De eindtoetsen in het basisonderwijs

De scholen in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8. De eindtoets meet wat het niveau van de leerling op taal en rekenen is en in hoeverre een referentieniveau is behaald. De eindtoets wordt ook gebruikt als hulpmiddel om een passend vervolgonderwijs te bepalen. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de eindtoetsen verplicht. Scholen kunnen kiezen uit een aantal toetsen. In schooljaar 2017-2018 ging het om 6 toetsen: de Centrale eindtoets (CET), Route 8 eindtoets, IEP eindtoets, Dia eindtoets, AMN eindtoets en CESAN eindtoets. De laatstgenoemde is overigens niet gebruikt vanwege te weinig aanmelding voor gebruik van de toets.

We kijken in dit deel naar de in Drenthe gebruikte toetsen. Wat zijn de scores op de toetsen en in hoeverre bepalen deze de definitieve schooladviezen? Waar mogelijk vergelijken we de Drentse cijfers met landelijke informatie.

In het kort

  • In 2018 heeft 40% van de leerlingen de CET gemaakt, 36% de IEP toets en 23% de Route 8 toets.
  • Er zijn regionale verschillen wanneer het gaat om toets keuze: de IEP wordt in de noordelijke gemeenten het vaakst afgenomen.
  • In 2018 is de gemiddelde Drentse score op de CET fractie hoger dan landelijk.
  • De IEP toets wordt steeds vaker gebruikt in Drenthe (in 2016 nog 22%, in 2018 36%).
  • De Drentse toets keuze verschilt van de landelijke: vaker IEP en Route 8, minder vaak CET.

Toename gebruik IEP toets op Drentse scholen.

In 2018 is op de Drentse basisscholen door 40% van de leerlingen de Centrale eindtoets (CET) gemaakt, 36% maakte de IEP toets, 23% de Route 8 toets en ongeveer 1% de Dia of AMN toets. De Drentse gemiddelde score op de Centrale eindtoets is een fractie hoger dan landelijk (resp. 535,9 en 535,6) en dit gemiddelde staat gelijk aan een advies vmbo gt/havo. De Drentse gemiddelde score op de IEP toets (81,3)en de Route 8 (205,3) toets staan ook voor een vmbo gt/havo advies. Het Drentse gemiddelde op de IEP toets is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 81,0 en het gemiddelde van Route 8 ligt iets beneden het landelijke gemiddelde van 206. De gemiddelde scores op de Dia toets (362,2) en de AMN toets (405,1) staan voor een havo advies. De laatste twee toetsen zijn echter maar door een beperkt aantal leerlingen gemaakt, dus de gemiddelde score is slechts een globale indicatie. Van de Dia en AMN zijn op dit moment de landelijke gemiddelden nog niet beschikbaar.

In de visualisatie is te zien dat de keuze voor de toetsen behoorlijk verschilt per regio. Zo is de IEP toets in de noordelijke gemeenten door meer dan 50% van de leerlingen gemaakt, terwijl in Zuidoost maar een vijfde deel van de leerlingen de IEP maakte. De Dia en de AMN toets zijn vrijwel alleen in de noordelijke gemeenten afgenomen. De Centrale eindtoets is het minst afgenomen in Zuidwest Drenthe.

We zien over de jaren heen een behoorlijke verschuiving in de toets keuze. Vanaf 2014-2015 kunnen scholen uit een aantal toets aanbieders kiezen. Drie jaar geleden werd de Centrale eindtoets (CET) nog het vaakst afgenomen. Landelijk bij driekwart van de leerlingen, in Drenthe weliswaar veel minder maar nog altijd bij een ruime meerderheid (55%). Het gebruik van de IEP toets neemt jaarlijks toe. In Drenthe wordt deze veel vaker afgenomen dan landelijk. Het gebruik van de Route 8 toets blijft stabiel, ruim een vijfde deel van de Drentse leerlingen maakt deze toets. Landelijk wordt steeds vaker voor de Route 8 toets gekozen, maar nog steeds minder vaak dan in Drenthe.

gerelateerd

medewerkers