Laaggeletterdheid in Drenthe 2018 en 2019

Laaggeletterden in Drenthe

Eind 2019 is – met behulp van een online vragenlijst – een tweede meting uitgevoerd onder organisaties in de provincie Drenthe die zich bezighouden met de aanpak van laaggeletterdheid. Hiervan hebben 103 personen de vragenlijst ingevuld.

Doel is om het bereik onder laaggeletterde groepen, de gekozen aanpak van (taal)aanbod en wervingsactiviteiten en de samenwerking tussen stakeholders in kaart te brengen.

De achtergrondrapportage met de cijfers en verantwoording van het onderzoek is te downloaden via www.kohnstamm.uva.nl. De cijfers worden jaarlijks geüpdatet.

Monitor Aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe

De gegevens van de geletterde kaart zijn afkomstig uit het monitoronderzoek Aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe. De metingen van 2018 en 2019 zijn in opdracht van de provincie Drenthe in samenwerking met het bondgenootschap voor een geletterd Drenthe uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam). De geletterde kaart is samengesteld in samenwerking met Trendbureau Drenthe. De cijfers over het percentage laaggeletterden per gemeente in de provincie Drenthe zijn afkomstig uit onderzoek van ROA.

 

Situatie laaggeletterdheid

Werving laaggeletterden

Bereik laaggeletterden

Taalaanbod

Medewerker

Imke Oosting

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Esther Rodenburg

Esther Rodenburg

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Carolien Pruim

Carolien Pruim

data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Laaggeletterdheid

Nomineer jouw Taalheld 2022 van de provincie Drenthe!

Laaggeletterdheid

Bijeenkomst: 'Laaggeletterdheid en financieel fitte medewerkers'

Laaggeletterdheid

Even terugblikken: de bondgenotenavond 2021

Tijdens een feestelijke avond besteedde het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe aandacht aan het belang om gezamenlijk laaggeletterdheid in Drenthe tegen te gaan. De avond had als thema: “Met een GIDS op weg naar gelijke kansen”. De avondvoorzitter, oprichter van het Bondgenootschap en tevens burgemeester van de gemeente Emmen, Eric

Laaggeletterdheid

Conferentie Taal & Gezondheid

Het herkennen van een laaggeletterde cliënt vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid en er is concrete informatie nodig over het omgaan met en het doorverwijzen van laaggeletterde cliënten. Waar heeft u behoefte aan? Welke handvatten wilt u krijgen? Op woensdag 22 september 2021 organiseren Healthy Ageing Netw

Laaggeletterdheid

Met een GIDS op weg naar gelijke kansen

Feestelijke bijeenkomst voor alle bondgenoten van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe Datum: donderdag 9 september 2021 Tijd: 19:30-21:30, inloop vanaf 19:00 Locatie: Atlas Theater Emmen Avondvoorzitter: Eric van Oosterhout   Na een lange periode elkaar online ontmoeten, mogen we elkaar eindelijk weer fysiek zien

Publicaties

Laaggeletterdheid

Donatie van Rotary Club Hoogeveen-De Wolden voor Taalpunt in De Wolden

Laaggeletterdheid

Gezondheidskloof dreigt door groei digitale zorg

Laaggeletterdheid

Leuke Open Dag Taalhuis bibliotheek