Taalaanbod

Is de bovenstaande Tableau niet geheel zichtbaar? Bekijk de Tableau Taalaanbod Laaggeletterdheid 2018 (via Tableau Public)

De gegevens van de geletterde kaart zijn afkomstig uit het monitoronderzoek Aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe. Dit wordt in opdracht van de provincie Drenthe in samenwerking met het bondgenootschap voor een geletterd Drenthe uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam). De geletterde kaart is samengesteld in samenwerking met het Trendbureau Drenthe. De cijfers over het percentage laaggeletterden in gemeenten in de provincie Drenthe zijn afkomstig uit onderzoek van ROA.

Eind 2018 is -met behulp van een online vragenlijst- een eerste meting uitgevoerd onder 111 respondenten van organisaties in de provincie Drenthe die zich bezighouden met de aanpak van laaggeletterdheid. Doel is om het bereik onder laaggeletterde groepen, de gekozen aanpak van (taal)aanbod en wervingsactiviteiten en de samenwerking tussen stakeholders in kaart te brengen. De achtergrondrapportage met de cijfers en verantwoording van het onderzoek is te downloaden via www.kohnstamm.uva.nl. De cijfers worden jaarlijks geüpdatet.

contactpersonen

Marieke Buisman

Marieke Buisman

senior onderzoeker Kohnstamm Instituut

mbuisman@kohnstamm.uva.nl

Esther Rodenburg

Esther Rodenburg

adviseur Trendbureau Drenthe, CMO STAMM

06 460 821 11
e.rodenburg@trendbureaudrenthe.nl

Imke Oosting

Imke Oosting

onderzoeker

06 835 690 63
i.oosting@trendbureaudrenthe.nl