Eerste nieuwsbrief van Trendbureau Drenthe

19 oktober 2017

Alsjeblieft! Hierbij ontvang je als relatie van CMO STAMM de eerste nieuwsbrief van het Trendbureau Drenthe. Op 21 september heeft gedeputeerde Henk Jumelet het Trendbureau Drenthe gelanceerd; een initiatief van provincie Drenthe en onderdeel van CMO STAMM. Door de nieuwsbrief krijg je maandelijks de meest recente resultaten van onze onderzoeken, artikelen, feitenbladen of publicaties. We wensen je namens ons team veel inzicht en inspiratie toe!

Behoefte aan betrouwbare data

De provincie Drenthe nam het initiatief voor het Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan betrouwbare data en kennis over onderwerpen als onderwijs, zorg en krimp. CMO STAMM heeft de uitvoering van het Trendbureau op zich genomen. In het Trendbureau krijgen ondermeer bestaande en succesvolle monitoren zoals de Drentse Onderwijsmonitor en de Leefbaarheidsmonitor een plek.

Het gaat daarbij om vragen als: hoeveel mensen wonen en werken er eigenlijk in Drenthe? Waar groeit de bevolking en waar trekken de mensen weg? Welke kansen hebben jongeren in het Drentse onderwijs? Hoe zit het met armoede in Drenthe? Het Trendbureau Drenthe volgt deze, en andere trends en ontwikkelingen en brengt de gevolgen voor de Drentse inwoners in beeld. Wat speelt er en waar schuurt het? Deze inzichten zijn belangrijk voor het ontwikkelen van beleid door provincie, gemeenten en maatschappelijke instellingen.

Stem van de Drent belangrijk

De mening van inwoners van Drenthe doet er toe en helpt beleidsmakers, politici en overheden bij het nemen van beslissingen en het maken van beleid. Het Trendbureau gaat daarom op verschillende manieren verkennen hoe de bewoners van de provincie Drenthe over verschillende onderwerpen denken.

Professioneel team

Het team van het trendbureau bestaat uit zo’n twintig professionele en betrokken onderzoekers en adviseurs. Allen academisch geschoold en een aantal medewerkers zijn gepromoveerde onderzoekers. De adviesraad geeft ons een kritische reflectie op de maatschappelijke relevantie en kwaliteit van het onderzoek. Zo borgen we de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.

Samenwerkingspartners

Het Trendbureau Drenthe hecht grote waarde aan samenwerking met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstituten. Sterker nog, ze kan niet zonder. De samenwerking is heel divers. Vele partners voeden ons met maatschappelijke vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegen komen. Sommige partners nemen als expert deel aan één van de begeleidingscommissies van de monitoren. Andere partners stellen data beschikbaar voor onderzoek. Zo wordt het mogelijk om met elkaar tot inzichten te komen die nodig zijn voor een krachtige Drentse samenleving.

 Wil je meer weten over de mogelijkheden die het Trendbureau Drenthe je biedt? Neem dan contact met ons op: y.turenhout@trendbureaudrenthe.nl.