Toezicht Inspectie van het Onderwijs

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit en de manier waarop er met verstrekte overheidsmiddelen wordt omgegaan. Vóór augustus 2017 werden de ‘toezicht arrangementen’ toegedeeld, na deze datum is er een Vernieuwd Toezicht. De oordelen over de kwaliteitszorg en het financiële beheer die gegeven worden zijn:

Goed, Voldoende (voorheen basistoezicht), Onvoldoende of Zwak, Zeer zwak, Geen oordeel/ Geen samenvattend oordeel/ Zonder actueel oordeel

Wanneer een school als zeer zwak wordt beoordeelt dan biedt deze niet het onderwijs waar leerlingen recht op hebben. Een aantal jaren achtereen waren er in Drenthe zeer zwakke scholen (4 in 2014, 2 in 2015, 2 in 2016). In 2017 waren er geen zwakke scholen meer. Ook op de meest recente peildatum (sept 2018) zijn er geen zeer zwakke scholen in Drenthe. We kijken hier naar de Inspectie oordelen die momenteel gelden voor de Drentse basisscholen.

In het kort

  • Kwaliteit 91% van de Drentse scholen beoordeeld als ‘voldoende’
  • In 2018 zijn er geen zeer zwakke scholen in Drenthe.

  • Er zijn 6 zwakke scholen in Drenthe (vorig jaar waren dat 8).

Geen zeer zwakke scholen in Drenthe

In de visualisatie is te zien dat 91% van de Drentse basisscholen het oordeel voldoende heeft ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat is relatief meer dan landelijk, maar landelijk is het aandeel scholen dat (nog) niet volgens het Vernieuwd Toezicht is beoordeeld groter. Onder het tweede tabblad is voor elke Drentse gemeente te zien hoe het inspectieoordeel is over de daar gevestigde scholen. Zeer zwakke scholen zijn er niet in Drenthe. In 2015 en 2016 waren er nog 2 zeer zwakke scholen en in 2014 waren dat er nog 4. Er zijn in september 2018 6 zwakke scholen. Deze zijn in Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Meppel en Tynaarlo. Vorig jaar waren er (op peildatum 1 september 2017) nog 8 zwakke scholen.

gerelateerd

medewerkers