Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

Terug

Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

Geschreven op 28 januari 2021

“Schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering dichter bij elkaar brengen verlaagt de drempel naar de schuldhulpverlening en maakt de bedrijfsadvisering completer.”

De coronacrisis brengt naar verwachting veel ondernemers in de problemen. Meerdere gemeenten in Drenthe willen graag weten hoe ze de ondernemers met schulden beter kunnen bereiken. Dat was voor Trendbureau Drenthe aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, bevestigt die verwachting: vooral zzp’ers met lage tarieven, die vóór corona net het hoofd boven water konden houden, worden getroffen.

Drentse gemeenten slagen er onvoldoende in ondernemers met financiële problemen of schulden goed te helpen. De wetten en regelingen die gemeentelijke hulp aan ondernemers mogelijk maken, worden hiervoor vaak niet benut. Een uitzondering hierop is de uitvoering van de Tozo. Een belangrijke reden hiervoor is dat ondernemers hun gemeente geen logische partner vinden. Gemeenten weten ondernemers met financiële problemen vaak slecht te bereiken. Een betere verbinding tussen de werelden van de schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering kan een oplossing zijn.

Verbeterwensen voor gemeentelijke dienstverlening

Gemeenten kunnen hun dienstverlening voor ondernemers met (dreigende) financiële problemen op tal van punten nog verbeteren. Het onderzoek levert uiteenlopende wensen op, van goede informatie en advies geven (met name over regelingen en faciliteiten), het consumentenvertrouwen vergroten en om- en bijscholingsfaciliteiten bieden tot het vooruit halen van investeringen. Gaat het specifiek over de gemeentelijke dienstverlening bij schulden en financiële problemen, dan is vooral ‘beter aansluiten bij ondernemers’ nodig. Concreet betekent dat dat de informatie voor ondernemers veel gemakkelijker vindbaar moet zijn, dat gemeenten ook buiten kantooruren bereikbaar moeten zijn en dat het gemakkelijker moet worden om te praten met een medewerker die echt kennis van zaken heeft.

Betere verbinding tussen schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering

De huidige knelpunten in de dienstverlening lijken opgelost te kunnen worden met een betere verbinding tussen schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering. Het platform ‘Ik ben Drents ondernemer’ zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering vormen nu twee gescheiden werelden. Gaat het niet goed met een bedrijf, dan is wellicht schuldhulpverlening aan de orde. Gaat het wel goed, dan helpt de bedrijfsadvisering om (verder) te groeien en te innoveren. Door deze werelden dichter bij elkaar te brengen, ontstaan extra mogelijkheden om ondernemers te informeren over en (sneller) te verwijzen naar schuldhulpverlening. Het verlaagt de drempel naar de schuldhulpverlening en maakt de bedrijfsadvisering completer.

Problemen vroegtijdig signaleren

Een tweede belangrijke aanpassing in de gemeentelijke dienstverlening is meer outreachende aandacht voor ondernemers die ook een platform als ‘Ik ben Drents ondernemer’ niet weten te vinden. Daarbij valt te denken aan zzp’ers, die niet deelnamen aan netwerken en (branche)organisaties waarin informatie wordt uitgewisseld. Administratiekantoren vormen een mogelijke ingang naar deze ondernemers. Wellicht komen ze ook bovendrijven in het kader van de vroegsignalering van schulden bij verhuurders, nutsbedrijven of zorgverzekeringen. Hierdoor kan schuldenproblematiek aan het licht komen, voordat mensen met schulden zelf aan de bel trekken.

Lees het rapport Effectievere hulp voor Drentse ondernemers met schulden

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers