Drentse scholen primair onderwijs

Op 1 oktober 2019 zijn er in Drenthe 259 basisscholen. Dat zijn er twee minder dan het voorafgaande schooljaar. In Drenthe zijn er relatief veel kleine scholen. Twaalf procent van de Drentse scholen heeft minder dan 50 leerlingen. Er zijn acht scholen die minder dan 35 leerlingen hebben. De minimale opheffingsnorm is 23 leerlingen, maar deze verschilt per gemeente (afhankelijk van de leerlingdichtheid). In de nieuwste stichtings- en opheffingsnormen 2018-2023 (Staatscourant, okt 2017, zie hiernaast) wordt rekening gehouden met demografische krimp en de afname van leerlingdichtheid in plattelandsgemeenten.

In het kort

  • Er zijn aan begin van schooljaar 2019-2020 259 basisscholen in Drenthe (twee minder dan in het vorige schooljaar).
  • Drenthe heeft relatief meer kleine scholen dan landelijk (respectievelijk 12% en 4% scholen met minder dan 50 leerlingen.
  • 32 Drentse scholen hebben minder dan 50 leerlingen, acht scholen hebben 35 of minder leerlingen.
  • In Drenthe zijn er gemiddeld 151 leerlingen per school (landelijk 221).
  • In de anticipeergemeenten in Oost-Drenthe(verwachte bevolkingskrimp) is het gemiddeld aantal leerlingen beneden het provinciale gemiddelde.

Scholen op de kaart

In de visualisatie is per gemeente te zien waar de scholen voor primair onderwijs zich bevinden. Bij de scholen is het aantal leerlingen (aanvang schooljaar 2019-2020), de naam van de school en het type primair onderwijs te zien (waarbij Bo staat voor basisonderwijs, Sbo voor speciaal basisonderwijs, So voor speciaal onderwijs en Vso voor Voortgezet speciaal onderwijs).

In Drenthe meer kleine scholen dan landelijk

In onderstaande visualisatie is te zien dat 12% van de basisscholen in Drenthe minder dan 50 leerlingen heeft. Landelijk is dit 4%. Iets meer dan een kwart van de Drentse basisscholen heeft meer dan 200 leerlingen, landelijk is dit bijna de helft. In de visualisatie is de gemeente te kiezen waarvan het aantal en de verdeling van scholen per grootteklasse te zien zijn. Ook kan het schooljaar worden gekozen.

In Drenthe gemiddeld 151 leerlingen per school, landelijk is het gemiddelde 221

In de onderstaande visualisatie is het gemiddelde aantal leerlingen per school te zien voor alle Drentse gemeenten. Landelijk heeft een school gemiddeld 221 leerlingen. In Drenthe is dit gemiddelde 151 leerlingen. In de kaart is te zien dat Westerveld, Coevorden en Borger-Odoorn de laagste gemiddelden hebben. Oost-Drenthe geldt als anticipeergebied, dit betekent dat voor dit gebied rekening wordt gehouden met toekomstige bevolkingsdaling. De gemeenten in dit gebied (Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn) hebben allen een gemiddeld aantal leerlingen dat lager is dan het provinciale gemiddelde. Meppel en Assen hebben een gemiddeld aantal leerlingen dat hoger is dan landelijk (respectievelijk 222 en 236). In de visualisatie kan het schooljaar worden gekozen, waarvan het gemiddeld aantal leerlingen in de gemeenten te zien is.

gerelateerd

medewerkers