Een interactieve rapportage van de Cultuurmonitor Emmen

Terug

Een interactieve rapportage van de Cultuurmonitor Emmen

Geschreven op 11 februari 2020

“Met een interactieve online rapportagevorm kunnen alle partijen ten alle tijde kunnen beschikken over de informatie uit de monitor.”

In 2019 is voor de derde keer een grote enquête over cultuur uitgezet onder inwoners van de gemeente Emmen. De gemeente Emmen vindt kunst en cultuur belangrijk, omdat ze bijdragen aan Emmen als complete en dynamische gemeente. De gemeente wilde weten welke ontwikkelingen er binnen de gemeente zijn op het gebied van cultuurparticipatie. De uitkomsten moeten zowel worden gebruikt voor gemeentelijk beleid, als ook voor het beleid van organisaties in het veld. Daarom moest de rapportage van het onderzoek toegankelijk, digitaal en interactief zijn.

Ervaringen van inwoners ophalen

Samen met Trendbureau Drenthe heeft de gemeente Emmen in 2014 de Cultuurmonitor Emmen opgezet. Het doel was om de mate van cultuurparticipatie van de inwoners te meten en de wensen van inwoners op het gebied van cultuur op te halen. Er werd een vragenlijst uitgestuurd onder inwoners die door middel van een steekproef waren geselecteerd.
Omdat de kracht van een monitor zit in de mogelijkheid om vergelijkingen te maken met het verleden is de meting in 2017 en 2019 herhaald. Afgelopen najaar zijn de recente resultaten openbaar gemaakt.

Een interactieve online rapportage

De gemeente Emmen heeft bewust voor een interactieve online rapportagevorm gekozen, omdat ze het belangrijk vond dat zowel zijzelf als andere partijen ten alle tijde kunnen beschikken over de informatie uit de monitor. Bovendien kan door de interactieve figuren en korte teksten een grote hoeveelheid informatie op een overzichtelijke manier worden weergegeven. Gebruikers kunnen kiezen welke informatie ze willen zien en deze naar behoefte downloaden.

Ook een onderzoek laten doen onder inwoners? Neem contact met ons op.

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers