Jaarverslag 2020: een jaar als geen ander!

Terug

Jaarverslag 2020: een jaar als geen ander!

Geschreven op 19 mei 2021

“Trendbureau Drenthe geeft inzicht in wat speelt en wat schuurt in Drenthe.”

Elke keer als ik het voorwoord in ons jaarverslag schrijf, zeg ik dat het een bijzonder jaar was. Dat geldt natuurlijk bij uitstek voor 2020. Dat was een jaar als geen ander. Corona legde onze samenleving plat, had een enorme impact op de zorgcapaciteit en het greep in op het leven van iedereen.

Vooral de meest kwetsbare Drenten werden het hardst geraakt. Tegenstellingen die er al waren, werden nog zichtbaarder. Maar het was ook een jaar waarin veel Drenten veerkracht toonden. Waarin ze naar elkaar omkeken en enorm creatief waren.

Een veerkracht en creativiteit die ook ons team typeerde. Razend snel schakelden wij. Om zo ook ons steentje bij te dragen aan de aanpak van de coronacrisis. Met actuele cijfers en verhalen gaven we inzicht in de effecten van corona op de Drentse samenleving. En op diverse fronten dachten wij mee over mogelijke maatregelen om samen sterker uit deze crisis te komen.

Bijzonder trots zijn wij op ons Trendbureau Drenthe, waarmee wij inzicht geven in wat speelt en wat schuurt in Drenthe. In 2020 werkten wij aan opgaven als armoede en schulden, ouderenzorg, laaggeletterdheid, leefbaarheid, onderwijs en krimp. Met het Drents Panel gaven wij Drenten een stem.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet.

Met elkaar zorgen we voor een vitaal en sociaal Drenthe, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen en vol vertrouwen in hun kracht.

Ik wens jullie veel leesplezier. Heb je nog vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag!

Yvonne Turenhout
directeur-bestuurder

Lees het jaarverslag 2020; een jaar als geen ander!

Betrokken medewerkers

Yvonne Turenhout

Yvonne Turenhout

directeur-bestuurder

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers