Oordeel Inspectie van het Onderwijs

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit en de manier waarop er met verstrekte overheidsmiddelen wordt omgegaan. Vóór augustus 2017 werden de ‘toezicht arrangementen’ toegedeeld, na deze datum is er een Vernieuwd Toezicht.

De oordelen over de kwaliteitszorg en het financiële beheer die gegeven worden zijn:

  • Goed
  • Voldoende (voorheen basistoezicht)
  • Onvoldoende of Zwak
  • Zeer zwak
  • Geen oordeel/ Geen samenvattend oordeel/ Zonder actueel oordeel

Elke vier jaar doet de inspectie een bestuur onderzoek. Hierbij bezoekt de inspectie een selectie van scholen van het bestuur, waarbij in bepaalde gevallen een eindoordeel wordt toegekend. De scholen van het bestuur waarbij alleen enkele standaarden ter verificatie worden onderzocht en scholen die niet worden bezocht, krijgen tijdens het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen geen nieuw eindoordeel.

Een school wordt als zeer zwak beoordeeld als deze niet het onderwijs biedt waar leerlingen recht op hebben. Een aantal jaren achtereen waren er in Drenthe zeer zwakke scholen (4 in 2014, 2 in 2015, 2 in 2016). In 2017 en 2018 waren er geen zwakke scholen meer. Op de meest recente peildatum (september 2019) echter zijn er weer vijf zeer zwakke scholen in Drenthe. We kijken hier naar de Inspectie oordelen die momenteel gelden voor de Drentse basisscholen.

In het kort

  • 62% van de Drentse basisscholen krijgt de beoordeling ‘voldoende’.
  • Op peildatum 1 september 2019 zijn er vijf zeer zwakke scholen in Drenthe.
  • Er zijn op peildatum 1 september 2019 vier zwakke scholen in Drenthe.

Eind 2019 vijf zeer zwakke scholen in Drenthe

In de visualisatie is te zien dat op peildatum 1 september 2019 62% van de Drentse basisscholen het oordeel voldoende heeft ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat is minder dan het jaar ervoor vanwege het hogere aantal dat geen actueel oordeel heeft. Onder het tweede tabblad is voor elke Drentse gemeente te zien hoe het inspectieoordeel is over de daar gevestigde scholen. Er zijn op de peildatum 1 september 2019 vijf zeer zwakke scholen in Drenthe (in Emmen en Hoogeveen). In april 2019 waren dit nog 2 en in september 208 waren er geen zeer zwakke scholen. De lijst met zwakke scholen is dynamisch. Voor een actueel overzicht verwijzen we je naar de website van de Inspectie van het Onderwijs (overzicht zeer zwakke scholen). Er zijn in september 2019 vier basisscholen met de beoordeling ‘onvoldoende’ (zwakke scholen). Deze staan in Aa en Hunze, Coevorden en Hoogeveen.

gerelateerd

medewerkers