Jongens en meisjes en taal en rekenen

Jongens en meisjes verschillen veelal in hun cognitieve ontwikkeling en dit heeft invloed op prestaties tijdens de schoolloopbaan. We kijken hier naar de verschillen tussen jongens en meisjes in hun toets prestaties op taal en rekenen in het basisonderwijs.

In het kort

  • Jongens scoren in alle groepen hoger op rekenen dan meisjes.
  • Meisjes scoren in alle groepen hoger op begrijpend lezen dan jongens.
  • Jongens doen het op begrijpend lezen in bijna alle groepen iets minder goed dan het landelijk gemiddelde. Bij meisjes is dat voor rekenen het geval.
  • Bij technisch lezen is het verschil in score tussen jongens en meisjes in groepen 4, 6 en 7 niet significant. In groep 8 wel en scoren meisjes hoger.
  • Bij de spelling toetsen zien we betere prestaties bij de meisjes dan bij de jongens.

Jongens scoren hoger op rekenen, meisjes op begrijpend lezen en spelling

In de onderstaande visualisatie is telkens per vak en per toets te zien wat de scores voor jongens en meisjes zijn. We vergelijken hier de gemiddelde standaardscores per vak voor alle groepen en apart per groep.

Bij rekenen zien we gemiddeld over alle groepen een score van 52 voor jongens en 49 voor meisjes. Dit verschil is statistisch significant. Jongens scoren dus hoger op rekenen dan meisjes. Wanneer we de scores in de afzonderlijke groepen bekijken zien we hetzelfde patroon.

Als we kijken naar begrijpend lezen (tweede tabblad), dan is te zien dat gemiddeld over alle groepen de meisjes (significant) hoger scoren dan jongens. Ook wanneer we de scores in de groepen afzonderlijk bekijken doen de meisjes het beter op begrijpend lezen. We zien ook dat jongens beneden de landelijke norm (score 50) zitten (met uitzondering van jongens in groep 4).

Bij technisch lezen doen jongens niet onder voor meisjes en wordt er conform de landelijke resultaten gescoord. In groep 8 zijn de meisjes wel significant beter dan de jongens. Ook scoren de meisjes in groep 8 aanzienlijk hoger dan landelijk. Ook jongens scoren boven het landelijk gemiddelde.

Bij spelling is de gemiddelde score over alle groepen samen en in elke groep afzonderlijk voor meisjes significant hoger dan voor jongens. De Drentse jongens zitten in groepen 6 en 7 zelfs iets beneden de landelijke norm.

gerelateerd

medewerkers