De scholen voor voortgezet onderwijs

Drenthe telt op dit moment 19 scholen voor voortgezet onderwijs. Gezamenlijk hebben deze scholen ongeveer 50 verschillende locaties. Het aanbod van opleidingen voor voortgezet onderwijs is zeer compleet in Drenthe. Toch is de spreiding van het onderwijsaanbod in de provincie dusdanig, dat de afstand die leerlingen dagelijks vanaf huis moeten afleggen om de door hun gekozen opleiding te doen erg afhankelijk is van de woonplek. Zo moeten leerlingen afhankelijk van waar ze wonen tussen de 0,5 en 12 kilometer afleggen om een vmbo opleiding te doen. Bij de havo/ vwo opleidingen is de spreiding nog wat groter; sommige leerlingen moeten wel 17 kilometer afleggen van huis naar een havo of vwo school (zie Leefbaarheidsmonitor, afstand tot voorzieningen/ Trendbureau Drenthe). Het aanbod van schoolopleidingen staat mede door bevolkingsontwikkelingen onder druk (zie ook het onderdeel ‘Prognoses leerlingaantallen voortgezet onderwijs’). Het zal in de toekomst een opgave blijven om voor elke Drentse leerling binnen een acceptabele afstand van huis een passend onderwijsaanbod te behouden.

Scholen op de kaart

In de onderstaande kaart is te zien waar de verschillende schoollocaties te vinden zijn. Er is per locatie vermeld welke soorten opleidingen op de locatie kunnen worden gevolgd. Ook is te zien hoeveel leerlingen de locatie bezoeken.

Waar komen de leerlingen vandaan die de scholen bezoeken?

De visualisaties hieronder geven de mogelijkheid om van elke gemeente en van bijna elke Drentse locatie voor voortgezet onderwijs op te zoeken waar de leerlingen vandaan komen en om hoeveel leerlingen het gaat. De gegevens zijn afkomstig van DUO, een aantal locaties worden in de DUO gegevens niet apart onderscheiden en deze ontbreken dan ook in de kaart. De leerlingenaantallen worden in deze gevallen bij de hoofdvestiging geteld.

gerelateerd

medewerkers