Drentse scholen primair onderwijs

Bij de start van schooljaar 2017-2018 zijn er in Drenthe 262 basisscholen. Dat zijn er vier minder dan een jaar eerder. In Drenthe zijn er relatief veel kleine scholen. Dertien procent van de Drentse scholen heeft minder dan 50 leerlingen. Er zijn 5 scholen die 30 of minder leerlingen hebben. De minimale opheffingsnorm is 23 leerlingen, maar deze verschilt per gemeente. In de nieuwste stichtings- en opheffingsnormen 2018-2023 (Staatscourant, okt. 2017, zie hiernaast) wordt rekening gehouden met demografische krimp en de afname van leerlingdichtheid in plattelandsgemeenten.

In het kort

  • Er zijn aan begin van schooljaar 2017-2018 262 basisscholen in Drenthe, dit zijn er 4 minder dan in het jaar daarvoor.
  • Drenthe heeft relatief meer kleine scholen dan landelijk (respectievelijk 13% en 4% scholen met minder dan 50 leerlingen).
  • Drieëndertig Drentse scholen hebben minder dan 50 leerlingen, vijf scholen hebben 30 of minder leerlingen.
  • In Drenthe zijn er gemiddeld 154 leerlingen per school (landelijk 221).
  • In de anticipeer gemeenten in Oost Drenthe (gemeenten met verwachte bevolkingskrimp) is het gemiddeld aantal leerlingen beneden het provinciale gemiddelde.

Scholen op de kaart

In de visualisatie is per gemeente te zien waar de scholen voor primair onderwijs zich bevinden. Bij de scholen is het aantal leerlingen (aanvang schooljaar 2017-2018), de naam van de school, het type primair onderwijs en de schoolnaam te zien.

In Drenthe meer kleine scholen dan landelijk.

Aan het begin van schooljaar 2017-2018 zijn er 262 basisscholen in Drenthe. Een jaar eerder waren er nog 266. Er zijn scholen verdwenen in Noordenveld, Coevorden, De Wolden en Emmen. In onderstaande visualisatie is te zien dat In Drenthe 13% van de scholen minder dan 50 leerlingen heeft. Landelijk is dit 4%. Iets meer dan een kwart van de Drentse scholen heeft meer dan 200 leerlingen, landelijk is dit bijna de helft. In de visualisatie is de gemeente te kiezen waarvan het aantal en de verdeling van scholen per grootteklasse te zien zijn. Ook kan het schooljaar worden gekozen.

In Drenthe gemiddeld 154 leerlingen per school, landelijk is het gemiddelde 221.

Het gemiddelde aantal leerlingen per school is voor alle Drentse gemeenten te zien in de visualisatie. Landelijk heeft een school gemiddeld 221 leerlingen. In Drenthe is dit gemiddelde 154 leerlingen. In de kaart is te zien dat Westerveld, Coevorden en Borger-Odoorn de laagste gemiddelden hebben. Oost Drenthe geldt als ‘anticipeer gebied’, dit betekent dat voor dit gebied rekening wordt gehouden met toekomstige bevolkingsdaling. De scholen in dit gebied hebben minder leerlingen dan gemiddeld in de provincie. Meppel en Assen hebben een gemiddeld aantal leerlingen dat hoger is dan landelijk (respectievelijk 230 en 250).

gerelateerd

medewerkers