Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe, Groningen en Friesland

Terug

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe, Groningen en Friesland

Geschreven op 20 oktober 2022

“De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe inwoners verschillende aspecten van brede welvaart ervaren.”

Dit najaar ontvangen circa 20.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij aankijken tegen hun leefomgeving en hoe zij het wonen, werken en leven in hun regio ervaren. De vragenlijst wordt voorgelegd aan de burgerpanels in Drenthe, Groningen en Friesland. De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe inwoners verschillende aspecten van brede welvaart ervaren. Dit levert belangrijke inzichten op voor de regio.

Hoe ervaren inwoners het wonen, werken en leven in hun regio?

In dit onderzoek staat de vraag centraal: Hoe kijken inwoners aan tegen hun leefomgeving en het wonen, werken en leven in de regio? We zijn benieuwd in hoeverre dit verschilt per regio en in hoeverre de brede welvaart in de knel komt als gevolg van bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening, en de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Monitor Brede Welvaart Drenthe

Voor de provincie Drenthe worden de uitkomsten van het onderzoek geïntegreerd in de Monitor Brede Welvaart Drenthe. Deze monitor is onlangs in boekvorm gepubliceerd. De meest actuele data wordt op de website bijgehouden. Naast objectieve data over Drenthe geven we in deze monitor inzicht in hoe inwoners de verschillende aspecten van brede welvaart zelf ervaren. Het welzijn en welbevinden van mensen is een belangrijk aspect van brede welvaart. Brede welvaart gaat immers over alles wat het leven ‘de moeite waard’ maakt.

We achterhalen hoe tevreden Drenten zijn met hun eigen leven en welke verschillen er zijn tussen doelgroepen en individuen. Met wie gaat het goed en wie kan er wel wat extra hulp gebruiken? Door inwoners zelf te vragen hoe het met hen gaat, krijg je beter zicht op knelpunten en uitdagingen voor toekomstig beleid. Op deze manier schetsen we een realistisch beeld van de kansen en uitdagingen voor de provincie Drenthe. Dit levert belangrijke inzichten op voor bestuurders en beleidsmakers in de regio.

Dit gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en Fries Sociaal Planbureau, biedt de mogelijkheid om de ervaringen van mensen over de tijd te volgen, en daarbij langjarige trends en ontwikkelingen te signaleren. Elke twee jaar wordt deze vragenlijst aan de burgerpanels voorgelegd. Dit najaar al voor de vierde keer.

De eerste resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Drents Panel

In Drenthe wordt de vragenlijst voorgelegd aan het Drents Panel. Het Drents Panel is sinds 2020 een samenwerking van het Drents parlement en Trendbureau Drenthe. Het Panel bestaat op dit moment uit ruim 6.000 panelleden en is een afspiegeling van de Drentse bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van mannen, vrouwen, jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, verschillende opleidingsniveaus en mensen met hogere en lagere inkomens uit alle regio’s van de provincie Drenthe. Panelleden krijgen circa acht keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. Je kunt je niet aanmelden voor het Drents Panel. Panelleden worden geworven via een aselecte steekproef en een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers