november wordt het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ gelanceerd tijdens het congres ‘Samenwerken aan Brede Welvaart’ in ‘s-Hertogenbosch. Dit programma helpt bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland vanuit een breed welvaartsperspectief naar regionale vraagstukken – zoals het woningtekort, mobilite

Onderwijs

Drentse Onderwijsdag op 5 april 2023

De Drentse Onderwijsdag 2023 vindt plaats op woensdagmiddag 5 april (vanaf 15:00 uur). We nodigen je namens de VDG, Provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit van harte uit. Noteer alvast de datum in je agenda. Meer informatie over het programma volgt.  

Publicaties

Laaggeletterdheid

Aanvraag energietoeslag ingewikkeld? ANBO helpt!

Laaggeletterdheid

Het journaal in makkelijke taal

Laaggeletterdheid

Straatnaamborden lezen dankzij taallessen