Eindtoetsen in het basisonderwijs

De scholen in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8. De eindtoets meet wat het niveau van de leerling op taal en rekenen is en in hoeverre een referentieniveau is behaald. De eindtoets wordt ook gebruikt als hulpmiddel om een passend vervolgonderwijs te bepalen. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de eindtoetsen verplicht. Scholen kunnen kiezen uit een aantal toetsen. In schooljaar 2018-2019 ging het om 5 toetsen: de Centrale eindtoets (CET), Route-8-eindtoets, IEP-eindtoets, Dia-eindtoets en de AMN-eindtoets.

In het kort

  • In 2019 maakte 35% van de Drentse leerlingen de CET, 38% de IEP-toets en 25% de Route-8-toets.
  • Er zijn regionale verschillen wanneer het gaat om toetskeuze: in de noordelijke gemeenten wordt de IEP-toets het vaakst afgenomen.
  • De IEP-toets wordt steeds vaker gebruikt in Drenthe en de CET-toets steeds minder vaak (in 2016 IEP nog 22% en CET 55%).
  • De Drentse toetskeuze verschilt van de landelijke: IEP en Route 8 worden veel vaker gebruikt en CET minder vaak.

Afname gebruik CET-toets op Drentse scholen zet door

Een aantal jaren geleden werd de Centrale eindtoets, de CET (ontwikkeld door het zelfstandige bestuursorgaan van de overheid, het College voor Toetsen en Examens, CvTE) nog door meer dan de helft van de Drentse basisschoolleerlingen gemaakt. Aan het eind van schooljaar 2015-2016, toen de mogelijkheid voor scholen om te kiezen uit toetsen van meerdere aanbieders al bestond, werd de CET door 55% van de Drentse leerlingen gemaakt. Dat was op dat moment al een veel kleiner aandeel dan de landelijke 76%. De Drentse scholen waren toen al wat uitgesprokener in hun voorkeur voor de mogelijke alternatieven.

Onderstaande visualisatie laat zien dat aan het eind van schooljaar 2018-2019 35% van de Drentse kinderen de CET-toets deden. Het aandeel dat de IEP-toets maakte (38%) overtreft dit. Landelijk ligt dit nog heel anders. Ook in de rest van Nederland wordt blijkbaar minder vaak de CET-toets afgenomen en vaker gekozen voor de IEP-toets, maar nog altijd de helft van de leerlingen heeft de CET gemaakt. Ook de ROUTE 8-toets is in Drenthe populair. Een kwart van de Drentse leerlingen heeft deze in 2019 gemaakt. Dit aandeel is echter wel al een aantal jaren redelijk stabiel.

In de visualisatie (eerste tabblad) is ook te zien dat de keuze voor de toetsen behoorlijk verschilt per regio. Zo is de IEP-toets in de noordelijke gemeenten door meer dan 50% van de leerlingen gemaakt, terwijl in Zuidwest nog geen kwart en in Zuidoost nog geen derde deel van de leerlingen de IEP maakte. De Dia- en de AMN-toets zijn vrijwel alleen in de noordelijke gemeenten afgenomen. De Centrale eindtoets is het minst afgenomen in Zuidwest-Drenthe.

gerelateerd

medewerkers