Oordeel Inspectie van het Onderwijs

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit en de manier waarop er met verstrekte overheidsmiddelen wordt omgegaan. Vóór augustus 2017 werden de ‘toezicht arrangementen’ toegedeeld, na deze datum is er een Vernieuwd Toezicht. De oordelen over de kwaliteitszorg en het financiële beheer die gegeven worden zijn:

Goed, Voldoende (voorheen basistoezicht), Onvoldoende of Zwak, Zeer zwak, Geen oordeel/ Geen samenvattend oordeel/ Zonder actueel oordeel

Wanneer een school als zeer zwak wordt beoordeeld dan biedt deze niet het onderwijs waar leerlingen recht op hebben. Een aantal jaren achtereen waren er in Drenthe zeer zwakke scholen (4 in 2014, 2 in 2015, 2 in 2016). In 2017 en 2018 waren er geen zwakke scholen meer. Op de meest recente peildatum (april 2019) zijn er twee zeer zwakke scholen in Drenthe. We kijken hier naar de Inspectie oordelen die momenteel gelden voor de Drentse basisscholen.

In het kort

  • 71% van de Drentse basisscholen krijgt de beoordeling ‘voldoende’.
  • Op peildatum 1 april 2019 zijn er twee zeer zwakke scholen in Drenthe.
  • Er zijn op peildatum 1 april 2019 4 zwakke scholen in Drenthe (vorig jaar waren dat 6).

In 2019 twee zeer zwakke scholen in Drenthe

In de visualisatie is te zien dat op peildatum 1 april 2019 71% van de Drentse basisscholen het oordeel voldoende heeft ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat is minder dan het jaar ervoor vanwege het hogere aantal dat geen actueel oordeel heeft. Onder het tweede tabblad is voor elke Drentse gemeente te zien hoe het inspectieoordeel is over de daar gevestigde scholen. Er zijn op de peildatum 1 april 2019 twee zeer zwakke scholen in Drenthe (in Emmen). De lijst met zwakke scholen is dynamisch. Voor een actueel overzicht verwijzen we je naar de website van de Inspectie van het Onderwijs (de link bij ‘Zie ook’). Er zijn in april 2019 4 basisscholen met de beoordeling ‘onvoldoende’ (zwakke scholen). Deze staan in Aa en Hunze, Coevorden en Hoogeveen.

gerelateerd

medewerkers