Resultaten op de eindtoets

Het onderdeel Eindtoetsen in het basisonderwijs’ gaat over de verschillende eindtoetsen die gebruikt zijn in het Drentse basisonderwijs. We kijken in dit deel naar de resultaten op de in Drenthe gebruikte toetsen. Wat zijn de scores op de toetsen en hoe valt een vergelijking met de inspectienormen uit?

In het kort

  • In 2019 is de Drentse gemiddelde score op de CET-toets iets lager dan het landelijk gemiddelde (resp. 535,4 en 536,2).
  • In 2019 is de Drentse gemiddelde score op de IEP-toets iets hoger dan het landelijk gemiddelde (resp. 82,8 en 82,2).
  • In 2019 is de Drentse gemiddelde score op de Route-8-toets iets lager dan het landelijk gemiddelde (resp. 194,9 en 200,2).
  • 66% van de Drentse scholen scoort op de eindtoets op of boven de inspectienorm (landelijk 72%).

Score CET-toets iets lager en IEP-toets iets hoger in Drenthe dan landelijk

We zagen al dat de CET-eindtoets in Drenthe steeds minder vaak gebruikt wordt. In 2019 deed 35% van de Drentse basisschoolleerlingen de CET (landelijk 50%). In de visualisatie is te zien dat de Drentse leerlingen die in 2019 de CET maakten gemiddeld de score 535,4 halen. Dat is iets lager dan landelijk. Te zien is dat leerlingen in Noord- en Midden-Drenthe net iets boven het landelijk gemiddelde scoren.

Bij de IEP-toets (in Drenthe door 38% van de leerlingen gemaakt, landelijk door 30%) is de Drentse gemiddelde score een fractie hoger (82,8) dan landelijk (82,2). Ook hier is het gemiddelde in Noord- en Midden-Drenthe weer het hoogst.

Bij de Route-8-toets (door 25% van de leerlingen gemaakt) is de gemiddelde Drentse score lager dan landelijk. Hier zien we een laag gemiddelde in Noord- en Midden-Drenthe. Het is wel belangrijk om daarbij voor ogen te houden dat de Route-8-toetes maar in 7% van de gevallen in Noord- en Midden-Drenthe is afgenomen.

De gemiddelde scores op de AMN-toets en DIA-toets zijn slechts indicatief vanwege de kleine aantallen.

De gemiddelde scores komen overigens overeen met een vmbo-gt-/havo-advies.

In Drenthe relatief iets minder scholen die op of boven inspectienorm scoren op eindtoets dan landelijk

In de volgende visualisatie zie je de resultaten op de eindtoets vergeleken met de norm van de Inspectie van het Onderwijs. Voor elke toets waarmee een basisschool zich verantwoordt over de leerresultaten, bestaan eigen ondergrenzen (normen). Deze ondergrenzen houden rekening met de leerling populatie op de basisschool (percentage gewogen leerlingen). Als de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Je kunt zien dat er in Drenthe relatief iets minder (66%) scholen op of boven de inspectienorm zitten dan landelijk (72%). Een kwart van de Drentse scholen zit onder de norm. Van 7% van de scholen zijn geen gegevens bekend.

gerelateerd

medewerkers