Figuur 2 thema’s en indicatoren Drentse Onderwijsmonitor