Geef Drentse jongeren meer stem

Terug

Geef Drentse jongeren meer stem

Geschreven op 21 november 2023

“Met het Drents Jeugdpanel laten we jongeren meepraten en meedenken over thema’s die spelen in de provincie Drenthe.”

Wat vinden jongeren belangrijk en hoe verschilt hun mening van volwassenen? Trendbureau Drenthe zet een jeugdpanel in Drenthe op. Naast het Drents Panel voor volwassenen willen we graag weten wat er speelt onder jongeren. Zo kunnen wij jongeren een grotere stem geven bij planvorming, beleid en uitvoering van activiteiten.

Over het Drents Jeugdpanel en jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie is het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren bij beleid, bij voorzieningen waar ze zelf gebruik van maken en bij activiteiten voor anderen in de samenleving (NJI, 2021). Jeugdparticipatie is een internationaal vastgelegd recht voor kinderen en jongeren. Daarnaast is het een manier voor hen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties worstelen met jeugdparticipatie. Ze geven aan dat ze het belang ervan erkennen, maar dat ze weinig handvatten hebben om er goede invulling aan te geven. Daarom richt Trendbureau Drenthe een Drents Jeugdpanel op. Provincie Drenthe subsidieert het panel.

Hoe geven we jongeren een stem?

Trendbureau Drenthe zoekt hiervoor de samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs in Drenthe. Deelnemende scholen zijn bereid ruimte te bieden aan Trendbureau Drenthe om drie uitvragen per jaar te doen onder leerlingen. Er wordt daarbij een digitale vragenlijst verspreid onder de jongeren via een hyperlink en QR-code. We vragen jongeren om mee te denken over thema's die spelen op school en in de buurt.

Wat levert het op?

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er alleen onderzoek wordt gedaan. We bespreken de uitkomsten van het onderzoek in klassen om zo samen met de jongeren de resultaten te duiden. Daarnaast denken de jongeren mee over mogelijke oplossingsrichtingen. Trendbureau Drenthe zoekt vervolgens uit hoe het aanbod/beleid georganiseerd is. Voldoen de aanpakken aan de behoeften van de jongeren? En, als die er niet zijn, hoe zouden die aangeboden kunnen worden?

Zo heeft onze werkwijze in de provincie Groningen (waar in 2022 een Jeugdpanel is opgericht), naar aanleiding van een onderzoek gericht op drugs in de omgeving van jongeren, geleid tot een intensivering van het aanbod van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) op de scholen. Veel scholen bleken rondom drugs en drugsgebruik geen lesaanbod te hebben. Op enkele scholen gaf een eigen docent de les. Jongeren legden in de klas aan ons uit dat ze de informatie niet aannemen van hun eigen docent, omdat ze zelf meer weten over drugs dan hun docent. Naar aanleiding van deze uitkomsten zijn er contactpersonen vanuit VNN aangesteld voor gemeenten en scholen.

Drents Jeugdpanel en volwassen panel

Als een thema zich ervoor leent, stellen we vergelijkbare vragen bij zowel het jeugdpanel als het volwassen panel (18 jaar en ouder) van Trendbureau Drenthe. Zo weten we bijvoorbeeld hoe jongeren en volwassenen aankijken tegen hun leefomgeving. En hoe jongeren hun mentale gezondheid beoordelen en wat ouders zeggen over de mentale gezondheid van hun kind.

Je school aanmelden of meer informatie?

Werk jij op een school in de provincie Drenthe en ben je geïnteresseerd in deelname aan het jeugdpanel met jouw leerlingen? Neem dan contact op met Imke Oosting of Edwin Slijkhuis.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers