Opdrachten

Filteren op categorie
Onderwijs

Afstroom in het voortgezet onderwijs in Drenthe

Elk jaar voert Trendbureau Drenthe in opdracht van de provincie Drenthe de Drentse Onderwijsmonitor uit. Deze monitor laat zien hoe het onderwijs er in Drenthe voor staat. Soms vraagt het beeld om een verdiepend onderzoek op bepaalde punten. In 2019 brachten we verdieping aan op het onderwerp ‘Afstroom in het voortgezet onderwijs’. Uitdagingen

Informele zorg

Pilot Logeerzorg

Zorgen voor je naaste doe je uit liefde en is vaak vanzelfsprekend. Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorg en ondersteuning in de thuissituatie van naasten voor hun rekening. Mantelzorgen geeft voldoening. Maar er zijn ook risico’s. Het ministerie van VWS stelde subsidie beschikbaar om de Logeerzorg in Nederland beter in kaart te brengen:

Leefbaarheid

Binnenlandse verhuizingen hebben behoorlijke invloed op groeiende inkomensverschillen in Noord-Nederland

De provincies Drenthe en Groningen willen weten of de inkomensverschillen tussen krimp-, anticipeer- en overige gebieden groter worden door verhuizingen. Een anticipeergebied is een gebied waar in de toekomst krimp wordt verwacht. Reden om Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe te vragen om hiernaar onderzoek te doen. Fries Sociaal Pla

Leefbaarheid

Kunst en cultuur in de gemeente Emmen in monitor gevolgd // gemeente Emmen

De gemeente Emmen vindt kunst en cultuur belangrijk, omdat ze bijdragen aan Emmen als complete en dynamische gemeente. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. De gemeente wilde weten welke ontwikkelingen er binnen de gemeente zijn op het gebied van cultuurparticipatie. Wie doet er mee? En

Onderwijs

Van basisschool naar middelbaar onderwijs // Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Uit de Drentse Onderwijsmonitor blijkt dat Drentse basisscholen lagere adviezen geven voor het voortgezet onderwijs (vo) dan landelijk, terwijl de prestaties taal en rekenen (boven-)gemiddeld zijn. Aanpak In opdracht van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit voerden wij aanvullend onderzoek uit. Dit aanvullende onderzoek is afgerond en bestond

Leefbaarheid

Onderzoek ervaren discriminatie // Gemeente Midden-Drenthe

“De inzichten bieden de gemeente een basis voor lokaal passend antidiscriminatiebeleid.” Aanleiding Iedereen in Nederland moet in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Toch worden sommige mensen beledigd of uitgescholden op straat, of hebben zelfs met geweld te maken komen, of komen minder gemakkelijk aan een baan. Als dit soort dinge

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn