Heroverweging en bijstelling van de schooladviezen

Als uit de eindtoets een ‘hoger’ advies volgt dan het oorspronkelijke schooladvies, dan moet het oorspronkelijke schooladvies worden heroverwogen. In overleg met de leerling en de ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen. Het is overigens niet verplicht om dat te doen. Het omgekeerde, een ‘lager’ toetsadvies dan het oorspronkelijke schooladvies leidt overigens niet tot een heroverweging. Leerlingen die op de eindtoets gelijk presteren moeten dezelfde mogelijkheden hebben voor vervolgonderwijs. Het is dus van belang te kijken wat een rol speelt bij het verschil tussen het toetsadvies en het schooladvies. We zagen eerdere jaren al dat een hoger toetsadvies dan schooladvies (en dus een aanleiding tot heroverweging) in Drenthe vaker voorkomt dan landelijk. Hier kijken we hoe vaak de heroverweging en de aanpassing (het bijstellen) van het  schooladvies voorkomen.

In het kort

  • In Drenthe heeft de eindtoets van het jaar 2019 in 48% van de gevallen aanleiding gegeven tot een verplichte heroverweging van het schooladvies (landelijk 41%).
  • Een vijfde deel van de schooladviezen die verplicht moeten worden heroverwogen is daadwerkelijk bijgesteld (landelijk gebeurde dit in een kwart van de gevallen).
  • Van het totaal aantal schooladviezen is ongeveer 10% herzien (in Drenthe en landelijk).
  • Scholen in Westerveld en Meppel hebben het vaakst de adviezen bijgesteld omdat het eindtoetsadvies hoger uitviel dan het oorspronkelijke schooladvies. In Midden-Drenthe waar het vaakst sprake van was een hoger eindtoetsadvies dan het oorspronkelijke schooladvies, is het minst vaak het advies bijgesteld.

Schooladviezen in Drenthe komen vaker in aanmerking voor heroverweging dan landelijk

Aan het eind van schooljaar 2018-2019 was er in Drenthe in 48% van de gevallen aanleiding om het schooladvies te heroverwegen op basis van het resultaat van de eindtoets. Dit is vaker dan landelijk (41%). Van deze heroverwegingen, of althans verplichting tot heroverweging, heeft uiteindelijk een vijfde deel tot een herzien advies geleid. Landelijk is dit iets meer, namelijk in bijna een kwart van de gevallen. Van alle schooladviezen is 10% uiteindelijk herzien. In de visualisatie zijn de cijfers van het vorige schooljaar ook te kiezen.

In Westerveld en Meppel worden de adviezen het vaakst bijgesteld

Er zijn grote verschillen tussen de scholen wanneer we kijken hoeveel van de heroverwogen schooladviezen daadwerkelijk worden bijgesteld. In de visualisatie is dit te zien onder het tweede tabblad. De scholen in Westerveld en Meppel stellen het vaakst de adviezen bij na de heroverweging.

We moeten hierbij wel rekening houden met de verschillen tussen het aantal adviezen dat moet worden heroverwogen, omdat het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het oorspronkelijke schooladvies. Dit is te zien onder het eerste tabblad. In Meppel en Tynaarlo komt dit het minst vaak voor.

Van het totaal aantal adviezen zijn er uiteindelijk in Westerveld het meeste bijgesteld (zie het derde tabblad). In Midden-Drenthe gebeurt dit het minst vaak, terwijl daar wel relatief het vaakst het eindtoets advies hoger is uitgevallen dan het oorspronkelijke schooladvies (zie tabblad 1).

In de visualisatie kun je kiezen voor een schooljaar waarvan het aandeel heroverwegingen en bijstellingen te zien is. Hieruit blijkt duidelijk dat de onderlinge verschillen tussen de gemeenten ook over de jaren verschillen.

gerelateerd

medewerkers