Prognoses leerlingaantallen (speciaal) basisonderwijs

Vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat er steeds minder leerlingen in het basisonderwijs komen. We hebben dit al aangestipt in het onderdeel ‘Leerlingen op de basisscholen’. Het aantal Drentse basisschoolleerlingen neemt sinds 2009 af. Het voortbestaan van een aantal scholen komt hiermee in gevaar. Het is niet automatisch zo dat hiermee ook  de onderwijskwaliteit in gevaar komt, maar dit vergt wel extra aandacht. In dit deel kijken we naar de prognoses (volgens DUO) voor de leerlingaantallen in de jaren 2025, 2030 en 2035. We kijken naar de prognoses van alle basisscholen per gemeente samen. Ook kijken we naar de prognoses voor het speciaal basisonderwijs, dus alleen voor de gemeenten waar scholen voor speciaal basisonderwijs zijn.

In het kort

  • Het aantal basisschoolleerlingen is in 2025 naar verwachting afgenomen met 8%.
  • De afnemende trend is in 2030 en 2035 gekeerd, maar het leerlingaantal is dan nog niet terug op het huidige niveau.
  • Landelijk wordt voor 2030 al een kleine stijging van het aantal basisschoolleerlingen verwacht.
  • Het aantal leerlingen op Drentse sbo scholen neemt de komende jaren eerst af (in tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen), de afnemende trend keert over een jaar of 10.

Trend afname aantal basisschoolleerlingen vlakt komende tien jaar af, landelijk zelfs weer toename

Er zijn momenteel in Drenthe iets minder dan 40.000 basisschoolleerlingen (de prognose berekeningen zijn ten opzichte van het peilmoment 1 oktober 2018). De verwachting is dat dit aantal afneemt tot iets boven de 36.000 in 2025 (afname van 8%). Daarna is er weer een kerende trend. Voor 2030 wordt een afname (ten opzichte van 1 oktober 2018) van 6% verwacht en weer 5 jaar later is er al weer een kleine toename van 1%.

De scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) staan in de gemeenten Assen, Meppel, Hoogeveen, Emmen en Noordenveld. We zien in de visualisatie een landelijke toename van het leerlingenaantal. Voor Drenthe verwacht men in 2025 een afname van 3%, waarbij tussen de gemeenten (oftewel de scholen) grote verschillen zijn. De afname van Drentse sbo-leerlingen is vrijwel verdwenen in 2035. In dat jaar is landelijk de verwachte toename 22% ten opzichte van het 1 oktober 2018.

gerelateerd

medewerkers