Gelijke kansen

Gelijke kansen in het Drentse onderwijs

Talenten en vaardigheden van kinderen verschillen. Evenals interesses en wensen ten aanzien van een vervolgopleiding. Een schoolloopbaan en schoolsucces mogen niet afhankelijk zijn van de achtergrond van leerlingen. Dat blijkt nu nog wel zo te zijn. Ieder kind verdient gelijke kansen om zich naar eigen potentie te ontwikkelen!

Met dat uitgangspunt werkt de provincie Drenthe aan de ontwikkeling van een Gelijke Kansen Agenda waarbij de provincie en verschillende Drentse gemeenten naar verwachting een alliantie gaan sluiten met het Ministerie OCW. Inzet: kansen vergroten door school, thuis en leefwereld met elkaar te verbinden.

Brochure Gelijke Kansen

Kansengelijkheid is geen vanzelfsprekendheid. Daar moet je iedere generatie in meenemen. De Drentse Onderwijsdag 2022 stond daarom op 23 maart in het teken van kansengelijkheid. Ter gelegenheid hiervan is een brochure samengesteld.

Bekijk de brochure Gelijke kansen in het onderwijs

Nulmeting Gelijke Kansen

Ter onderbouwing van de Gelijke Kansen Agenda en als onderdeel van de Alliantie zijn cijfers rond de ontwikkeling van Gelijke Kansen in kaart gebracht: de Nulmeting Gelijke Kansen.

Gegevens uit de nulmeting hebben betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat om informatie die ook op andere plaatsen op de website van de Drentse Onderwijsmonitor te vinden is, maar die nu gebundeld en beschreven staat in één rapport:

Leerlingen in het basisonderwijs

Prestaties basisonderwijs:

Schooladviezen:

Voortgezet onderwijs

Medewerker

Imke Oosting

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Armoedemonitor Drenthe vernieuwd

Onderwijs

Voorwaarden voor kansrijke schoolmaaltijden

Zorg

Positieve Gezondheid in Drenthe

Trendbureau Drenthe vroeg haar panelleden eind vorig jaar naar verschillende aspecten van gezondheid en welzijn, zoals hun leefstijl, mentaal welbevinden en gezondheidsbeleving en -vaardigheden. Ook werd gevraagd naar hun ‘Positieve Gezondheid’, een vrij nieuw perspectief op gezondheid. De resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd. Een primeur: v

Overig nieuws

Ook in nieuwe bestuursperiode inbreng Drents Panel voor Drents Parlement

Op 15 maart ging 66,4% van de kiesgerechtigden in Drenten naar de stembus om een stem uit te brengen voor de Provinciale Staten van Drenthe. Dat is meer dan in 2019 (58,8%). Ook in de komende bestuursperiode 2023-2027 zal het Drents Parlement weer gebruik maken van de inbreng van het Drents Panel. Coalitieakkoord ‘Samen bouwen we Drenthe’ In

Laaggeletterdheid

10-jarig jubileum Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe

Klik op onderstaande afbeelding om de uitnodiging als PDF te bekijken of te downloaden.  

Publicaties

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor gemeente Westerveld 2017-2023

Armoede

Feitenblad Armoede en schulden, gemeente Westerveld 2023

Armoede

Feitenblad Armoede en schulden, gemeente Tynaarlo 2023