Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Ruim 30.000 Drentse jongeren zijn aan het begin van schooljaar 2017-2018 gestart met een opleiding in het voortgezet onderwijs. Al een aantal jaren neemt het aantal vo-leerlingen af. We kijken hier naar die ontwikkeling in de provincie en per gemeente en maken een vergelijking met de landelijke trend. Net als landelijk volgen de meeste leerlingen een vmbo opleiding. In Drenthe zijn dit er relatief wel meer dan landelijk.

In het kort

  • Het aantal voortgezet onderwijsleerlingen is 2% lager dan bij aanvang van het vorige schooljaar (landelijk 1% afname).
  • In schooljaar 2017-2018 volgt 25% van de Drentse jongeren in het voortgezet onderwijs een vmbo-opleiding (landelijk 22%).
  • De Drentse deelname aan vwo onderwijs is lager dan landelijk.
  • Vier procent van de Drentse vo-leerlingen zit op het praktijkonderwijs (landelijk 3%).
  • Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten wat betreft de diverse onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs.

Afname leerlingen in het voortgezet onderwijs

Aan het begin van schooljaar 2017-2018 zijn 30.383 Drentse jongeren ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs. Ten opzichte van het vorige schooljaar is dit een afname van 2%. Landelijk is de afname 1%. In de onderstaande visualisatie is per woongemeente het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te zien. We zien in de kaart het verschil van het aantal voortgezet onderwijs leerlingen per gemeente. Noordenveld en Meppel kenden een kleine toename, terwijl in de overige gemeenten het aantal leerlingen afnam. De grootste afname is te zien in Borger-Odoorn en Midden-Drenthe.

Waar gaan de leerlingen naar school?

In de visualisatie is per gekozen (woon) gemeente te zien in welke gemeente de leerlingen een school bezoeken. In totaal gaat van alle in Drenthe wonende vo-leerlingen 83% in de eigen woonprovincie naar school. Veertien procent gaat naar een school in de provincie Groningen (meestal naar een school in Groningen-stad of Haren) en 3% gaat naar een school in Overijssel (vnl. in Steenwijkerland en Hardenberg).

Bij het onderdeel ‘Scholen voortgezet onderwijs’ is overigens een kaart met de informatie in ‘omgekeerde volgorde’: daar is te zien per gekozen locatie voor voortgezet onderwijs waar de leerlingen wonen die de betreffende school bezoeken.

Drentse scholieren zitten iets vaker op het vmbo dan landelijk

Van het totale aantal Drentse leerlingen in het voortgezet onderwijs (30.383) zit 40% aan het begin van schooljaar 2017-2018 in een brugklas. Een kwart van de leerlingen volgt een vmbo opleiding (landelijk iets minder, namelijk 22%). De Drentse vmbo-ers doorlopen iets vaker de theoretische of gemengde leerweg dan de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, maar het verschil is niet groot. De Drentse leerlingen volgen minder vaak een vwo opleiding dan landelijk (respectievelijk 14% en 18%). De havo deelname is gelijk aan het landelijke cijfer, namelijk 17%. Het aandeel leerlingen in het praktijkonderwijs is in Drenthe iets hoger dan landelijk (Drenthe 4% en Nederland 3%).

In de visualisatie kan gekozen worden voor welk onderwijsniveau het deelnamepercentage in de Drentse gemeenten te zien is. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Het tabblad ‘gemeente’ kan worden gekozen om per gekozen gemeente het aantal leerlingen en de verdeling per onderwijsniveau te zien.

gerelateerd

medewerkers