Eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede

Terug

Eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede

Geschreven op 25 juni 2018

“Het Trendbureau Drenthe participeert in het onderzoek dat Rijksuniversiteit Groningen doet naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies, en maakt feitenbladen over overerfbare armoede in de Veenkoloniën.”

In het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe leven ongeveer 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Ook groeien er in het gebied zo’n 7.000 kinderen op in een gezin dat langdurig arm is. De Alliantie van Kracht, een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, wil verbetering brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën. Trendbureau Drenthe is onderzoekspartner van deze alliantie.
Meer inzicht krijgen in armoede van generatie op generatie in de regio is een belangrijke onderzoeksopgave. De Rijksuniversiteit Groningen doet daarom onderzoek naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies.
Het Trendbureau Drenthe en het Sociaal Planbureau Groningen participeren in dit onderzoek en maken feitenbladen over armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën.
>> Lees meer informatie over armoede in de provincie Drenthe
In onderstaande nieuwsbrief vind je achtergronden van de alliantie en de eerste activiteiten.
>> Lees de eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede

Betrokken medewerkers

Maud Diemer

Maud Diemer

Adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers