Definitieve schooladviezen

Nadat er eventueel een heroverweging van het schooladvies heeft plaatsgevonden en het op basis daarvan al dan niet is bijgesteld, volgt het definitieve schooladvies. Het advies kan hoger of gelijk zijn aan het schooladvies, maar niet lager. Het beeld in Drenthe is al een aantal jaren dat er minder vaak havo en of vwo advies wordt gegeven dan landelijk. Dat zien we ook dit schooljaar weer. We bekijken de definitieve adviezen voor het reguliere basisonderwijs en het speciale basisonderwijs zowel voor beide typen onderwijs samen als apart.

In het kort

  • In Drenthe is het percentage adviezen havo, havo-vwo en vwo in totaal 47%. Landelijk is dat 50%.
  • Het aandeel vmbo adviezen is in Drenthe hoger dan landelijk (respectievelijk 45% en 40%).
  • Het speciaal basisonderwijs adviseert in 2017-2018 iets minder vaak praktijkonderwijs en iets vaker vmbo dan vorig jaar.
  • Scholen in Noord en Midden Drenthe adviseren vaker vwo onderwijs dan in de overige regio’s.
  • Scholen in Noord en Midden Drenthe geven minder vaak dubbel adviezen dan in de overige regio’s.

De definitieve adviezen in Drenthe ook dit jaar minder vaak havo, havo-vwo of vwo dan landelijk.

Wanneer we kijken naar de definitieve adviezen in het reguliere basisonderwijs zien we dat 47% op havo, havo-vwo of vwo niveau is. Landelijk is dit hoger, namelijk 50%. De advisering verschilt niet heel erg veel over de jaren (in de visualisatie is te kiezen voor het schooljaar). Het aandeel vmbo adviezen in Drenthe is met 45% hoger dan landelijk (40%). Het dubbeladvies havo-vwo is in 2017-2018 net als vorig jaar 7% (dit is 3 procentpunten hoger dan twee jaar geleden). Het dubbeladvies vmbo-havo is 1 procentpunt hoger dan vorig jaar (8%), maar het aandeel dubbeladviezen is nog niet weer op het niveau van een aantal jaren terug. Als we kijken naar de adviezen vanuit het speciaal basisonderwijs dan zien we dit jaar wat vaker adviezen voor het vmbo en wat minder vaak voor het praktijkonderwijs dan vorig jaar. De schommelingen over de jaren zijn wat groter vanwege de kleinere aantallen in het speciaal basisonderwijs.

Scholen in Noord en Midden Drenthe geven minder vaak een dubbel advies dan in de overige regio’s

In de visualisatie hieronder staan de definitieve adviezen per Drentse regio (dus waar de school gevestigd is). Er kan gekozen worden voor welk schooljaar de adviezen te zien zijn. We zien duidelijk een verschil tussen de regio Noord en Midden Drenthe en de beide overige regio’s. Dit geldt vooral voor de vwo adviezen en de vmbo adviezen. In Noord en Midden Drenthe zijn de adviezen vaker voor vwo en minder vaak voor vmbo. In de visualisatie is ook te zien dat er door de scholen in Noord en Midden Drenthe minder vaak dubbel adviezen worden gegeven. In alle regio’s is de afgelopen 5 jaar het aandeel definitieve adviezen ‘havo tot en met vwo’ toegenomen.

gerelateerd

medewerkers