Leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs

Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 zijn er ruim 17.100 in Drenthe woonachtige jongeren die een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgen. Dit zijn er bijna 600 meer dan 5 jaar geleden. In dit deel kijken we naar de sectoren waarin onderwijs gevolgd wordt (zorg en welzijn, economie, techniek of groen). In 2016 hadden de leerlingen met een diploma in de sector (gezondheids-) zorg en welzijn het vaakst direct na hun studie een baan (zie hiernaast, Onderwijs in cijfers, min OC&W).

We kijken ook naar het aantal studenten op de verschillende niveaus in het mbo (1 tot en met 4, niveau 2 wordt beschouwd als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt). Gebleken is dat er een behoorlijk verschil is in kans op werk tussen niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 (zie bijvoorbeeld rapportage Drentse onderwijsmonitor 2017/Arbeidsmarktmonitor Groningen).

Tot slot bekijken we ook het aandeel studenten over de jaren heen naar leerweg: de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De BOL-leerling is ingeschreven bij de mbo-instelling als student en loopt tijdens zijn opleiding één of meer stages. De BBL-student is primair werknemer in een bedrijf dat de opleiding verzorgt en gaat daarnaast gemiddeld een dag in de week naar school (het vroegere ‘leerlingwezen’). Van de BOL studenten met diploma had in 2016 83% vrijwel direct na de studie een baan.

In het kort

  • Ruim 17.100 in Drenthe wonende jongeren doen een mbo studie (bij aanvang schooljaar 2017-2018).
  • Zevenendertig procent van de Drentse mbo-ers volgt een opleiding in de sector zorg en welzijn. Het is hiermee de meest gekozen sector.
  • Het aantal Drentse studenten dat zorg en welzijn of techniek doet is toegenomen. Het aantal  studenten in de sector groen is afgenomen.
  • Achtennegentig procent van de Drentse mbo-ers doet een opleiding op minimaal niveau 2.
  • Ruim 80% van de mbo-ers doet een opleiding op niveau 3 of 4.
  • Ruim 1 op de 5 Drentse mbo-ers doet een BBL-opleiding (landelijk zelfde aandeel).

Zorg en welzijn blijft de eerste keuze voor Drentse mbo studenten.

Er zijn aan het begin van schooljaar 2017-2018 ruim 17.100 in Drenthe wonende jongeren die een mbo studie doen. Dit is een toename van 4% ten opzichte van vijf jaar geleden. Landelijk neemt het aantal mbo-studenten iets af (met een half procent ten opzichte van 5 jaar geleden). De sector die door de Drentse mbo-ers meest gekozen wordt is ‘zorg en welzijn’. Zevenendertig procent van de mbo-studenten volgt een opleiding binnen deze sector. Landelijk is het percentage lager (32%). Landelijk wordt ‘economie’ net iets vaker gekozen dan zorg en welzijn.

De laatste vijf jaren is de onderlinge verhouding van sector keuze maar marginaal aan verandering onderhevig. Het aantal studenten in de sectoren verandert wel iets. Zo is het aantal Drentse techniek studenten met 7% toegenomen, het aantal Drentse zorg studenten met 6% toegenomen en het aantal Drentse groen-studenten met 9% afgenomen (landelijk is dit respectievelijk +3%, -1% en -15%).

Toename mbo-ers op studieniveau 4.

Als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is minimaal een diploma op mbo-2-niveau nodig. In de visualisatie hieronder is te zien dat in Drenthe 98% een mbo opleiding op minimaal niveau 2 doet. Ruim 80% doet een opleiding op niveau 3 of 4. Bijna 90% van de gediplomeerden met een niveau 3 of 4 diploma op zak heeft na een jaar een betaalde baan (cijfers van uitstroom 2016, Min OC&W, Onderwijs in cijfers). Er zijn nauwelijks verschillen in studieniveau tussen studenten uit Drenthe en de rest van Nederland. In de visualisatie kan ook de situatie voor andere schooljaren worden bekeken. Wat vooral opvalt is dat het aandeel studenten op niveau 4 is toegenomen ten opzichte van een aantal jaren geleden. De visualisatie geeft ook de mogelijkheid om op woongemeente van de student de verdeling in mbo-studieniveau te zien.

Landelijk volgt iets meer dan een vijfde deel van de mbo-ers een BBL-opleiding. De verdeling komt overeen met die onder de Drentse studenten. Het aandeel BBL blijft schommelen tussen de 20 en 25%.

gerelateerd

medewerkers