Jaarverslag 2023: Volop in ontwikkeling

Terug

Jaarverslag 2023: Volop in ontwikkeling

Geschreven op 11 april 2024

“Ons jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2023.”

Directeur-bestuurder Roos Jelier kijkt terug op 2023, een jaar vol ontwikkeling. Zowel om ons heen als binnen onze organisatie.

Zo gingen we onverwachts niet één, maar twee keer naar de stembus. Dit leidde niet alleen landelijk tot een flinke politieke verschuiving, maar ook in de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Drenthe. Veel Statenleden zijn nieuw, waardoor kennisoverdracht extra van belang is. We hebben dan ook ingezet op passende publicaties gedurende de verkiezingsperiode. We zijn blij met de stevige inzet vanuit de provincie Drenthe op brede welvaart en de sociale agenda.

Toekomstdromen van Drenten

Ook vroegen we het Drents Panel naar de dromen en idealen van Drenten voor de toekomst. We ontvingen ruim 2.000 dromen en idealen. Inwoners van Drenthe willen onder andere dat hun provincie in 2040 groen en natuurrijk blijft, met veel aandacht voor duurzaamheid en milieubewustzijn.

Wetenschappelijke inzichten in brede welvaart en kansenongelijkheid vertalen naar beleid en praktijk

Per 1 maart 2023 startte Aleid Brouwer als bijzonder hoogleraar Brede Welvaart & Kansen(on)gelijkheid bij de Rijksuniversiteit Groningen en als senior onderzoeker bij CMO STAMM. Vanuit zowel academisch, beleidsmatig en maatschappelijk oogpunt bestaat een grote behoefte om belangrijke wetenschappelijke inzichten in brede welvaart en kansenongelijkheid te vertalen naar beleid en praktijk. Door het instellen van deze leerstoel versterken we onze verbinding met de wetenschap en dragen we bij aan verdere kennisontsluiting voor de regio. In 2024 start één van onze collega’s met een promotietraject onder leiding van Aleid Brouwer, gericht op brede welvaart en wonen.

Van inzicht naar impact

Naast onze provinciale projecten voor de provincies voerden we nog 141 projecten en opdrachten uit. Onze opdrachtgevers varieerden van overheden, maatschappelijke organisaties tot aan inwoners. Ons onderzoek naar de verschillen in inkomensondersteuning per gemeente in Drenthe en Groningen kreeg terecht veel aandacht. Ook richtten we een jeugdpanel op en hebben we ondersteund met de begeleiding naar een duurzame manier van samenwerken en organiseren van zorg in Drenthe.

Roos Jelier: “Ik kijk ernaar uit om met onze inzichten en vernieuwende oplossingen blijvend bij te dragen aan een krachtige Drentse en Groningse samenleving waarin iedereen meedoet. Ons jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2023.''

Lees het jaarverslag 2023; Volop in ontwikkeling, Trendbureau Drenthe

Trendbureau Drenthe is onderdeel van CMO STAMM.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers