Drentse scholen primair onderwijs

Bij de start van schooljaar 2018-2019 zijn er in Drenthe 261 basisscholen. Dat is er één minder als het voorafgaande schooljaar. In Drenthe zijn er relatief veel kleine scholen. Dertien procent van de Drentse scholen heeft minder dan 50 leerlingen. Er zijn 6 scholen die 30 of minder leerlingen hebben. De minimale opheffingsnorm is 23 leerlingen, maar deze verschilt per gemeente (afhankelijk van de leerlingdichtheid). In de nieuwste stichtings- en opheffingsnormen 2018-2023 (Staatscourant, okt 2017, zie hiernaast) wordt rekening gehouden met demografische krimp en de afname van leerlingdichtheid in plattelandsgemeenten.

In het kort

  • Er zijn aan begin van schooljaar 2018-2019 261 basisscholen in Drenthe (één minder dan in het vorige schooljaar).
  • Drenthe heeft relatief meer kleine scholen dan landelijk (respectievelijk 13% en 4% scholen met minder dan 50 leerlingen.
  • Vierendertig Drentse scholen hebben minder dan 50 leerlingen, zes scholen hebben 30 of minder leerlingen.
  • In Drenthe zijn er gemiddeld 153 leerlingen per school (landelijk 222).
  • In de anticipeergemeenten in Oost Drenthe (verwachte bevolkingskrimp) is het gemiddeld aantal leerlingen beneden het provinciale gemiddelde.

Scholen op de kaart

In de visualisatie is per gemeente te zien waar de scholen voor primair onderwijs zich bevinden. Bij de scholen is het aantal leerlingen (aanvang schooljaar 2017-2018), de naam van de school, het type primair onderwijs en de schoolnaam te zien.

In Drenthe meer kleine scholen dan landelijk.

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zijn er 261 basisscholen in Drenthe, één minder dan het vorige schooljaar. In onderstaande visualisatie is te zien dat In Drenthe 13% van de scholen minder dan 50 leerlingen heeft. Landelijk is dit 4%. Iets meer dan een kwart van de Drentse scholen heeft meer dan 200 leerlingen, landelijk is dit bijna de helft. In de visualisatie is de gemeente te kiezen waarvan het aantal en de verdeling van scholen per grootteklasse te zien zijn. Ook kan het schooljaar worden gekozen.

In Drenthe gemiddeld 153 leerlingen per school, landelijk is het gemiddelde 222.

Het gemiddelde aantal leerlingen per school is voor alle Drentse gemeenten te zien in de visualisatie. Landelijk heeft een school gemiddeld 222 leerlingen. In Drenthe is dit gemiddelde 153 leerlingen. In de kaart is te zien dat Westerveld, Coevorden en Borger-Odoorn de laagste gemiddelden hebben. Oost Drenthe geldt als anticipeergebied, dit betekent dat voor dit gebied rekening wordt gehouden met toekomstige bevolkingsdaling. De gemeenten in dit gebied (Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn) hebben allen een gemiddeld aantal leerlingen dat lager is dan het provinciale gemiddelde. Meppel en Assen hebben een gemiddeld aantal leerlingen dat hoger is dan landelijk (respectievelijk 225 en 246). In de visualisatie kan het schooljaar worden gekozen, waarvan het gemiddeld aantal leerlingen in de gemeenten te zien is.

gerelateerd

medewerkers