Nieuws

Filteren op categorie
Geen categorie

Welke impact heeft corona op de Drentse Onderwijsmonitor?

De coronamaatregelen hebben een grote impact. Ook op het onderwijs, en als gevolg daarvan ook op de Drentse Onderwijsmonitor. Hierdoor zijn over het schooljaar 2019-2020 op diverse thema's van de Drentse Onderwijsmonitor geen gegevens beschikbaar. Het valt te verwachten dat leerlingen onderwijsachterstanden oplopen. De effecten hiervan zijn nog nie

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Een nieuwe uitdaging voor scholen

De Drentse Onderwijsmonitor actualiseert voortdurend de gegevens over de leerprestaties van de Drentse leerlingen en hun onderwijsposities. Imke Oosting, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe, besteedde tijdens de webinar van de Drentse Onderwijsdag dit najaar extra aandacht aan de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen/wiskunde. De

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zijn we in staat om anders naar kinderen te kijken?

Ik, Remko Iedema, hoorde het mijzelf tegen een journalist zeggen: “Als Roos, mijn dochter,  in ‘mijn tijd’ (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig) op de middelbare school zou hebben gezeten, zou ze volgens mij niet zijn uitgevallen.” Voor ik dit eruit flapte had ik er nog niet zo naar gekeken. Zou het omgekeerde óók waar zijn? Zou ik,

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Stap voor stap Passend Onderwijs beter maken voor leerlingen

Passend Onderwijs is, zes jaar na de invoering ervan, nog steeds in ontwikkeling. De discussie in de Tweede Kamer en de 25 maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd om Passend Onderwijs te verbeteren, laten dit ook zien. "Gooi niet alles over de kop, maar laten we stap voor stap verder gaan om Passend Onderwijs beter te maken voor de leerli

Leefbaarheid

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Corona

Veel Drenten sociaal en mentaal geraakt door corona

De coronacrisis houdt het land al negen maanden in haar greep en laat voorlopig nog niet los. Ook in de provincie Drenthe heeft dit grote gevolgen. Op dit moment zijn die vooral merkbaar in het sociale leven en de mentale gesteldheid van de Drenten. Daarnaast heeft 8% van de inwoners met (gedeeltelijk) verlies van werk of inkomen te maken. Dit blij

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

  • Mail
  • LinkedIn
Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Esther Rodenburg

Esther Rodenburg

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter